Granica korzyścii dlla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie grupowe – 7 korzyści dla pracodawcy i jego firmy

Ubezpieczenia grupowe funkcjonują na rynku już od dawna. Od dawna też wiadomo, że to dość ciekawe i korzystne rozwiązanie. Jednak gruntowna i rzetelna wiedza na ich temat nie jest zbyt szeroko rozpowszechniona.

Krążą liczne, niepotwierdzone informacje i „wydajemisię”, które przekazywane są jako warunki ubezpieczenia. Tymczasem, polisa grupowa to naprawdę opłacalne rozwiązanie, na którym zyskują nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy.

Zobacz, jakie korzyści niesie ze sobą takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie grupowe – co to takiego

Ubezpieczenie grupowe to polisa ubezpieczeniowa, która zawierana jest dla zakładu pracy. Nie podpisuje jej jedna osoba, czy dwie. Nie jest również przeznaczona nawet dla rodzin czy grupy przyjaciół. To ubezpieczenie przeznaczone wyłącznie dla osób, które łączy miejsce zatrudnienia.

Kto jest odpowiedzialny za zawarcie polisy w firmie?

Polisę grupową zawiera

właściciel firmy,

dyrektora,

lub księgowość

– wszystko zależy od tego, kto jest decyzyjny w firmie i kto, zgodnie z jej przepisami, ma uprawnienia do jej zawierania.

Zakres ochrony jest dla wszystkich pracowników ustalony w takim samym kształcie. Wszyscy więc mają prawo do skorzystania z takich samych umów, a sumy ubezpieczenia są dla wszystkich jednakowe.

Dla kogo jest ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe może zawrzeć przedsiębiorstwo, w którym pracują minimalnie trzy osoby. Tylko niektóre towarzystwa pozwalają na zawarcie umowy już od dwóch osób.

Z reguły w firmach ubezpieczeniowych istnieją inne oferty dla firm, zatrudniających do 50 pracowników (tzw. małe grupówki) i firm, które zatrudniają więcej niż 50 osób (tzw. duże grupówki). Naturalnie, im więcej osób jest zatrudnionych, tym lepsze warunki można dla siebie wynegocjować.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest też poziom partycypacji. W przypadku firmy, która zatrudnia 40 osób, a tylko 5 chce przystąpić do ubezpieczenia, poziom partycypacji może być zbyt niski, by towarzystwo zdecydowało się na zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia.

Najmniejszy poziom przystąpienia do polisy to 50% (połowa pracowników musi się zgodzić na ubezpieczenie). Najczęściej jednak spotyka się wymóg, by było to 75% zatrudnionych.

Charakter przedsiębiorstwa, zajmowane stanowisko pracy czy wymiar umowy (etat, pół etatu) nie mają znaczenia. Ubezpieczenie tak samo chroni pracowników niższego jak i wyższego szczebla, zatrudnionych w pełnym wymiarze, jak i na umowy częściowe.

Jak zawrzeć ubezpieczenie grupowe?

W pierwszej kolejności należałoby porozmawiać z pracownikami, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Jeżeli są zainteresowani takim rozwiązaniem, a procent partycypacji zgadza się z wymogami ubezpieczyciela, to należy porozmawiać o oczekiwaniach pracowników.

Jeżeli w danym zakładzie pracy działają związki zawodowe – można tę kwestię skonsultować również z nimi.

Pracownicy powinni się wypowiedzieć odnośnie do swoich oczekiwań:

 • Jaki ma być zakres ubezpieczenia,
 • jakie umowy dołączyć,
 • jakie sumy ubezpieczenia ich interesują?

W przypadku dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają naprawdę wielu pracowników (zwykle powyżej 50ciu), firmy ubezpieczeniowe dają możliwość zawarcia ubezpieczenia w jednym z dwóch lub trzech wariantów.

Dla danej firmy przygotowywana jest oferta w dwóch lub trzech wariantach:

 • najtańszym, gdzie ochrona jest najmniejsza,
 • średnim i
 • najdroższym, który charakteryzuje się największym zakresem ochrony.

Pracownik, przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jeden z wariantów. Deklaruje wówczas opiekunowi polisy (opiekunowi z ramienia firmy, który kontaktuje się z opiekunem z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego), który wariant wybiera i taka składka jest za pracownika odprowadzana. W razie zdarzenia może skorzystać ze wszystkich opcji zawartych w umowie.

Po rozmowach z pracownikami, należy przekazać ustalenia agentowi. Ten przygotowuje kilka ofert. Należy wybrać jedną z nich, złożyć agentowi wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek o zawarcie ubezpieczenia, NIP, wypis z CEIDG lub KRS, lista pracowników itp.) i poczekać na przygotowanie polisy.

Gotowa polisa zostanie dostarczona do zakładu pracy. Od wniesienia pierwszej zbiorczej składki ubezpieczenie działa dla wszystkich zgłoszonych pracowników.

ubezpieczenie grupowe to dla pracodawcy szereg korzyści

Jakie korzyści ma przedsiębiorca?

Pracodawca, decydujący się na zawarcie takiego ubezpieczenia czerpie z niego liczne korzyści, nawet jeżeli składka pokrywana jest przez samych pracowników.

W ubezpieczeniu grupowym brak oceny medycznej zdrowia pracowników. Oznacza to, że każdy zostanie objęty ochroną. Dla wielu pracowników ma to ogromne znaczenie. Co za tym idzie będą wdzięczni swojemu przełożonemu za zapewnienie finansowego bezpieczeństwa.

Przeczytaj też: 7 powodów, dla których warto posiadać ubezpieczenie na życie.

Składka w takim ubezpieczeniu jest uśredniona. Jeżeli jest wielu młodych pracowników, a kilku starszych, to średnia wieku jest niska, co za tym idzie składka również nie będzie wysoka.

To korzystne finansowo rozwiązanie. Można śmiało powiedzieć, że nie da się kupić takiego samego ubezpieczenia indywidualnego, w takiej samej cenie, jak polisa grupowa. Korzysta na tym sam pracodawca, który przystępuje do ubezpieczenia.

Po odejściu z pracy można kontynuować ubezpieczenie na zasadach zbliżonych do polisy obowiązującej w zakładzie pracy. Warunkiem jest jednak odpowiedni staż w ubezpieczeniu grupowym.

Długość tego stażu zależna jest od towarzystwa ubezpieczeniowego – każde ustala go inaczej. Co jednak ważne, zatrzymuje to pracownika na dłużej, a pracodawca oszczędza pieniądze na procesie rekrutacyjnym i wdrożeniowym.

Jeżeli ubezpieczenie jest korzystne – pracownik chętniej pozostanie w danym zakładzie pracy, niż gdyby tego ubezpieczenia tam nie było.

Polisa ubezpieczeniowa to atrakcyjny benefit, który stanowi element negocjacyjny podczas rekrutacji. Słynne „owocowe czwartki” nie będą tak interesujące dla pracownika, jak dobre i szerokie ubezpieczenie za nieduże pieniądze.

A skoro mowa o pieniądzach… Składkę za polisę można opłacać na kilka sposobów:

 • w całości przez pracodawcę;
 • częściowo przez pracodawcę i przez pracownika;
 • przez pracownika.

Składkę, która odprowadza pracodawca (oraz w systemie łączonym część, która leży po jego stronie) może być wliczona do kosztów uzyskania przychodu.

W ten sposób zmniejsza podstawę opodatkowania, a w efekcie powoduje, że można zapłacić niższy podatek. Jest to więc inwestycja w pracowników, a nie zwykły wydatek firmowy.

Co więcej, ubezpieczenie pracownicze zwalnia pracodawcę z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika.

Przedsiębiorca nie musi więc zamrażać części swojego kapitału na obowiązkowe (w innych okolicznościach) odprawy pośmiertne. Może ten kapitał inwestować w dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Inne korzyści dla przedsiębiorcy

Polisa ubezpieczeniowa jako swego rodzaju benefit i wartość dodana w przypadku zatrudnienia znacząco przywiązuje pracownika do miejsca pracy.

Jeżeli wszystkie inne aspekty zatrudnienia funkcjonują prawidłowo (wynagrodzenie, atmosfera w pracy itp.), to posiadanie ubezpieczenia grupowego może skutecznie zniechęcić do poszukiwania nowej pracy – szkoda bowiem stracić dobrą polisę, która gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w różnych sytuacjach.

Polisa zmniejsza też rotacyjność pracowników i redukuje koszty szkolenia i wdrażania nowych, między innymi dzięki wprowadzonym karencjom.

Niektóre opcje w ubezpieczeniu grupowym działają bowiem dopiero po opłaceniu trzech, sześciu czy dziewięciu składek miesięcznych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie grupowe pozwala na objęcie ochroną członków rodzin pracowników oraz może zapewnić bardzo ciekawy assistance domowy (np. w postaci wizyt domowych lekarza rodzinnego lub pediatry).

Takie dodatkowe opcje nie tylko podnoszą jakość samego ubezpieczenia, ale również pokazują, że pracodawca dba o swoich pracowników, a to wyróżnia go na rynku pracy.

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko ochrona życia i zdrowia. To sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej, sposób na zadbanie o swoich pracowników i generowanie oszczędności.

Warto to rozważyć, i dobrze dobrać ofertę. Odpowiednio dobrana polisa sprawi, że polisa będzie wykorzystywana przez pracowników, przez co sam pracodawca będzie z pewnością przez nich doceniony.

ubezpieczenie na życie

Prowadzisz działalność gospodarczą? Ubezpieczenie na życie możesz mieć za darmo.

Prowadzenie firmy daje mnóstwo satysfakcji, ale jest też obarczone ryzykiem. Przede wszystkim, jako przedsiębiorca w jednoosobowej działalności, odpowiadasz całym swoim majątkiem.

Co więcej, w przypadku Twojej śmierci, firma jest po prostu rozwiązywana i nie da się jej odziedziczyć w świetle nowych przepisów prawa.

Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek, śmierci, czy siebie w razie jakiegoś przykrego zdarzenia losowego, które mogłoby uniemożliwić Ci dalsze prowadzenie działalności.

Niestety, wielu przedsiębiorców nie korzysta z możliwości, które są obecnie dostępne – często z niewiedzy. Przez co, kiedy właściciel firmy umiera lub nie jest w stanie prowadzić jej, to komfort życia jego i jego rodziny drastycznie spada i głównym problemem jest oczywiście brak dodatkowej gotówki.

Jedną z możliwości jest ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla przedsiębiorców. Bez stosu papierów, badań i ton formalności, które do tej pory mogły zniechęcać Cię do takiego kroku.

Dzięki temu, w razie Twojej śmierci, Twoi bliscy otrzymają odszkodowanie, które pomoże im nie tylko przeżyć, ale również spłacić ewentualne zadłużenia w bankach, czy u kontrahentów.

To również świetne rozwiązanie dla Ciebie samego, gdyż w razie jakiegokolwiek wypadku, będziesz mógł liczyć na odszkodowanie, które pozwoli Ci na szybszy powrót do zdrowia, jak i pokrycie bieżących wydatków.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie dla przedsiębiorców?

Jest to nic innego, jak grupowe ubezpieczenie na życie przygotowane specjalnie dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przykładowo w ofercie PZU znajdziesz 4 warianty takiego ubezpieczenia. Różnią się one wysokością składki i Sumami Ubezpieczeń. Oferty zaczynają się od 60 zł, a kończą na 150zł.

Każdy wariant gwarantuje świadczenia z tytułu:

 • naturalnego zgonu ubezpieczonego lub jego członków rodziny,
 • śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

a dodatkowo:

 • leczenie w przypadku ciężkiej choroby,
 • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny dziecka osoby ubezpieczonej.

Szczegóły ofert znajdziecie w załącznikach w podsumowaniu artykułu.

Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie działalności do najłatwiejszych nie należy, a koszty jej prowadzenia czasami przyprawiają o ból głowy. Tym trudniej przedsiębiorca podejmie decyzję o kolejnym wydatku.

Darmowe ubezpieczenie na życie dla przedsiębiorcy.

Cześć nagłówka tego wpisu brzmi : Ubezpieczenie na życie możesz mieć za darmo.

Postaram się teraz uargumentować to stwierdzenie. Domyślam się, że posiadasz samochód, a za paliwo płacisz kartą. A co jeśli dalej tankując paliwo mógłbyś za to otrzymać określoną sumę, którą następnie zainwestowałbyś w ubezpieczenie…

Jest w Polsce bank, który premiuje swoich klientów za płatności za paliwo przy pomocy ich karty.

100zł zwrotu za paliwo.

Alior bank jakiś czas temu wprowadził nową ofertę dla wszystkich przedsiębiorców.

Bank deklaruje się, oddać każdemu, kto założy Rachunek Partner do 100 zł miesięcznie, gdy cena za litr paliwa będzie wyższa niż 3,90 zł

Jak odbywa się to w praktyce?

Bank zlicza wszystkie płatności, jakie kartą wykonaliśmy na stacjach paliw. Następnie kwota ta zostaje podzielona przez średnią cenę litra paliwa (na podstawie danych Polskiej Izby Paliw Płynnych). W taki sposób bank ustali ile litrów paliwa i za jaka cenę tankowaliśmy w danym miesiącu i zwróci nam różnicę.

Przykładowo płacąc w miesiącu kalendarzowym za paliwo 500 zł bank odda nam 82zł. 500zł podzieli przez średni koszt paliwa 4,64zł. Wyjdzie, że kupiłeś 107 litrów paliwa,. Bank zapewnia, że za litr paliwa powinniśmy zapłacić 3.90 zł, więc realnie rachunek za paliwo powinien wynieść 107×3,9 zł= 417,3 zł. Zwrot w promocji wyniesie 500 – 417,30 = 82,70 zł.

Pomyślałem, że jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieli by się ubezpieczyć, ale kolejny wydatek byłby bardzo odczuwalny.

Co zrobić, aby skorzystać z promocji Alior banku?

Aby skorzystać z promocji i cieszyć się darmowym kontem( bo Konto Partner takim może być) należy spełnić kilka prostych warunków.

Zwrot do 100zł oraz darmowe prowadzenie konta otrzymasz, gdy:

 • Z Rachunku Partner w danym miesiącu wykonamy jeden przelew Urzędu Skarbowego i/lub ZUS
 • Dokonasz na stacjach paliw płatności na kwotę minimum 500 zł miesięcznie

Oraz spełnisz jeden z poniższych warunków:

na rachunek podstawowy lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min. 2500 zł miesięcznie lub, posiadają kredyt firmowy w Alior Banku (na dowolną kwotę)

Niestety nie dokonałem odpowiedniej wpłaty na konto- za co zapłaciłem 25 zł 🙁

Przejdź do promocji banku

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że

 • Prowadzenie konta,
 • Utrzymane karty debetowej,
 • Wypłaty z bankomatów Alior bank
 • Księgowość online…

Są bezpłatne.

Bank pobiera natomiast opłaty za wpłaty i wypłaty z obcych banków i wpłatomatów. Może to być nawet 6 zł( w przypadku wpłat do urządzeń Euronetu).

Przelewy internetowe są bezpłatne, choć sms autoryzacyjny kosztuje 20 groszy.

Podsumowując.

Jeżeli masz samochód, to pewnie go tankujesz. Od ZUS-u i podatku się nie wymigujesz.

Wykonując nadal te same czynności, ale przy pomocy Konta Partner od Alior bank możesz spodziewać się bonusu. A co zrobisz z tymi pieniędzmi?  Zainwestujesz w ubezpieczenie, do czego gorąco zachęcam, lub co tylko chcesz…

Link do oferty banku jest linkiem afiliacyjnym. Oznacza to tyle, że bank wypłaci mi prowizję, jeśli założysz w nim konto i skorzystasz z promocji.

A jeśli zainteresuje Cię któryż z wariantów ubezpieczenia na życie to daj mi znać.  Przygotuję wszystko i pomogę Tobie do niego przystąpić.

Przydatne materiały

Chcę otrzymać zwrot za paliwo- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 60 zł- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 80 zł- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 100 zł- tutaj

Regulamin promocji

Tabela opłat i prowizji

beauty

Jak ubezpieczyć salon kosmetyczny i fryzjerski?

Salony fryzjerskie i kosmetyczne niezależnie od wielkości miejscowości i liczby mieszkańców zawsze będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Co za tym idzie, w codziennej działalności mierzą się z roszczeniowymi klientami, obawami, o zdemolowanie salonu, czy kradzież sprzętów.

To, o czym chcę dziś powiedzieć, to ochrona ubezpieczeniowa, która zapewni wszystkim właścicielom firm kosmetycznych odpowiednie zabezpieczenie w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń. Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia pomoże szybko i bez wydawania własnych pieniędzy przywrócić w salonie stan przed zajściem jakiejś szkody.

Zapraszam do artykułu 🙂

Ubezpieczenia, które będę dziś omawiać to:

 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywanym zawodem;
 • ubezpieczenie majątku;
 • ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najczęściej kojarzy się z ubezpieczeniem samochodu. Z racji obowiązku jego posiadania, wiedza o nim jest mocno zakorzeniona w naszej świadomości. Każdy wie, że OC zabezpiecza interes osób trzecich, gdy wyrządzimy im jakąś szkodę. Taką samą funkcję pełnią ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i OC w związku z prowadzoną działalnością.

Skoro tak, to dlaczego z podobnej ochrony nie mieliby skorzystać właściciele salonów. W końcu oni też mogą wyrządzić szkodę swoim klientom.

Ubezpieczenie odpowiedzialności to nie jest koszt, a zabezpieczenie finansowe w Twojej firmie.

Myślę, że każdy kto prowadzi firmę usługową, trafił kiedyś na roszczeniowego klienta i o ile niektóre przypadki można rozwiązać szybko i sprawnie, oferując np. dodatkową usługę gratis, to sytuacje w których:

 • skaleczysz nożyczkami klienta;
 • zastosujesz środek, na który klient jest uczulony;
 • spalisz klientowi włosy podczas ich rozjaśniania;
 • klient pośliźnie się na mokrej podłodze w Twoim lokalu i złamie nogę.

Takie sytuacje mogą kosztować Cię dużo nerwów, ale przede wszystkim pieniądze, jakie będziesz winien wypłacić poszkodowanej osobie.

Pamiętaj: Definicja OC działalności gospodarczej może być rozumiana przez każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe inaczej, dlatego ważne jest aby każdorazowo sprawdzić tą definicję w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń( OWU).

OC salonu zapewni Tobie ochronę za szkody spowodowane w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Taka jest podstawowy zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC warto jednak rozszerzyć o dodatkowe klauzule wyszczególnione w poniższej grafice:

Kolejnym istotnym elementem ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku salonu w postaci samego lokalu i jego wyposażenia.

Domyślam się, że miejsce w którym świadczysz swoje usługi jest ważnym składnikiem majątku Twojej firmy. Z pewnością chciałbyś mieć pewność, że żaden pożar, czy kradzież nie zrujnuje Twojego portfela.

Jestem przekonany, że odpowiednie zabezpieczenie lokalu  ochroni Cię, przed ewentualnym zaczynaniem wszystkiego od początku.

 Jak ubezpieczyć salon i jego wyposażenie?

[sociallocker id=”2455″]Ubezpieczenie lokalu powinno znaleźć się na polisie, jeżeli jesteś jego właścicielem. W sytuacji gdy go wynajmujesz nie ma takiej potrzeby. Wtedy jednak warto zawrzeć ubezpieczenie „OC z klauzulą za szkody w mieniu najmowanym” z odpowiednio dobraną Sumą Ubezpieczenia. Jeżeli najmowany salon był przez Ciebie remontowany, to koszt remontu powinien być uwzględniony na ubezpieczeniu jako nakłady adaptacyjne.

Kolejnym istotnym elementem polisy będzie zabezpieczenie:

 • wyposażenia i urządzeń, które wykorzystujesz w codziennej pracy;
 • środków obrotowych, czyli towarów które sprzedajesz swoim klientom;
 • gotówki.

Zalanie, czy pożar, to nie jedyne zagrożenia jakie mogą pojawić się w salonie.

Jest wiele osób, które mają „lepkie ręce” i Twój lokal może być dla nich okazją do sprawdzenia właśnie ile do tych rąk może się przykleić. Wiara w organy ścigania może być w takich sytuacjach zgubna, dlatego dobrze jest zabezpieczyć się przed kradzieżą w salonie.

Ubezpieczenie salonu i to co się w nim może wydarzyć, to nie jedyne o czym powinien myśleć świadomy przedsiębiorca. Planując ochronę firmy nie możesz zapomnieć o bliskich dla których pewnie to robisz.

Czy zastanawiałeś się nad taka sytuacją?

Jesteś mężem/żoną masz dzieci i masz wydatki związane z utrzymaniem rodziny. I teraz wyobraź sobie, że może cię zabraknąć. Jak wtedy poradzą sobie Twoi bliscy? Czy będą mieć finansowe zabezpieczenie na np. 3 do 6 miesięcy, aby zacząć układać sobie życie na nowo?

Przede wszystkim jako przedsiębiorca w jednoosobowej działalności, odpowiadasz całym swoim majątkiem.

Co więcej, w przypadku Twojej śmierci, firma jest po prostu rozwiązywana i nie da się jej odziedziczyć w świetle nowych przepisów prawa.

Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek, śmierci, czy siebie w razie jakiegoś przykrego zdarzenia losowego, które mogłoby uniemożliwić Ci dalsze prowadzenie działalności.

Nie licz wtedy na państwo, bo ono niestety nie pomoże. Może jedynie wysłać komornika, kiedy okaże się, że miałeś zaciągnięte jakieś kredyty.

Jedną z możliwości zabezpieczenia siebie i bliskich przed taką ewentualnością jest ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla przedsiębiorców. Bez stosu papierów, badań i ton formalności, które do tej pory mogły zniechęcać Cię do takiego kroku.

Dzięki temu, w razie Twojej śmierci, Twoi bliscy otrzymają odszkodowanie, które pomoże im nie tylko przeżyć, ale również spłacić ewentualne zadłużenia w bankach, czy u kontrahentów.

To również świetne rozwiązanie dla Ciebie samego, gdyż w razie jakiegokolwiek wypadku, będziesz mógł liczyć na odszkodowanie, które pozwoli Ci na szybszy powrót do zdrowia, jak i pokrycie bieżących wydatków.

 

Mam nadzieję, że tym wpisem przybliżyłem Tobie jako posiadaczowi salonu kosmetycznego, lub fryzjerskiego znaczenie ubezpieczeń i jaki mogą mieć wpływa na funkcjonowanie Twojej firmy.

Jeżeli coś jest niejasne i masz wątpliwości, to napisz je w komentarzu, a postaram się je rozwiać.

A jeżeli zainteresował Cię ten temat na tyle, że chcesz poznać ofertę odpowiednią dla Ciebie, to napisz do mnie maila.

mieszkanie inwestycyjne-min

5 ubezpieczeń, jakie musisz znać gdy inwestujesz w nieruchomości.

Inwestowanie w nieruchomości jest z pewnością interesującą formą rozwoju zawodowego. Niezależnie czy robisz flipy, podnajmem, najem krótko, lub długoterminowy, nieruchomości to interesujący, ciekawy, ale też nieprzewidywalny i ryzykowny biznes. Każdy inwestor powinien być świadomy ryzyk, jakie mogą pojawić się w obsługiwanych przez niego lokalach.

Nieruchomości to biznes, w którym odpowiedzialny jesteś za aktywa warte setki tysięcy, a czasem miliony złotych. Dodatkowo współpracujesz z wieloma osobami. To wszystko potęguje odpowiedzialność, jaka spoczywa na Twoich barkach.

Nie warto pozostawiać jej naszemu przeczuciu i liczyć na to, że mi nigdy i nic się nie stanie.

Dlatego ważne jest, aby w planowaniu strategii i rozwoju biznesu znaleźć miejsce na ubezpieczenia, które w razie zdarzenia losowego pomogą szybko wrócić na obrany wcześniej tor.

Wstęp mam za sobą 🙂 Teraz postaram się omówić wszystkie możliwości i ubezpieczenia, które sprawią, że nieprzewidziane sytuacje nie będą spędzać snu z powiek.

Zaczynamy.

Na początku należy rozgraniczyć rodzaje szkód. Pierwsze to te, które wystąpią w Twoich lokalach. Jakie mogą to być szkody:

 • Zalana podłoga
 • Zdewastowane drzwiczki od szafki
 • Pęknięta płyta grzewcza
 • Zbita deska sedesowa.

Lokal możesz ubezpieczyć w następujący sposób:

Ubezpieczenie samej nieruchomości.

Jest to podstawowa wersja ubezpieczenia, która zabezpiecza tylko mury lokalu. Mam tu na myśli ściany, podłogi i sufit. Taki rodzaj ubezpieczenia wymagany jest najczęściej przez banki w momencie otrzymania kredytu. Trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenie samej nieruchomości nie zagwarantuje nam odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji wod-kan, lub spalenia instalacji elektrycznej w wyniku uderzenia pioruna.

Ubezpieczenie nieruchomości ze stałymi elementami.

Ubezpieczenie to oferuje już szerszy zakres ochrony, a konkretnie zabezpiecza mury, jak i wszystko to co do tych murów jest na stałe zamontowane. Tak więc poza ochroną instalacji, ubezpieczeniem objęte będą m.in.

 • Tynki i powłoki malarskie;
 • Wykończenie ścian i podłóg( np. parkiet, glazura, terakota)
 • Meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z wbudowanym sprzętem.

Ubezpieczenie ruchomości domowych.

To jest najdroższy element z całego pakietu ubezpieczeń, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te elementy wyposażenia są najbardziej narażone na zniszczenie, lub kradzież. A co może być ubezpieczone, jako ruchomość domowa? Np.:

 • Meble;
 • Sprzęt RTV, PC, AGD, fotograficzny;
 • Książki;
 • Rośliny doniczkowe;
 • Elementy dekoracji wnętrz.

Ubezpieczenie szklanych elementów.

Wiesz jak łatwo stłuc szkło i ceramikę? Dlatego warto zabezpieczyć m.in.:

 • Szyby okienne i drzwiowe;
 • Szyby prysznicowe;
 • Płyty kuchenne;
 • Ceramiczne lub szklane umywalki, wanny, muszle klozetowe.

Rodzaje ubezpieczeń, jakie do tej pory wymieniłem oferowane są dla osób fizycznych, nie mniej prowadząc działalność gospodarczą wymienione wyżej elementy można również ubezpieczyć, tylko wtedy ubezpieczenie nie będzie nazywać się „ Ubezpieczenie mieszkania”, a „ubezpieczenie firmy/biznesu”.

Szczegóły z tym związane powinien omówić z Tobą doradca.

Ok. Kwestie zabezpieczenie mieszkania mamy za sobą. Co jednak, gdy to my będziemy sprawcami jakiejś szkody? Np. zalejemy sąsiada z dołu, nasz lokator skaleczy się korzystając ze szklanego parawanu, bądź w trakcie przestawiania mebli w podnajmowanym lokalu uszkodzimy jakiś element należący do właściciela?

źródło mdu.com.pl

W takiej sytuacji potrzebować będziemy ubezpieczenia OC( odpowiedzialności cywilnej). Na rynku jest wiele ubezpieczeń OC i w zależności od rodzaju działalności takie ubezpieczenie będziemy potrzebować. Zdarzyć się może, że, ze względu na szerokie spektrum działania potrzebować będziesz kilku polis OC.

Przedstawię teraz te, które w branży nieruchomości przydadzą się najbardziej:

OC w życiu prywatnym.

Jeśli wynajmujesz mieszkania prywatnie, to warto, abyś takie ubezpieczenie posiadał. Za pęknięty wężyk pod umywalką (jeśli był poprawnie używany) będziesz odpowiedzialny Ty. OC warto rozszerzyć o klauzulę wynajmu nieruchomości. Zapewnisz sobie spokój w razie, gdyby lokator wyrządził sobie jakąś krzywdę w Twoim mieszkaniu.

OC w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Jest to ochroną ubezpieczeniowa, nad która powinni pochylić się wszyscy przedsiębiorcy( nie tylko ci działający w branży nieruchomości).

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, a więc nie jest regulowane przez żadne instytucje. Zadaniem tego ubezpieczenia jest identyczne jak OC w życiu prywatnym, z tym że chroni nas jako przedsiębiorców.

Jeżeli podnajmujesz od kogoś mieszkanie, to OC działalności warto rozszerzyć o klauzulę najmu nieruchomości i ruchomości. Zabezpieczysz się w ten sposób przed ewentualnymi roszczeniami ze strony właściciela lokalu.

Jako inwestor im więcej mieszkań posiadasz, im więcej lokatorów obsługujesz, tym więcej problemów na swojej drodze możesz spotkać. Właśnie w tych nieprzewidzianych sytuacjach przyda się dobrze przygotowana polisa OC w związku z wykonywaną działalnością i posiadanym mieniem. Szczególnie w czasach, ze ludzie są coraz bardziej świadomi, a firmy odszkodowawcze dają o sobie znać, ajk tylko pojawi się okazja.

Ubezpieczenie obowiązkowe?

W branżach, w których wykonanie pracy związane jest z odpowiednimi uprawnieniami i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością ubezpieczenia OC będzie obowiązkowe. Dla branży nieruchomości będą to :

OC zarządcy nieruchomości.

Tym ubezpieczeniem powinieneś zainteresować się, gdy zaczniesz opiekować się nieruchomościami innych. Decydując się na ten rodzaj działalności musisz być świadom obowiązków, jakie na Ciebie czekają. Te jasno precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia obejmuje zarządców wspólnot mieszkaniowych, ale też przedsiębiorców posiadających tylko jedno mieszkanie w portfelu.

OC pośrednika nieruchomości.

Zgodnie z nowelą pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części.

Za brak tych ubezpieczeń przewidziana jest kara pieniężna. Brak OC zarządcy może skutkować karą w wysokości maksymalnie 40 tys zł. Brak OC pośrednika to 20 tys. zł kary.

Kary w formie decyzji administracyjnej nakładać ma inspekcja handlowa. Na jej opłacenie dostaniesz 14 dni.

OC turysty/lokatora

Trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenie OC niezależnie od tego jakie posiadamy nie pokryje szkód, jeżeli te wyrządzi osoba trzecia.

W najmie krótkoterminowym ciężko będzie wyegzekwować od lokatora posiadania ubezpieczenia OC. Inaczej będzie w przypadku najmu długoterminowego. Tu można zabezpieczyć się poprzez wpisanie ubezpieczenia OC, jako jednego z warunku umowy wynajęcia lokalu.

Takie ubezpieczenie musi być jednak odpowiednio skonstruowane, aby zadziało w każdej sytuacji. Bo o ile lokator wyrządzi szkody sąsiadowi i tu zadziała OC w życiu prywatnym, to szkody na mieszkaniu/mieniu które wynajmuje pokryte zostaną, gdy na polisie znajdzie się klauzula: szkody w mieniu najmowanym.

OC firmy remontowej.

Niestety nie ma możliwości ubezpieczenia mieszkania na czas remontu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe traktują wręcz wszelkie prace remontowo- budowlane, jako wyłączenie ich odpowiedzialności. Miej to na uwadze, gdy np. podczas wnoszenia szafy do pokoju stłuczesz lustro, lub zarysujesz inny mebel. Inaczej, gdy w trakcie remontu korzystasz z ekipy budowlanej. Ta powinna posiadać ubezpieczenie OC( to też jest OC w związku z wykonywaną działalnością). Będziesz mieć absolutnie pewność, że jakakolwiek szkoda wyrządzona przez budowlańców zostanie pokryta z ich polisy. Pamiętaj więc, aby przed zawarciem umowy z ekipą dopytać ich o posiadanie ważnej polisy OC.

OWU.

Wybór każdego ubezpieczenia powinien zacząć się od przeczytania warunków ubezpieczeń.Nie musisz czytać wszystkich warunków. Ważne, abyś sprawdził przede wszystkim:

Definicje i przedmiot ubezpieczenia. Te w zależności od towarzystwa mogą znaczyć zupełnie coś innego.

Zakres ubezpieczenia. Sprawdź, od jakich ryzyk i do jakich sum otrzymasz odszkodowanie za ewentualną szkodę.

Wyłączenia odpowiedzialności. Nie we wszystkich sytuacjach otrzymasz odszkodowanie. Dowiedz się, co wpływa na odmowę wypłaty pieniędzy.

Bardzo dziękuję Tobie drogi Czytelniku, że dotarłeś do końca. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Tobie po części temat ubezpieczenia nieruchomości.

Jeżeli masz pytania, to pisz w komentarzach, lub na matbukowski@agentpzu.pl . Chętnie udzielę Tobie dodatkowych informacji.

OC zarządcy

OC zarządcy nieruchomości

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku zarządzaniem nieruchomością. Warunek ten określa rozporządzenie Ministra Finansów  z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1616).

Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie do wyżej ww. sumy zależna jest od obrotu związanego zarządzaniem i w PZU przy obrocie do 500 tys. zł wynosi 1438zl.

Ubezpieczenie to może zostać rozszerzone o rezygnację z prawa do regresu, w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Wiąże się to z dodatkową opłatą.

 

Dodatkowe zabezpieczenie mieszkania:

Poza obowiązkowym OC zarządcy powinieneś zadbać też o nieruchomości którymi dysponujesz.

Nieruchomości te ubezpieczysz jako lokale mieszkalne, lub jako środki trwałe w prowadzonej działalności. Niezależnie od tego jak nazywać się będzie polisa, musisz pamiętać o kilku rzeczach:

 • Lokal jest Twój: ubezpieczasz zarówno nieruchomość( mury) jak i wyposażenie.
 • W sytuacji, gdy podnajmujesz lokal od przysłowiowego Nowaka, to ten powinien zadbać o jego ubezpieczenie, a Tobie zostanie zabezpieczenie wyposażenia, jeżeli takie do tego mieszkania wprowadzisz.

W obu przypadkach ubezpieczenie obejmie ryzyko pożaru,powodzi, zalania, przepięcie, eksplozji, upadek drzew/masztów, uderzenie pioruna, a nawet upadek statku powietrznego), dewastacji i kradzieży.Uwaga!!! Należy sprawdzić jak kradzież definiuje dana firma. Czy chodzi im o kradzież z włamaniem, czy kradzież zwykłą. Od tego zależy, czy otrzymamy odszkodowanie za skradziony przez najemcę przedmiot?

 

Co jeśli to najemca wyrządzi szkodę w naszym mieszkaniu, lub mieszkaniu sąsiada?

Sprawdźmy 2 potencjalne sytuacje?

 1.  najemca wyrządza szkodę sąsiadowi-dochodzi do zalania.Pomimo posiadania przez nas ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania, ponieważ nie przejmie za nas odpowiedzialności za szkodę. To najemca będzie zobowiązany do jej pokrycia. Interes naszego najemcy zabezpieczy w tej sytuacji OC w życiu prywatnym. Standardowe OC, które większość dokupuje do ubezpieczenia swojego „prywatnego” mieszkania, bądź domu.
 2.  najemca uszkadza rzecz w naszym mieszkaniu- zniszczy telewizor, uszkodzi szafkę: Tu zadziała klauzula dewastacji( Ubezpieczyciel wypłaci nam za szkodę, ale może wystąpić z regresem do sprawcy i wtedy naszemu najemy pomoże OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o szkody w mieniu najmowanym).

 

Usługi assistance.

Pęknięta rurka, złamany klucz w drzwiach, czy uszkodzenie instalacji elektrycznej. Na pomoc w tego typu przypadkach możemy liczyć wykupując dodatkowe ubezpieczenie assistance. Należy jednak sprawdzić, dokładnie w jakich przypadkach i do jakich sum zostanie zapewniona pomoc. Te informacje znajdziesz w OWU.

 

Posumowując:

Podstawą zabezpieczenia Twoich interesów będzie ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, oraz odpowiednie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rozszerzone o dodatkowe klauzule.

 

To tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, bądź coś jest niejasne, to piszcie w komentarzach. Postaram się na odpowiedzieć na każde pytanie.

A jeśli jesteście zainteresowani wykupieniem takiego ubezpieczenia, to piszcie na matbukowski@agentpzu.pl . Wszystko załatwimy online, a gotową polisę wyślę na wskazany adres.