7 powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie na życie.

Śmierć, choroba czy niepełnosprawność to zdarzenia, których nie da się w życiu zaplanować. Po za tym, że bardzo poważnie zmieniają one dotychczasowe życie osób dotkniętych nieszczęściem, to również wymagają przewartościowania dotychczasowych priorytetów, zmiany trybu życia i dużych nakładów finansowych. I choć pieniądze są ostatnim, o czym myśli się w obliczu nieszczęścia, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przyjdzie taki moment, w którym trzeba się będzie nimi zainteresować. Skąd wziąć wtedy środki? I nie mówimy tu o pięciu czy dziesięciu tysiącach. Koszty, jakie trzeba niekiedy ponieść w związku z chorobą osoby bliskiej, niejednokrotnie przekraczają nawet sto tysięcy złotych.

Zabezpieczenie finansowe siebie i swojej rodziny to główny powód zawierania ubezpieczeń na życie. Jakie są jeszcze inne powody?

Ubezpieczenie na życie, to finansowe bezpieczeńsgtwo bliskich, w razie twojej śmierci

1.Bezpieczeństwo bliskich po śmierci ubezpieczonego

Ubezpieczenie na życie polega na tym, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednym z takich zdarzeń jest śmierć ubezpieczonego.

Jeżeli ubezpieczenie na życie wykupi dla siebie główny żywiciel rodziny lub ten rodzic, który zarabia większe pieniądze, to po jego śmierci pozostali członkowie rodziny otrzymają świadczenie, jako uposażeni.

Kwota odszkodowania ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczonym, więc to, jakie pieniądze otrzymają bliscy zależne jest od indywidualnej decyzji. Jednym ze sposobów obliczania tej kwoty jest przemnożenie pensji ubezpieczonego razy dwanaście miesięcy, by ustalić roczne wynagrodzenie. Następnie to roczne wynagrodzenie można pomnożyć przez liczbę lat, jakie pozostały dzieciom do uzyskania pełnoletności. W ten sposób, w razie śmierci ubezpieczonego, poziom życia całej rodziny się nie zmieni.

To jeden ze sposobów na zabezpieczenie przyszłości dzieci, zapewnienie środków na ich edukację oraz utrzymanie standardu życia niezależnie od okoliczności.

2.Szansa na spłatę zobowiązań po śmierci małżonka

W przypadku gdy małżonkowie decydują się na zakup mieszkania, bardzo często zmuszeni są do zaciągnięcia na ten cel kredytu. Kredyt mieszkaniowy zaciągany jest zwykle na duże kwoty, które przekraczają sto czy dwieście tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę koszty kredytów hipotecznych i odsetki, które trzeba dodatkowo spłacić, kredyt staje się sporym zobowiązaniem na dwadzieścia, czasem trzydzieści lat. Raty miesięczne to zwykle przeszło pięćset złotych, częściej jest to siedemset czy nawet osiemset złotych.

Zdolność kredytowa liczona jest na podstawie dochodów obojga małżonków, więc gdyby jednego z nich nagle zabrakło, opłacenie rat kredytowych mogłoby się okazać za dużym obciążeniem jak na jedną pensję. Trzeba to zawsze brać pod uwagę.

Ubezpieczenie na życie dla małżonków to doskonałe rozwiązanie w tej sytuacji. W razie śmierci jednego z nich, drugi otrzyma środki, które pozwolą mu na rozliczenie zaciągniętego kredytu. Oczywiście, ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę równą kwocie kredytu. Wtedy ten małżonek, który pozostaje, może spłacić całość zobowiązania i nie będzie obciążony regularnymi ratami. Spłacenie kredytu przed terminem to dodatkowo zwrot części wpłaconych odsetek, a więc zmniejszenie jego kosztu. Mimo trudności emocjonalnych i tak łatwiej sobie poradzić, gdy nie ma dodatkowych trudności finansowych.

3.Stabilność finansowa w razie niepełnosprawności

Nie wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia muszą kończyć się najtragiczniej, czyli śmiercią. Część z nich kończy się w taki sposób, że osoba poszkodowana jest niepełnosprawna. To wymaga dostosowania mieszkania, kupienia sprzętu, który pomoże w codziennych czynnościach, ale również wymaga często przekwalifikowania od niepełnosprawnego. Osoba poszkodowana nie zawsze może wykonywać ten sam zawód po wypadku. Nawet jeżeli może, nie zawsze jest to możliwe w krótkim czasie. Rehabilitacja i przystosowanie się do nowych warunków wymagają czasu, a tego nie da się skrócić.

Tymczasem nadal potrzebne są środki na codzienne funkcjonowanie. Trzeba opłacić rachunki, kupić jedzenie, spłacić ewentualne raty. Mimo tego, że dla danej rodziny czas się w pewnym sensie zatrzymał, nie oznacza to, że tak faktycznie jest. Wszystkie instytucje oczekują regularnego wpłacania środków, więc trzeba swoje zobowiązania finansowe regulować.

Ubezpieczenie na życie, w ramach którego wykupione jest ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności to zabezpieczenie finansowe właśnie na takie okoliczności. Firma wypłaca pieniądze, dzięki którym można opłacić ewentualne koszty leczenia, kupienia odpowiedniego sprzętu czy trudnienia dodatkowego, fachowego personelu. Co więcej, pieniądze te pozwalają również na zabezpieczenie codziennych wydatków, pokrycie kosztów bieżących i opłacenie rachunków.

Innymi słowy, możesz skupić się na odnalezieniu się w nowej sytuacji, bez lęku o codzienne sprawy i wydatki.

4.Pieniądze z ubezpieczenia mogą posłużyć na dostosowanie mieszkania

W przypadku wystąpienia niepełnosprawności, koszty pociąga za sobą nie tylko leczenie, rehabilitacja, czy zakup odpowiedniego sprzętu. Największe koszty pochłania dostosowanie mieszkania do nowych możliwości lokatora. Jeżeli konieczne jest poruszanie się na wózku, wszelkie stopnie, schody i podwyższenia stają się barierami trudnymi do pokonania. Można je zmienić poprzez wykonanie wind i podjazdów, a to już wiąże się z kosztami. Jeżeli dostosować trzeba mieszkanie w bloku koszty mogą być jeszcze większe, ponieważ zmiany nie mogą jednocześnie utrudnić funkcjonowania pozostałym lokatorom. Jeżeli te modyfikacje wprowadzane są we własnym domu, sytuacja jest nieco prostsza. Wykonanie podjazdu czy złagodzenie stopni będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Oczywiście, wszystkie te zmiany wiążą się z kosztami. Trzeba zakupić materiały, urządzenia i zatrudnić ekipy remontowe, które planowane zmiany wdrożą. W efekcie koszty mogą urosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli większe zmiany i remonty nie były planowane i nie ma odłożonych środków, ich nagłe pozyskanie nie będzie łatwe, a zmiany przeprowadzić trzeba. Zamiast zaciągać kolejne kredyty i zobowiązania można skorzystać z pieniędzy z ubezpieczenia. Wystarczy zgłosić zdarzenie, poczekać, a po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie można już planować wszystkie niezbędne zmiany.

5.Środki na leczenie i rehabilitację

Na szczęście, nie zawsze trudne sytuacje pociągają za sobą trwałą niepełnosprawność. Często ta niepełnosprawność jest wyłącznie czasowa i trwa tak długo, aż ciało wróci do normalnego funkcjonowania. Zazwyczaj dzieje się tak po złamaniach czy zwichnięciach. Wielotygodniowe unieruchomienie kończyny powoduje, że traci ona swoją normalną sprawność.

Regularne ćwiczenia i terapia są w stanie doprowadzić uszkodzone miejsce do dawnego stanu. Wymaga to cierpliwości, wytrwałości i systematycznych ćwiczeń. Rehabilitacja po wypadku przysługuje każdemu pacjentowi. Jednak ze względu na kolejki, często trzeba czekać kolejne tygodnie na to, aż rehabilitant znajdzie czas. To nie wpływa dobrze na skuteczność rehabilitacji. Właśnie dlatego warto wykupić ubezpieczenie, które zapewni środki również w takiej sytuacji.

Gdy konieczne będzie rozpoczęcie rehabilitacji można wówczas nie zwracać uwagi na jej koszty i nie czekać na darmowe miejsce, finansowe przez NFZ. Można skorzystać z oferty prywatnej, która nie przewiduje wielomiesięcznych kolejek, a z ćwiczeń skorzystać można od razu, gdy tylko ciało pacjenta jest na to gotowe. To bardzo ważne.

Podobnie rzecz wygląda z poważnymi chorobami. Ich leczenie wielokrotnie rozkłada się w czasie, bo lekarze nie mają miejsc, „numerków”, by przyjąć pacjenta. Nie od dziś wiadomo, że w przypadku leczenia czas ma kluczowe znaczenie. A gdyby tak można było się leczyć prywatnie? Bez lęku o koszty? Bez czekania w kolejkach? Można! To właśnie zapewnia Ci ubezpieczenie na życie.

6.Rekompensata za pobyt w szpitalu

Czy wiesz, że pobyt na zwolnieniu lekarskim powoduje, że otrzymujesz jedynie 80% swojej normalnej pensji? Jeżeli nie zarabiasz tyle, że Twoja pensja znacząco przekracza Twoje potrzeby finansowe, to utrata tych 20% może być bardzo bolesna i dotkliwa, prawda?

Ubezpieczenie na życie rozwiązuje ten problem! Jeżeli wykupisz rozszerzenie, które uwzględnia wypłatę pieniędzy za każdy dzień pobytu w szpitalu, to czas Twojego zwolnienia lekarskiego, związanego z hospitalizacją, zostanie finansowo zrekompensowany.

Wypłata odszkodowania liczona jest tutaj dziennie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje stawkę dzienną, za każdy dzień pobytu w szpitalu, a Ty otrzymujesz kwotę, która jest wielokrotnością stawki dziennej (liczba dni w szpitalu x stawka dzienna). Naturalnie, jeżeli konieczne jest przedłużenie zwolnienia o kilka dodatkowych dni, których potrzebujesz na rekonwalescencje, to one nie spełniają wymogów niezbędnych do wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak spędzisz w szpitalu dwa tygodnie, a w domu tydzień, to stajesz przed wyborem:
utracić 20% dochodów z trzech tygodni;
utracić 20% dochodów z tygodnia.

Oczywiście, korzystniejsza dla Ciebie jest wyłącznie ta druga opcja. A możliwa się ona staje wyłącznie dzięki polisie ubezpieczeniowej.

7.Pieniądze na operacje lub prywatne zabiegi

Polska służba zdrowia charakteryzuje się przede wszystkim… kolejkami. Na wszystko trzeba czekać. Wszystko się odwleka i przeciąga w czasie. Pacjenci, którzy potrzebują operacji, ale nie zyskały one statusu „ratujących życie”, czekają wiele miesięcy na wyznaczenie terminu takich zabiegów.

Sprawdź: BestDoctors – prywatna opieka medyczna za granicą.

Tymczasem można inaczej. Można przejść taką operację w prywatnej klinice, można zdecydować się na jej przeprowadzenie z pominięciem Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem, by tak się stało są jedynie… pieniądze. Każda operacja kosztuje.

Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia na życie, sprawa się rozwiązuje. Dlaczego? Za przejście takiej operacji (pod warunkiem, że znajduje się ona w zakresie ochrony polisy) otrzymasz pieniądze. Z tych pieniędzy możesz pokryć koszty przeprowadzonego prywatnie zabiegu. Nie martwisz się o czekanie, nie martwisz się o kolejkę, ale przede wszystkim nie martwisz się o pieniądze. Możesz wszystko załatwić w optymalnym dla siebie czasie bez lęku i niepokoju.

To właśnie korzyść z posiadania dobrze dobranej polisy na życie.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie jest polisą, która rozwiązuje szereg różnorodnych niedogodności i utrudnień, które mogą pojawić się na skutek nieszczęśliwego wypadku. Przede wszystkim zaś rozwiązuje problemy finansowe, które z zagrożeniem życia i zdrowia wiążą się praktycznie bezpośrednio.