umowa k-s samochodu

4 niezbędne elementy umowy Kupna-Sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży jest dla kupującego dowodem nabycia pojazdu, a dla sprzedającego pozbycia się praw do niego. Jest o na również podstawą do zgłoszenia zbycia pojazdu( w odpowiednim wydziale komunikacji), oraz do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC. Jednak, żeby umowa k-s spełniła swoje założenia, musi zostać odpowiednio przygotowana.

Z tego artykułu poznasz 4 niezbędne elementy każdej umowy Kupna-Sprzedaży:

  • Jakie dane powinny znaleźć się na umowie kupna-sprzedaży;
  • Kto musi się na niej podpisać i w jaki sposób;
  • Jaki jest termin zgłoszenia sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi;
  • Jakie są konsekwencje niedopilnowania tego obowiązku.

Jakie dane są potrzebne

Na umowie powinno pojawić się miejsce dokonania transakcji, oraz dokładna data sporządzenia umowy. Mówiąc dokładna mam na myśli wpisanie konkretnej godziny. Taki zabieg uchroni sprzedającego, gdyby nabywca w dzień zakupu pojazdu wyrządził nim jakąś szkodę. Wskazanie właściciela będzie dużo szybsze i łatwiejsze.

Umowa dotyczy dwóch stron, więc gdy kupującym jest osoba fizyczna, to zadbaj, aby na umowie znalazły się jego:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres zamieszkania;
  • Numer Pesel,

a jeśli masz do czynienia z firmą, to:

  • Pełna nazwa przedsiębiorstwa;
  • Adres jej siedziby;
  • Numer Regon.

Na umowie powinny znaleźć się dane wszystkich osób, których ona dotyczy. Jeśli nie jesteś jedynym właścicielem pojazdu, to na umowie musza znaleźć się dane wszystkich współwłaścicieli.

Każda osoba pod umową musi złożyć swój podpis. Powinien być czytelny. Nie może to być parafka.

Skoro przy czytelności jesteśmy, to chciałbym zwrócić uwagę na przejrzystość całego dokumentu. Umowa w całości powinna być czytelna, dlatego proponuję, żeby wszystkie informacje wpisywać DUŻYMI, DRUKOWANYMI literami. Ułatwi to pracę urzędnikom i ubezpieczycielom:), a i osoby, których umowa dotyczy zaoszczędzą wiele cennych chwil na rozczytywanie pisma drugiej osoby.

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że umowa nie będzie ważna, bez wskazania w niej przedmiotu całej transakcji.

Jaki jest czas na zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

Skoro umowa k-s została czytelnie uzupełniona, sprzedaż się odbyła, to czas na spełnienie obowiązku informacyjnego względem wydziału komunikacyjnego i ubezpieczyciela, w którym ubezpieczony był Twój pojazd.

Jest to kwestia, o której mało osób wie, ale sprzedający mają obowiązek poinformować odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od spisania umowy k-s. Nie ma różnicy gdzie udasz się najpierw, czy do wydziału komunikacji, czy do ubezpieczyciela.

Dlaczego jest to takie ważne? Sprzedający dzięki zgłoszeniu sprzedaży pojazdu w odpowiednim czasie ma gwarancję, że ewentualne szkody spowodowane przez nowego właściciela, nie zostaną przypisane jemu. Zakład ubezpieczeń przestanie również wysyłać sprzedającemu powiadomienia o zaległościach, jeżeli takie były. Od momentu sprzedaży pojazdu wszelkie prawa, ale i obowiązki( takie,jak opłata nieopłaconych składek) przejdą na nabywcę.

Pomyśl ile nerwów i stresu zaoszczędzisz sobie i swoje rodzinie, gdy po sprzedaży pojazdu, odpowiednio szybko dokonasz wszelkich formalności.

Podsumowując:

Na umowie powinny znaleźć się dane wszystkich kupujących i sprzedających.

Pamiętaj, aby wpisać dokładną datę spisania umowy.

Umowa powinna być czytelna, dlatego staraj się pisać dużymi,drukowanymi literami.

Każdy powinien złożyć swój czytelny podpis.

Po sprzedaży pojazdu zbywca musi w ciągu 14 dni zgłosić to ubezpieczycielowi.