5 kroków do skutecznego ubezpieczenia domku letniskowego

Domki letniskowe choć spotykane w każdym rejonie Polski, to najczęściej kojarzą się z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi  (ROD). Przez cały czas cieszą się niesłabnącą popularnością. I z resztą nie ma, co się dziwić. Są one dla wielu osób możliwością oderwania się od codziennej rutyny. Pozwalają się wyciszyć.

Niestety z uwagi na ich sezonowy charakter,narażone są bardzo często na dewastacje i kradzieże. Zdarzenia losowe jak wichury, pożary i zalania też domków letniskowych nie oszczędzają.

Niezależnie od wartości, jaką posiadają, każda szkoda może słono kosztować.

Na szczęście na rynku istnieją produkty ubezpieczeniowe, które pokryją koszty związane z kradzieżą, lub pożarem.

Sprawdź 5 kroków do skutecznego ubezpieczenia domku letniskowego i miej pewność dobrze zabezpieczonej nieruchomości.

Domek domkowi nie równy

Większość towarzystw, które w ofercie posiadają ubezpieczenia nieruchomości proponują też ubezpieczenie domków letniskowych.

Ale nie każdy domek letniskowy można ubezpieczyć. Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie przyjmą do ubezpieczenia domków bez fundamentów, lub takich, które znajdują się na terenie ogrodów działkowych.

Ubezpieczenia zawierane są na podstawie Ogólnych Warunków ubezpieczeń. Właśnie tam należy szukać odpowiednich definicji domów letniskowych. Każda firma posiada własne OWU, więc poszczególne definicje będą się różnić. Warto razem z agentem sprawdzić definicje i wyłączenia sprawdzanej oferty.

Od czego ubezpieczymy domek letniskowy

Domki letniskowe, tak jak inne nieruchomości można ubezpieczyć od ryzyk nazwanych. Wtedy wyraźnie wyszczególnione są ryzyka, od jakich ubezpieczenie będzie chronić.

Drugą opcją jest ubezpieczenie All Risk- Od Wszystkich Ryzyk, oprócz zdarzeń wymienionych w OWU.

Najlepiej domek letniskowy ubezpieczyć od zdarzeń losowych( pożar, zalanie – łączna liczba zdarzeń losowych jest podobna w każdej firmie i jest ich 18), oraz od dewastacji i kradzieży.

Jakie zabezpieczenia musi posiadać domek?

Najprościej, jak powiem, że OWU precyzują, jakie zabezpieczenia są niezbędne.

Odpowiednie zabezpieczenie domku i przedmiotów w nim się znajdujących będzie decydować o pełnej, lub częściowej wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Dwa zamki wielozastawkowe, jeden wielopunktowy, lub zamek mechaniczno-elektroniczny. To są standardowe zabezpieczenia, jakie powinny znaleźć się w domku, jeżeli chcemy ubezpieczyć się od ryzyka kradzieży z włamaniem.

Niekiedy wystarczającym zabezpieczeniem będą dwie kłódki.

Wszystkie otwory – drzwiowe, okienne, dachowe muszą być standardowo zamknięte.

Domki letniskowe, jak każda nieruchomość powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wszystkie prace przez fachowców budowlanych. Dlaczego jest to ważne? Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda wyniknie z błędu w sztuce budowlanej.

Zainteresować was może artykuł: Obowiązkowe przeglądy domów jednorodzinnych

Co ma wpływ na wysokość składki

Wysokość składki, jaką przyjdzie nam zapłacić za ubezpieczenie uzależniona jest od kilku czynników:

  • Suma Ubezpieczenia- jest to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego w razie wystąpienia szkody, Można określić wartość dla samej nieruchomości, oraz dla przedmiotów, które się w niej znajdują.
  • Suma ubezpieczenia określana jest też w różny sposób. Ustalona może być wg wartości odtworzeniowej( nowej), lub wg wartości rzeczywistej.

Wartość nowa, to przywrócenie mienia do stanu z przed szkody, a wartość rzeczywista, to pomniejszenie odszkodowania o zużycie techniczne budynku. Jak widać ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej będzie bardziej opłacalne 😉

  • Towarzystwa biorą pod uwagę rodzaj materiału, z jakiego zbudowany jest domek. Domki drewniane wycenione zostaną, jako bardziej łatwopalne, a co za tym idzie składka ubezpieczenia będzie wyższa
  • Usytuowanie terenu, na którym znajduje się domek, będzie mieć wpływ przy ustalaniu składki za ubezpieczenie od powodzi.

Może zdarzyć się, że nieruchomość nie zostanie przyjęta do ubezpieczenia, jeśli na tym terenie w ciągu ostatnich 10 lat wystąpiła powódź.

OC w życiu prywatnym

Wspomniałem wyżej, że domki letniskowe  powinny być budowane zgodnie ze sztuką i prawem budowlanym. Co za tym idzie, właściciel posiada obowiązki, oraz odpowiada za szkody w związku z posiadaniem tej małej nieruchomości. Decydując się na ubezpieczenie domku, na polisie powinno znaleźć się też ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. Dzięki OC właściciel uniknie kłopotów, gdyby oderwana dachówka wyrządziła szkodę osobie, lub jego mieniu.

 

Przykładowa kalkulacja dla murowanego domku letniskowego.

Domek letniskowy z pewnością był dla właściciela nie małą inwestycją. Mała nieruchomość służy jemu, jako oaza spokoju, o która dba i która pielęgnuje. Opuszczony przez większą część roku domek łatwo może paść ofiarą wandali, złodziei lub natury. Kwestią oczywistą powinno być dla właściciela wykupienie ubezpieczenia.