Granica korzyścii dlla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie grupowe – 7 korzyści dla pracodawcy i jego firmy

Ubezpieczenia grupowe funkcjonują na rynku już od dawna. Od dawna też wiadomo, że to dość ciekawe i korzystne rozwiązanie. Jednak gruntowna i rzetelna wiedza na ich temat nie jest zbyt szeroko rozpowszechniona.

Krążą liczne, niepotwierdzone informacje i „wydajemisię”, które przekazywane są jako warunki ubezpieczenia. Tymczasem, polisa grupowa to naprawdę opłacalne rozwiązanie, na którym zyskują nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy.

Zobacz, jakie korzyści niesie ze sobą takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie grupowe – co to takiego

Ubezpieczenie grupowe to polisa ubezpieczeniowa, która zawierana jest dla zakładu pracy. Nie podpisuje jej jedna osoba, czy dwie. Nie jest również przeznaczona nawet dla rodzin czy grupy przyjaciół. To ubezpieczenie przeznaczone wyłącznie dla osób, które łączy miejsce zatrudnienia.

Kto jest odpowiedzialny za zawarcie polisy w firmie?

Polisę grupową zawiera

właściciel firmy,

dyrektora,

lub księgowość

– wszystko zależy od tego, kto jest decyzyjny w firmie i kto, zgodnie z jej przepisami, ma uprawnienia do jej zawierania.

Zakres ochrony jest dla wszystkich pracowników ustalony w takim samym kształcie. Wszyscy więc mają prawo do skorzystania z takich samych umów, a sumy ubezpieczenia są dla wszystkich jednakowe.

Dla kogo jest ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe może zawrzeć przedsiębiorstwo, w którym pracują minimalnie trzy osoby. Tylko niektóre towarzystwa pozwalają na zawarcie umowy już od dwóch osób.

Z reguły w firmach ubezpieczeniowych istnieją inne oferty dla firm, zatrudniających do 50 pracowników (tzw. małe grupówki) i firm, które zatrudniają więcej niż 50 osób (tzw. duże grupówki). Naturalnie, im więcej osób jest zatrudnionych, tym lepsze warunki można dla siebie wynegocjować.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest też poziom partycypacji. W przypadku firmy, która zatrudnia 40 osób, a tylko 5 chce przystąpić do ubezpieczenia, poziom partycypacji może być zbyt niski, by towarzystwo zdecydowało się na zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia.

Najmniejszy poziom przystąpienia do polisy to 50% (połowa pracowników musi się zgodzić na ubezpieczenie). Najczęściej jednak spotyka się wymóg, by było to 75% zatrudnionych.

Charakter przedsiębiorstwa, zajmowane stanowisko pracy czy wymiar umowy (etat, pół etatu) nie mają znaczenia. Ubezpieczenie tak samo chroni pracowników niższego jak i wyższego szczebla, zatrudnionych w pełnym wymiarze, jak i na umowy częściowe.

Jak zawrzeć ubezpieczenie grupowe?

W pierwszej kolejności należałoby porozmawiać z pracownikami, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Jeżeli są zainteresowani takim rozwiązaniem, a procent partycypacji zgadza się z wymogami ubezpieczyciela, to należy porozmawiać o oczekiwaniach pracowników.

Jeżeli w danym zakładzie pracy działają związki zawodowe – można tę kwestię skonsultować również z nimi.

Pracownicy powinni się wypowiedzieć odnośnie do swoich oczekiwań:

 • Jaki ma być zakres ubezpieczenia,
 • jakie umowy dołączyć,
 • jakie sumy ubezpieczenia ich interesują?

W przypadku dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają naprawdę wielu pracowników (zwykle powyżej 50ciu), firmy ubezpieczeniowe dają możliwość zawarcia ubezpieczenia w jednym z dwóch lub trzech wariantów.

Dla danej firmy przygotowywana jest oferta w dwóch lub trzech wariantach:

 • najtańszym, gdzie ochrona jest najmniejsza,
 • średnim i
 • najdroższym, który charakteryzuje się największym zakresem ochrony.

Pracownik, przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jeden z wariantów. Deklaruje wówczas opiekunowi polisy (opiekunowi z ramienia firmy, który kontaktuje się z opiekunem z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego), który wariant wybiera i taka składka jest za pracownika odprowadzana. W razie zdarzenia może skorzystać ze wszystkich opcji zawartych w umowie.

Po rozmowach z pracownikami, należy przekazać ustalenia agentowi. Ten przygotowuje kilka ofert. Należy wybrać jedną z nich, złożyć agentowi wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek o zawarcie ubezpieczenia, NIP, wypis z CEIDG lub KRS, lista pracowników itp.) i poczekać na przygotowanie polisy.

Gotowa polisa zostanie dostarczona do zakładu pracy. Od wniesienia pierwszej zbiorczej składki ubezpieczenie działa dla wszystkich zgłoszonych pracowników.

ubezpieczenie grupowe to dla pracodawcy szereg korzyści

Jakie korzyści ma przedsiębiorca?

Pracodawca, decydujący się na zawarcie takiego ubezpieczenia czerpie z niego liczne korzyści, nawet jeżeli składka pokrywana jest przez samych pracowników.

W ubezpieczeniu grupowym brak oceny medycznej zdrowia pracowników. Oznacza to, że każdy zostanie objęty ochroną. Dla wielu pracowników ma to ogromne znaczenie. Co za tym idzie będą wdzięczni swojemu przełożonemu za zapewnienie finansowego bezpieczeństwa.

Przeczytaj też: 7 powodów, dla których warto posiadać ubezpieczenie na życie.

Składka w takim ubezpieczeniu jest uśredniona. Jeżeli jest wielu młodych pracowników, a kilku starszych, to średnia wieku jest niska, co za tym idzie składka również nie będzie wysoka.

To korzystne finansowo rozwiązanie. Można śmiało powiedzieć, że nie da się kupić takiego samego ubezpieczenia indywidualnego, w takiej samej cenie, jak polisa grupowa. Korzysta na tym sam pracodawca, który przystępuje do ubezpieczenia.

Po odejściu z pracy można kontynuować ubezpieczenie na zasadach zbliżonych do polisy obowiązującej w zakładzie pracy. Warunkiem jest jednak odpowiedni staż w ubezpieczeniu grupowym.

Długość tego stażu zależna jest od towarzystwa ubezpieczeniowego – każde ustala go inaczej. Co jednak ważne, zatrzymuje to pracownika na dłużej, a pracodawca oszczędza pieniądze na procesie rekrutacyjnym i wdrożeniowym.

Jeżeli ubezpieczenie jest korzystne – pracownik chętniej pozostanie w danym zakładzie pracy, niż gdyby tego ubezpieczenia tam nie było.

Polisa ubezpieczeniowa to atrakcyjny benefit, który stanowi element negocjacyjny podczas rekrutacji. Słynne „owocowe czwartki” nie będą tak interesujące dla pracownika, jak dobre i szerokie ubezpieczenie za nieduże pieniądze.

A skoro mowa o pieniądzach… Składkę za polisę można opłacać na kilka sposobów:

 • w całości przez pracodawcę;
 • częściowo przez pracodawcę i przez pracownika;
 • przez pracownika.

Składkę, która odprowadza pracodawca (oraz w systemie łączonym część, która leży po jego stronie) może być wliczona do kosztów uzyskania przychodu.

W ten sposób zmniejsza podstawę opodatkowania, a w efekcie powoduje, że można zapłacić niższy podatek. Jest to więc inwestycja w pracowników, a nie zwykły wydatek firmowy.

Co więcej, ubezpieczenie pracownicze zwalnia pracodawcę z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika.

Przedsiębiorca nie musi więc zamrażać części swojego kapitału na obowiązkowe (w innych okolicznościach) odprawy pośmiertne. Może ten kapitał inwestować w dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Inne korzyści dla przedsiębiorcy

Polisa ubezpieczeniowa jako swego rodzaju benefit i wartość dodana w przypadku zatrudnienia znacząco przywiązuje pracownika do miejsca pracy.

Jeżeli wszystkie inne aspekty zatrudnienia funkcjonują prawidłowo (wynagrodzenie, atmosfera w pracy itp.), to posiadanie ubezpieczenia grupowego może skutecznie zniechęcić do poszukiwania nowej pracy – szkoda bowiem stracić dobrą polisę, która gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w różnych sytuacjach.

Polisa zmniejsza też rotacyjność pracowników i redukuje koszty szkolenia i wdrażania nowych, między innymi dzięki wprowadzonym karencjom.

Niektóre opcje w ubezpieczeniu grupowym działają bowiem dopiero po opłaceniu trzech, sześciu czy dziewięciu składek miesięcznych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie grupowe pozwala na objęcie ochroną członków rodzin pracowników oraz może zapewnić bardzo ciekawy assistance domowy (np. w postaci wizyt domowych lekarza rodzinnego lub pediatry).

Takie dodatkowe opcje nie tylko podnoszą jakość samego ubezpieczenia, ale również pokazują, że pracodawca dba o swoich pracowników, a to wyróżnia go na rynku pracy.

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko ochrona życia i zdrowia. To sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej, sposób na zadbanie o swoich pracowników i generowanie oszczędności.

Warto to rozważyć, i dobrze dobrać ofertę. Odpowiednio dobrana polisa sprawi, że polisa będzie wykorzystywana przez pracowników, przez co sam pracodawca będzie z pewnością przez nich doceniony.

7 powodów, dl których warto posiadać ubezpieczenie na życie

7 powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie na życie.

Śmierć, choroba czy niepełnosprawność to zdarzenia, których nie da się w życiu zaplanować. Po za tym, że bardzo poważnie zmieniają one dotychczasowe życie osób dotkniętych nieszczęściem, to również wymagają przewartościowania dotychczasowych priorytetów, zmiany trybu życia i dużych nakładów finansowych. I choć pieniądze są ostatnim, o czym myśli się w obliczu nieszczęścia, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przyjdzie taki moment, w którym trzeba się będzie nimi zainteresować. Skąd wziąć wtedy środki? I nie mówimy tu o pięciu czy dziesięciu tysiącach. Koszty, jakie trzeba niekiedy ponieść w związku z chorobą osoby bliskiej, niejednokrotnie przekraczają nawet sto tysięcy złotych.

Zabezpieczenie finansowe siebie i swojej rodziny to główny powód zawierania ubezpieczeń na życie. Jakie są jeszcze inne powody?

Ubezpieczenie na życie, to finansowe bezpieczeńsgtwo bliskich, w razie twojej śmierci

1.Bezpieczeństwo bliskich po śmierci ubezpieczonego

Ubezpieczenie na życie polega na tym, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednym z takich zdarzeń jest śmierć ubezpieczonego.

Jeżeli ubezpieczenie na życie wykupi dla siebie główny żywiciel rodziny lub ten rodzic, który zarabia większe pieniądze, to po jego śmierci pozostali członkowie rodziny otrzymają świadczenie, jako uposażeni.

Kwota odszkodowania ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczonym, więc to, jakie pieniądze otrzymają bliscy zależne jest od indywidualnej decyzji. Jednym ze sposobów obliczania tej kwoty jest przemnożenie pensji ubezpieczonego razy dwanaście miesięcy, by ustalić roczne wynagrodzenie. Następnie to roczne wynagrodzenie można pomnożyć przez liczbę lat, jakie pozostały dzieciom do uzyskania pełnoletności. W ten sposób, w razie śmierci ubezpieczonego, poziom życia całej rodziny się nie zmieni.

To jeden ze sposobów na zabezpieczenie przyszłości dzieci, zapewnienie środków na ich edukację oraz utrzymanie standardu życia niezależnie od okoliczności.

2.Szansa na spłatę zobowiązań po śmierci małżonka

W przypadku gdy małżonkowie decydują się na zakup mieszkania, bardzo często zmuszeni są do zaciągnięcia na ten cel kredytu. Kredyt mieszkaniowy zaciągany jest zwykle na duże kwoty, które przekraczają sto czy dwieście tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę koszty kredytów hipotecznych i odsetki, które trzeba dodatkowo spłacić, kredyt staje się sporym zobowiązaniem na dwadzieścia, czasem trzydzieści lat. Raty miesięczne to zwykle przeszło pięćset złotych, częściej jest to siedemset czy nawet osiemset złotych.

Zdolność kredytowa liczona jest na podstawie dochodów obojga małżonków, więc gdyby jednego z nich nagle zabrakło, opłacenie rat kredytowych mogłoby się okazać za dużym obciążeniem jak na jedną pensję. Trzeba to zawsze brać pod uwagę.

Ubezpieczenie na życie dla małżonków to doskonałe rozwiązanie w tej sytuacji. W razie śmierci jednego z nich, drugi otrzyma środki, które pozwolą mu na rozliczenie zaciągniętego kredytu. Oczywiście, ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę równą kwocie kredytu. Wtedy ten małżonek, który pozostaje, może spłacić całość zobowiązania i nie będzie obciążony regularnymi ratami. Spłacenie kredytu przed terminem to dodatkowo zwrot części wpłaconych odsetek, a więc zmniejszenie jego kosztu. Mimo trudności emocjonalnych i tak łatwiej sobie poradzić, gdy nie ma dodatkowych trudności finansowych.

3.Stabilność finansowa w razie niepełnosprawności

Nie wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia muszą kończyć się najtragiczniej, czyli śmiercią. Część z nich kończy się w taki sposób, że osoba poszkodowana jest niepełnosprawna. To wymaga dostosowania mieszkania, kupienia sprzętu, który pomoże w codziennych czynnościach, ale również wymaga często przekwalifikowania od niepełnosprawnego. Osoba poszkodowana nie zawsze może wykonywać ten sam zawód po wypadku. Nawet jeżeli może, nie zawsze jest to możliwe w krótkim czasie. Rehabilitacja i przystosowanie się do nowych warunków wymagają czasu, a tego nie da się skrócić.

Tymczasem nadal potrzebne są środki na codzienne funkcjonowanie. Trzeba opłacić rachunki, kupić jedzenie, spłacić ewentualne raty. Mimo tego, że dla danej rodziny czas się w pewnym sensie zatrzymał, nie oznacza to, że tak faktycznie jest. Wszystkie instytucje oczekują regularnego wpłacania środków, więc trzeba swoje zobowiązania finansowe regulować.

Ubezpieczenie na życie, w ramach którego wykupione jest ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności to zabezpieczenie finansowe właśnie na takie okoliczności. Firma wypłaca pieniądze, dzięki którym można opłacić ewentualne koszty leczenia, kupienia odpowiedniego sprzętu czy trudnienia dodatkowego, fachowego personelu. Co więcej, pieniądze te pozwalają również na zabezpieczenie codziennych wydatków, pokrycie kosztów bieżących i opłacenie rachunków.

Innymi słowy, możesz skupić się na odnalezieniu się w nowej sytuacji, bez lęku o codzienne sprawy i wydatki.

4.Pieniądze z ubezpieczenia mogą posłużyć na dostosowanie mieszkania

W przypadku wystąpienia niepełnosprawności, koszty pociąga za sobą nie tylko leczenie, rehabilitacja, czy zakup odpowiedniego sprzętu. Największe koszty pochłania dostosowanie mieszkania do nowych możliwości lokatora. Jeżeli konieczne jest poruszanie się na wózku, wszelkie stopnie, schody i podwyższenia stają się barierami trudnymi do pokonania. Można je zmienić poprzez wykonanie wind i podjazdów, a to już wiąże się z kosztami. Jeżeli dostosować trzeba mieszkanie w bloku koszty mogą być jeszcze większe, ponieważ zmiany nie mogą jednocześnie utrudnić funkcjonowania pozostałym lokatorom. Jeżeli te modyfikacje wprowadzane są we własnym domu, sytuacja jest nieco prostsza. Wykonanie podjazdu czy złagodzenie stopni będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Oczywiście, wszystkie te zmiany wiążą się z kosztami. Trzeba zakupić materiały, urządzenia i zatrudnić ekipy remontowe, które planowane zmiany wdrożą. W efekcie koszty mogą urosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli większe zmiany i remonty nie były planowane i nie ma odłożonych środków, ich nagłe pozyskanie nie będzie łatwe, a zmiany przeprowadzić trzeba. Zamiast zaciągać kolejne kredyty i zobowiązania można skorzystać z pieniędzy z ubezpieczenia. Wystarczy zgłosić zdarzenie, poczekać, a po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie można już planować wszystkie niezbędne zmiany.

5.Środki na leczenie i rehabilitację

Na szczęście, nie zawsze trudne sytuacje pociągają za sobą trwałą niepełnosprawność. Często ta niepełnosprawność jest wyłącznie czasowa i trwa tak długo, aż ciało wróci do normalnego funkcjonowania. Zazwyczaj dzieje się tak po złamaniach czy zwichnięciach. Wielotygodniowe unieruchomienie kończyny powoduje, że traci ona swoją normalną sprawność.

Regularne ćwiczenia i terapia są w stanie doprowadzić uszkodzone miejsce do dawnego stanu. Wymaga to cierpliwości, wytrwałości i systematycznych ćwiczeń. Rehabilitacja po wypadku przysługuje każdemu pacjentowi. Jednak ze względu na kolejki, często trzeba czekać kolejne tygodnie na to, aż rehabilitant znajdzie czas. To nie wpływa dobrze na skuteczność rehabilitacji. Właśnie dlatego warto wykupić ubezpieczenie, które zapewni środki również w takiej sytuacji.

Gdy konieczne będzie rozpoczęcie rehabilitacji można wówczas nie zwracać uwagi na jej koszty i nie czekać na darmowe miejsce, finansowe przez NFZ. Można skorzystać z oferty prywatnej, która nie przewiduje wielomiesięcznych kolejek, a z ćwiczeń skorzystać można od razu, gdy tylko ciało pacjenta jest na to gotowe. To bardzo ważne.

Podobnie rzecz wygląda z poważnymi chorobami. Ich leczenie wielokrotnie rozkłada się w czasie, bo lekarze nie mają miejsc, „numerków”, by przyjąć pacjenta. Nie od dziś wiadomo, że w przypadku leczenia czas ma kluczowe znaczenie. A gdyby tak można było się leczyć prywatnie? Bez lęku o koszty? Bez czekania w kolejkach? Można! To właśnie zapewnia Ci ubezpieczenie na życie.

6.Rekompensata za pobyt w szpitalu

Czy wiesz, że pobyt na zwolnieniu lekarskim powoduje, że otrzymujesz jedynie 80% swojej normalnej pensji? Jeżeli nie zarabiasz tyle, że Twoja pensja znacząco przekracza Twoje potrzeby finansowe, to utrata tych 20% może być bardzo bolesna i dotkliwa, prawda?

Ubezpieczenie na życie rozwiązuje ten problem! Jeżeli wykupisz rozszerzenie, które uwzględnia wypłatę pieniędzy za każdy dzień pobytu w szpitalu, to czas Twojego zwolnienia lekarskiego, związanego z hospitalizacją, zostanie finansowo zrekompensowany.

Wypłata odszkodowania liczona jest tutaj dziennie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje stawkę dzienną, za każdy dzień pobytu w szpitalu, a Ty otrzymujesz kwotę, która jest wielokrotnością stawki dziennej (liczba dni w szpitalu x stawka dzienna). Naturalnie, jeżeli konieczne jest przedłużenie zwolnienia o kilka dodatkowych dni, których potrzebujesz na rekonwalescencje, to one nie spełniają wymogów niezbędnych do wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak spędzisz w szpitalu dwa tygodnie, a w domu tydzień, to stajesz przed wyborem:
utracić 20% dochodów z trzech tygodni;
utracić 20% dochodów z tygodnia.

Oczywiście, korzystniejsza dla Ciebie jest wyłącznie ta druga opcja. A możliwa się ona staje wyłącznie dzięki polisie ubezpieczeniowej.

7.Pieniądze na operacje lub prywatne zabiegi

Polska służba zdrowia charakteryzuje się przede wszystkim… kolejkami. Na wszystko trzeba czekać. Wszystko się odwleka i przeciąga w czasie. Pacjenci, którzy potrzebują operacji, ale nie zyskały one statusu „ratujących życie”, czekają wiele miesięcy na wyznaczenie terminu takich zabiegów.

Sprawdź: BestDoctors – prywatna opieka medyczna za granicą.

Tymczasem można inaczej. Można przejść taką operację w prywatnej klinice, można zdecydować się na jej przeprowadzenie z pominięciem Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem, by tak się stało są jedynie… pieniądze. Każda operacja kosztuje.

Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia na życie, sprawa się rozwiązuje. Dlaczego? Za przejście takiej operacji (pod warunkiem, że znajduje się ona w zakresie ochrony polisy) otrzymasz pieniądze. Z tych pieniędzy możesz pokryć koszty przeprowadzonego prywatnie zabiegu. Nie martwisz się o czekanie, nie martwisz się o kolejkę, ale przede wszystkim nie martwisz się o pieniądze. Możesz wszystko załatwić w optymalnym dla siebie czasie bez lęku i niepokoju.

To właśnie korzyść z posiadania dobrze dobranej polisy na życie.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie jest polisą, która rozwiązuje szereg różnorodnych niedogodności i utrudnień, które mogą pojawić się na skutek nieszczęśliwego wypadku. Przede wszystkim zaś rozwiązuje problemy finansowe, które z zagrożeniem życia i zdrowia wiążą się praktycznie bezpośrednio.

Leczenie poważnego zachorowania

2 miliony powodów, dla których warto posiadać ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania

Czy myślałeś kiedyś, co zrobisz w razie poważnego zachorowania? W jaki sposób można się leczyć? I co najważniejsze – czy masz na to jakikolwiek wpływ?

Jeżeli tak, to jesteś w dobrym miejscu– w tym artykule przedstawię Ci najnowsze statystyki dotyczące zachorowań w Polsce oraz informacje, jak za równowartość 6 kaw otrzymać ochronę do 2 mln euro.

Zobacz, co Cię czeka!

Poważne zachorowania Polaków

Najczestszymi chorobami, które dotykają Poaków są choroby sercowo-naczyniowe. W Polsce cierpi na nie pod 1 000 000 osób, z czego umiera prawie 170 000.

Kolejne niechlubne miejsca zajmują nowotwory i choroby neurologiczne. Co roku choroby nowotworowe dotykają prawie 170 tysięcy Polaków, a z ich powodu umiera rocznie ponad 110 tysięcy osób.

Ile kosztuje leczenie nowotworu

Jak podaje strona ubezpieczenienaraka.com

Koszty terapii różnią się w zależności od choroby i przyjętego modelu leczenia:

 • Pięcioletnia kuracja herceptyną (90 podań) przy leczeniu rozsianego nowotworu piersi może kosztować nawet 759 tys. zł. U pacjentek, u których wycięto guz zaleca się często standardową terapię (18 podań), gdzie koszt takiej kuracji wynosi ok. 152 tys. zł.
 • Miesięczny cykl chemioterapii za pomocą obinutuzumabu – leku używanego przy białaczce limfocytowej kosztuje nawet 80 tys. zł. Taka terapia musi trwać ok. sześciu miesięcy co daje kwotę 480 tys. zł.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia za kwalifikację do leczenia raka tarczycy jodem radioaktywnym wycenia na 10 tys. zł. Samo leczenie wraz z hospitalizacją to koszty ok. 20 tys. zł.

Jak widać leczenie jest długi i kosztowne, a to tylko kilka przykładów. Często chory dowiaduje się o możliwości skutecznego leczenia za granicą, tylko że tam koszty są dużo większe…

Jak zorganizować leczenie za granicą?

Tu z pomocą przychodzi Best Doctors. Dzięki wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia, uzyskujemy dwie bardzo ważne opcje:InterConsultation i Find BestCare.

InterConsultation daje nam gwarancję otrzymania drugiej opinii medycznej podczas diagnozowania naszych dolegliwości.

Trzeba wyjaśnić, czym jest druga opinia medyczna. Druga opinia medyczna, to zweryfikowana przez zagranicznych specjalistów diagnoza choroby, oraz propozycje i możliwości jej leczenia.

Jeśli druga opinia potwierdzi jedną z poniższych, poważnych chorób – opcja Find BestCare zapewni nam organizację opieki w zagranicznej klinice, a także pokrycie kosztów leczenia następujących stanów chorobowych i wykonania następujących zabiegów:

 • przeszczep szpiku kostnego
 • nowotwór złośliwy, nieinwazyjny lub rak in situ
 • operacyjny zabieg wszczepienia By-passów
 • operacyjny zabieg wymiany zastawki serca
 • zabieg neurochirurgiczny
 • zabieg przeszczepu narządów od żywego dawcy

Co dodatkowo otrzymasz w ramach BEST DOCTORS?

Otrzymujemy nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ale również wsparcie w jego organizacji, co stanowi na pewno ogromną pomoc w tak stresującym momencie życia, jak ciężka choroba i konieczność podjęcia leczenia.

Warto podkreślić, że pokrycie kosztów pobytu za granicą dotyczy nie tylko pacjenta, ale również osoby, która mu towarzyszy, a przecież wszyscy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w chorobie jest wsparcie psychiczne od bliskich nam ludzi.

Eksperci z Best Doctors zapewnią m.in. :

 • przygotowanie miejsca w zagranicznej placówce medycznej
 • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
 • pobyt w szpitalu, oraz przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej,
 • podróż do domu,
 • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju.
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczenie Best Doctors?

 • Do 1 mln euro na diagnozę i leczenie za granicą (do 2 mln euro w ciągu całego okresu ubezpieczenia)
 • 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie 60 dni)
 • Do 50 000 euro za koszt leków

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Best Doctors?

Ubezpieczenie, może wykupić każda pełnoletnia osoba mieszkająca w Polsce, a w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła jeszcze 65 roku życia.

Osoby, które ten wiek już przekroczyły nie mogą zostać objęte tym ubezpieczeniem. Warto również zaznaczyć, że działa ono jedynie w momencie podjęcia decyzji o leczeniu za granicą i Best Doctors nie pokrywa kosztów leczenia w Polsce.

Ile kosztuje zapewnienie leczenia poważnych zachorowań za granicą?

Ubezpieczenie Best Doctors można kupić w jednym z trzech Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce, w AXA, Allianz, lub Ergo Hestia.

Składka za ubezpieczenie różni się, w zależnosci od wyboru firmy ubezpieczeniowej, karencje, długość trwania umowy i wyłączenia.

Składka zaczyna się od 84zł miesięcznie w Ergo Hestii do 97zł w AXA.

Podsumowanie

Opieka medyczna za granicą jest bardzo droga, dlatego wielu ludzi, których dotknie powazne zachorowanie, nie stać na poddanie się nowym metodom leczenia u światowej klasy specjalistów. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi dodatkowe ubezpieczenie Best Doctors, które umożliwia pokrycie kosztów leczenia w zagranicznych, najlepszych szpitalach.

ubezpieczenie dla samozatrudnionych

Ubezpieczenie dla samozatrudnionych -co powinno zawierać ?

Osoby pracujące na etacie zwykle korzystają z wielu różnych, grupowych ubezpieczeń. Osoby samozatrudnione, nie mogą się ubezpieczać w ramach takich programów. Mogą oni za to korzystać z wielu dobrowolnych ofert, które – w zależności od potrzeb – można wykupićć lub nie. Sprawdź, jak ubezpieczenia powinna posiadać osoba samozatrudniona?

Ubezpieczenie OC – czyli jak zabezpieczyć działalność freelancera?

Ubezpieczenie dla samozatrudnionych powinno obejmować zdarzenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej(OC).

Dlaczego? Ponieważ wykonując jakąś pracę, może on niechcący spowodować straty wywołane realizowaną przezeń działalnością. Straty te nie muszą być jednoznacznie związane z wykonywaną pracą. Mogą one dotyczyć wielu innych, przypadkowych zdarzeń, na wskutek których ucierpiało mienie Klienta.

Co ciekawe, ubezpieczeniem tym nie musimy obejmować wyłącznie siebie, lecz również członków naszej rodziny, a nawet… zatrudnianych przez nas pracowników!

Ubezpieczenie medyczne – nie tylko dla zdrowych!

Kolejne, ważne ubezpieczenie, z którego powinien skorzystać samozatrudniony, to ubezpieczenie zdrowotne.

Tak – w naszym kraju możemy skorzystać z dwóch rodzajów ubezpieczeń: NFZ-etu i ubezpieczeń prywatnych. Do NFZ-etu zostajemy wpisani obowiązkowo lub dobrowolnie. Z kolei do ubezpieczenia prywatnego – jedynie dobrowolnie.

Trudno ocenić, które z nich jest lepsze. Jedno i drugie ma swoje słabe strony, o czym wie każdy, kto korzysta z polskiej (niekoniecznie „państwowej”) służby zdrowia.

Czytaj też: Czy warto decydować się na prywatne ubezpieczenie medyczne?

Ubezpieczenie (nie tylko) mieszkania, lub domu

Każdy wie, że ubezpieczenie mieszkania, lub domu, nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem mienia. I to zwłaszcza wtedy, gdy to mienie jest własnością naszej – często jednoosobowej – firmy.

Niektóre firmy oferują specjalne pakiety ubezpieczeniowe, skierowane właśnie do mikroprzedsiębiorców.

Niektóre z nich ubezpieczają sprzęt nie tylko od groźny kradzieży, ale też od upadku, bądź innych uszkodzeń. Warto je polecić zwłaszcza tym osobom, które korzystają z wartościowego sprzętu.

Ubezpieczenie na życie dla samozatrudnionych.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przyda się każdemu freelancerowi, który nie pracuje „na etat”.

Czytaj też: Jakie wsparcie po wypadku daje polisa na życie?

Brak chorobowego należy sobie jakoś zrekompensować. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia, w ramach których osoba prowadząca działalność gospodarcza może skorzystać np. ze świadczeń, wypłacanych w przypadku jego niezdolności do pracy.

Rozwiązanie takie jest korzystne w sytuacji, gdy jest on jedynym żywicielem rodziny, bądź też jeśli utrzymuje się sam. Podobnie zresztą jest w przypadku ubezpieczenia na życie, z którego warto korzystać w sytuacji, gdy po śmierci ubezpieczonego rodzina pozostaje bez środków do życia.

Czytaj też: Gdzie szukać ubezpieczenia na życie dla całej rodziny

Podsumowując, ubezpieczenie dla samozatrudnionych nie jest niestety jednym, całościowym pakietem. Chcąc uzyskać pełny wariant ochrony, należy wykupić przynajmniej kilka świadczeń.

A wy, z jakich ubezpieczeń korzystacie?

ubezpieczenie dla samozatrudnionych

ubezpieczenie dla całej rodziny

Gdzie szukać ubezpieczenia na życie dla całej rodziny?

Ubezpieczenia to asekuracja na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenia na życie dla całej rodziny będzie więc doskonałym rozwiązaniem dla zapewnienia spokoju sobie i swoim najbliższym.

Jednakże takie ubezpieczenie wiąże się z comiesięcznymi wydatkami. Dlatego dla człowieka rozsądnego i zapobiegliwego ważne jest, aby dokonać mądrego wyboru ubezpieczenia.


Warto także wiedzieć, że taka polisa, w przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych jest jednostkowo znacznie tańsza, a przynajmniej taka być powinna.

Składa się zawsze z załącznika w zakresie podstawowym, czyli gwarantuje wypłatę odszkodowania osobom uposażonym w wypadku śmierci ubezpieczonego. Mimo, że jest to jakaś forma na ubezpieczenie rodziny, to warto zastanowić się, czy zakresu ubezpieczenia nie powinno się poszerzyć.

Ubezpiecz najpierw siebie!

Brzmi to z pozoru dziwnie, ale to fakt. Jeżeli jesteś głową rodziny albo i jej jedynym żywicielem, to:

 • w chwili utraty zatrudnienia,
 • ciężkiej choroby,
 • lub nieszczęśliwego wypadku

Twoja rodzina może zostać bez środków do życia.

Istnieją formy ubezpieczenia, które zaradzą konsekwencjom finansowym takich zdarzeń:

 • ciężka choroba i leczenie szpitalne
 • całkowita albo częściowa niezdolność do pracy
 • nieszczęśliwy wypadek
 • utrata pracy

Przy ubezpieczeniu, ale w zależności od OWU (ogólne Warunki Ubezpieczenia), możliwe będzie wypłacanie comiesięcznej renty albo całej ustalonej kwoty ubezpieczenia jednorazowo. Może ona wynosić od połowy do nawet całości sumy ubezpieczenia.

Takie ubezpieczenie okazuje się także istotna w sytuacji, gdy jesteś obarczony zobowiązaniami finansowymi, np. kredytem, a nie jesteś w stanie go spłacać.

Wówczas obowiązek jego spłaty nie wygaśnie, a zobowiązanie przejdzie de facto na całą rodzinę. Ubezpieczając siebie w takiej opcji, chronisz ją dodatkowo.

Ubezpieczenie na życie – wspólnie z małżonkiem?

Ubezpieczenie na życie można zawrzeć nie tylko indywidualnie, ale również wespół z małżonkiem. Wówczas wszelkie ryzyko, czyli NNW, ciężka choroba i niezdolność albo utrata pracy będą obowiązywały wobec dwojga małżonków.

W ramach takiej umowy można również ubezpieczyć dzieci, a więc ubezpieczenie będzie dotyczyło całej rodziny.

Trzeba pamiętać, aby bacznie przeglądać umowę ubezpieczeniową, aby w wypadku pobytu w szpitalu czy inwalidztwa nie było to ubezpieczenie wyłącznie NNW. Wykupienie pełnego ubezpieczenia gwarantuje wypłaty w każdym zdarzeniu losowym i będzie dotyczyło całej rodziny.

Ubezpieczenie dziecka

Oprócz ubezpieczenia obejmującego całą rodzinę, w wypadku dzieci można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie posagowe. Jakie możliwości daje polisa posagowa?

 • pozwala gromadzić kapitał na jego przyszłość,
 • a w razie śmierci któregoś z rodziców zapewnić dziecku wsparcie finansowe w postaci renty.

Nie czekaj i zapewnij ubezpieczenie na życie dla całej Twojej rodziny.

Wszystkie kalkulacje opierają się na ofercie Warta WDCiR, dlatego poniżej załączam przydatne informacje z nią związane:

OWU WDCIR

Karta Produktu WDCIR

jakie-wsparcie-daje-polisa-na-życie-1024x640-min

Jakie wsparcie po nieszczęśliwym wypadku daje polisa na życie?

Aby zabezpieczyć bliskich, można zdecydować się na ubezpieczenie. Polisa na życie, trudnej sytuacji może okazać się niezwykle pomocna w zapewnieniu bytu rodzinie, lub pokryciu kosztów leczenia.

Polisa na życie – sprawdź nim wybierzesz

Ubezpieczenie na życie jest często błędnie kojarzona jako produkt dla zamożnych. Jest to przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla tych, którzy mają rodzinę i chcą ją zabezpieczyć finansowo na wypadek, na przykład:

kalectwa,

ciężkiego wypadku,

przewlekłej choroby,

śmierci.

Składka miesięczna, gdy suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł (tyle dostaniemy na wypadek śmierci), nie powinna przekroczyć 70 zł.

Polisy na życie mogą mieć formę indywidualną, grupową z miejsca pracy, lub indywidulaną w formie grupy otwartej.

Sprawdź zakres przykładowego ubezpieczenia na życie:

Wszystkie wymienione typy polisy pomagają np:

pokryć koszty pogrzebu,
zabezpieczyć bieżące wydatki,
zapewnić pomoc medyczną,
uzyskać pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną,
zapewnić pomoc psychologa,
pokryć koszty leczenia w szpitalu,
zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Przy ubezpieczeniu, ale oczywiście w zależności od OWU (ogólne Warunki Ubezpieczenia), możliwe będzie wypłacanie comiesięcznej renty albo całej ustalonej kwoty ubezpieczenia jednorazowo. Może ona wynosić od połowy do nawet całości sumy ubezpieczenia.

Zakres polisy na życie zależy od formy, w której ją wykupisz. Dlatego, zanim spotkamy się z doradcą, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania.

Musimy pamiętać, że nie będziemy w stanie wszystkiego przewidzieć, ani zapobiec wszystkim zdarzeniom. Wypadek, przewlekła choroba albo utrata pracy wskutek wypadku mogą przytrafić się każdemu.

Zabezpieczenie się polisą na życie to jeden z przejawów odpowiedzialności za rodzinę.

Bezwzględnie zawsze porównaj to, co ma do zaproponowania parę firm ubezpieczeniowych.

Czy na pewno będzie można uzyskać pieniądze na wypadek śmiertelnej choroby, czy trzeba za to dodatkowo zapłacić?

W jakim przypadku lub jakich przypadkach zostaną wypłacone pieniądze (np. wojna, atak terrorystyczny nie są do tego podstawą, podobnie samobójstwo albo używanie alkoholu i narkotyków)?

Czy dla ubezpieczyciela śmiertelna choroba i nieszczęśliwy wypadek znaczą to samo, co dla ciebie?

O czym pamiętać?

Ochrona w ranach polisy na życie zawierana jest na określony czas lub dożywotnio.

Polisa o charakterze ochronnym przyda się, jeżeli w rodzinie jest osoba, która zarabia więcej niż inne (to ona powinna się ubezpieczyć!!!), jeżeli spłacamy duży kredyt (np. mieszkaniowy), a także wtedy, gdy chcemy mieć zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby albo niezdolności do pracy.

W przypadku śmierci określone pieniądze otrzymają osoby wskazane w umowie. Składkę wpłacasz co ustalony czas, zwykle miesiąc albo kwartał.

Ubezpieczenie nie obejmuje chorób, na które osoba cierpiała przed zawarciem umowy. Na przykład, jeśli choruje się na nadciśnienie, polisa nie zadziała, gdy dozna się wylewu.

Analogicznie, gdy ktoś leczył się na nowotwór, choroba ustąpiła, wtedy zawarto umowę, lecz niestety nowotwór powrócił.

Trzeba pamiętać o dokładnym przestudiowaniu oferty (zwłaszcza „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, OWU) i zastanowieniu się, czy naprawdę na wszystko warto się zgodzić, co może się przydać.

To tyle na dziś. Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat ubezpieczeń na życie, to śmiało napisz to w komentarzu:)

Do następnego ubezpieczenia

Ubezpieczenie medyczne jest alternatywą dla NFZ

Prywatne ubezpieczenie medyczne – czy warto je kupić?

Każdy kto opłaca składki zdrowotne ma dostęp do świadczeń medycznych gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Składka pokrywa koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego. Niestety, od wielu lat jest problem z dostępem do lekarzy, zwłaszcza specjalistów.

Terminy wizyt są odległe, trzeba we własnym zakresie szukać placówki, która jest w stanie zapewnić leczenie. Bardzo często, z uwagi na postępujący stan chorobowy, pozostaje leczenie prywatne.

Koszty nie są małe, gdyż do wizyty zazwyczaj dochodzą badania diagnostyczne i laboratoryjne.

Czytaj też: Jak bez zatrudnienia korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zaoszczędzić na leczeniu bez narażania własnego zdrowia?

Korzystnym dla kieszeni pacjentów sposobem na rozwiązanie wielu problemów natury medycznej jest prywatne ubezpieczenie medyczne lub wykup abonamentu w placówce, która świadczy usługi medyczne.

Jeśli chodzi o leczenie w w ramach prywatnego ubezpieczenia, to miesięczna składka może być uzależniona od płci i wieku pacjentów.

Na jak długo można kupić prywatne ubezpieczenie medyczne?

Umowę prywatnego ubezpieczenia medycznego zawiera się na dwanaście miesięcy. Przy czym umowa indywidualna może nie gwarantować stałości składki. Ta może się zmienić jeśli pacjent będzie często korzystał z prywatnej opieki medycznej.

Dobrą opcją jest prywatne ubezpieczenie medyczne w formie polisy grupowej – w tym przypadku można zrezygnować w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji. Jest to też większe prawdopodobieństwo zachowania stałej stawki.

Który wariant ubezpieczenia medycznego wybrać?

To zależy od indywidualnych potrzeb.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia warto jest porównać oferty dostępne na rynku i wybrać polisę, która najbardziej jest bliska oczekiwaniom pacjenta.

Sprawdź: AXA Ochrona z Plusem–Pakiet Zdrowotny dla Klienta indywidualnego

Jeśli ktoś zwraca uwagę na placówki medyczne, to zawsze może sprawdzić czy będzie mieć dostęp do ulubionych.

Najbardziej bogate są warianty VIP i wszelkie inne, w których zapewniana jest kompleksowa opieka medyczna.

Dostęp do specjalistów nie powinien wymagać skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, ale jest to raczej uzależnione od warunków określonych w umowie.

Badania diagnostyczne wymagają już skierowania, ale termin ich wykonania jest bardzo szybki.

W niektórych pakietach dostępne jest leczenie szpitalne w komfortowych warunkach i szybkie terminy na wybrane zabiegi.

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie medyczne?

To ile zapłacisz za ubezpieczenie jest zależne od firmy ubezpieczeniowej czy firmy oferującej abonament medyczny.

Z pewnością można znaleźć wariant idealny dla własnej kieszeni, który mocno nie obciąży budżetu gospodarstwa domowego.

Bez względu na wysokość składki wydatek ten przynosi ogromne korzyści dla zdrowia – profilaktyka zdrowia, wychwycenie choroby na początku i natychmiastowe zadziałanie na nią to szansa na długie życie w pełnym zdrowiu.

Tego absolutnie nie oferuje NFZ, bo z chorobą na wizytę u specjalisty każe ludziom czekać pół roku a nawet i rok…

nnw szkolne

NNW szkolne, jak kupić online, bez wychodzenia z domu.

Bezpieczeństwo i właściwa ochrona dziecka jest dla wszystkich rodziców kwestią nadrzędną, dlatego w tym zakresie warto wziąć sprawy w swoje ręce.

Szkolny ubezpieczyciel, choć pewnie najtańszy, nie zawsze gwarantuje najlepszą opiekę.

Z tego względu dobrą praktyką pośród rodziców jest korzystanie z usług prywatnego ubezpieczyciela.

NNW szkolne – czym jest?

NNW to ubezpieczenie chroniące Twoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W praktyce oznacza ochronę finansową, na wypadek wydarzeń objętych umową z ubezpieczycielem. Może to być wybicie zębów, złamanie ręki czy zwichnięcie nadgarstka.

Za każde wydarzenie objęte umową, ubezpieczyciel wypłaci Wam sumę odszkodowania, która liczona jest procentowo od całej sumy ubezpieczenia.

Kto może skorzystać ze szkolnego NNW z bezpieczny.pl

Oferowane przez portal bezpieczny.pl polisy ubezpieczeniowe NNW, dedykowane są dla dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach podstawowych, średnich oraz na wyższych uczelniach – aż do ukończenia przez nie 25. roku życia, a także dla podopiecznych żłobków i przedszkoli.

Jak długo i w jakich miejscach działa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona trwa nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, bez względu na okoliczności, w jakich doszłoby do przykrego w skutkach zdarzenia (np. podczas wyczynowego uprawiania sportu bądź w czasie wakacji/ferii).

Ubezpieczenie szkolne to ochrona podczas wszystkich aktywności dziecka

Co znajdziemy w ubezpieczeniu szkolnym na bezpieczny.pl?

Wśród licznych zalet szkolnego NNW, jest szeroki zakres ochrony i świadczeń, realizowanych bezzwłocznie z chwilą wystąpienia niepożądanych zdarzeń z udziałem dziecka, w wyniku których doznałoby ono szkody bądź uszczerbku na zdrowiu.

Ogromną zaletą ubezpieczenia jest ochrona dotycząca wyczynowego uprawiania sportów.

W zakres ochrony wchodzą zarówno szkolne zajęcia sportowe, jak i sporty uprawiane przez dziecko w życiu prywatnym. Ubezpieczeniem NNW mogą zostać objęte wszystkie dzieci w wieku szkolnym.

Więcej znjadziesz na stronie bezpieczny.pl/ubezpieczenieNNW

Jaki zakres ubezpieczenia dla dziecka można wybrać?

W przypadku szkolnego NNW, mamy pełną swobodę w wyborze zakresu/wariantu danej ochrony, zależnego od wartości/sumy ubezpieczenia (SU), co ma wpływ na ostateczny koszt rocznej polisy (od 38 do 155 złotych, pomniejszony o należny 10% rabat). 

NNW szkolne online – gdzie kupić?

Ubezpieczenie NNW szkolne można kupić online na stronie bezpieczny.pl , za pośrednictwem prostego w obsłudze i intuicyjnego generatora polisy.

W miejscu „kod pośrednika” wpisz kod: 27308 . Dzięki niemu otrzymasz 10% zniżki.

Jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie, gdyż wszelkie niezbędne dokumenty otrzymacie natychmiast, na podaną skrzynkę mailową. Nie wychodząc z domu możecie ubezpieczyć każde z dzieci w wieku szkolnym.

W razie potrzeby, przeczytaj wpis instruktażowy, w którym „krok po kroku” przedstawiłem całą procedurę zawarcia ochrony ubezpieczeniowej dla dzieci. Link do artykułu znajdzisz TUTAJ

Podsumowanie

Ubezpieczenie dziecka od skutków nieszczęśliwych wypadków jest niezwykle ważne.

Stanowi to ochronę nie tylko dla Waszej pociechy, ale gwarantuje Wam bezpieczeństwo finansowe, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności losowych.

To dzięki ubezpieczeniu będziecie mogli skorzystać z porady specjalistów, a także zapisać dziecko na zajęcia rehabilitacyjne. Nie czekaj i wykup ubezpieczenie dla swojego dziecka na bezpieczny.pl

OWU

karta produktu

tabela urazów

grupowe ubezpieczenie na zycie

Tanio i dobrze, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o grupowych ubezpieczeniach na życie.


Aby zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci lub utraty zdrowia wskutek nieszczęśliwego wypadku, można zdecydować się na polisę na życie. W trudnej sytuacji może okazać się ona niezwykle pomocna w zapewnieniu bytu rodzinie lub pokryciu kosztów leczenia.

Polisa na życie jest często błędnie kojarzona jako produkt dla zamożnych. Nic bardziej mylnego.

Jest to przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla tych, którzy mają rodzinę i chcą ją zabezpieczyć finansowo na wypadek, na przykład,

 • kalectwa,
 • ciężkiego wypadku,
 • przewlekłej choroby, śmierci.

Ubezpieczenie na życie, o którym piszę, ma charakter grup otawrtych i zamknietych.

💡 Nie masz czasu przeczytać całego artykułu? Wyślij go do siebie na Facebook Messengerze klikając tutaj i upewnij się, że o nim nie zapomnisz! 

Do ubezpieczenia w grupie otwartej może przystąpić każdy indywidulanie, bez względu na status zawodowy.

Drugim rodzajem grupowych ubezpieczeń na życie, są grupowe ubezpieczenia w miejscach pracy. Do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić tylko osoby formalnie związane z konkretnym zakładem pracy.

Dlaczego ubezpieczenia grupowe są tańsze?

Oferowane ubezpieczenia grupowe są zwykle tańsze niż indywidualne.

To, co kusi wszystkich chcących się ubezpieczyć, to niska składka ubezpieczenia grupowego – 40-70 zł, oraz szeroki zakres ochrony.

Wynika to przede wszystkim z niższego kosztu dotarcia do klienta przez ubezpieczyciela oraz niższych kosztów administracyjnych.

Czy forma zatrudnienia decyduje o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia?

Jak wspomniałem wyżej, na rynku istnieją ubezpieczenia w formie grup otwartych, do których może przystąpić każdy zainteresowany.

A jeśli chodzi, o ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy, to to, jaki rodzaj umowy posiada pracownik (umowa o pracę, umowa zlecenie) czy też czy do ubezpieczenia grupowego przystępuje kilka osób samozatrudnionych nie stanowi dla ubezpieczyciela żadnego problemu.

Także status instytucji nie jest wyszczególniony – może korzystać z niego firma, fundacja czy też instytucja finansowa. To ilość osób jest kluczowa w przypadku możliwości skorzystania z ubezpieczenia grupowego. Jednak wystarczą już trzy chętne, by można było złożyć zamówienie.


Co daje ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie na życie, to finansowe zabezpieczenie najbliższej rodziny


Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają ubezpieczonemu(jego rodzinie) ochronę finansową na wypadek

śmierci ubezpieczonego,

inwalidztwa,

czy trwałej niezdolności do pracy.

Świadczenie jest też wypłacane w razie zgonu członka jego rodziny czy narodzin dziecka.

Czasami polisa obejmuje również pokrycie leczenia szpitalnego,

wystapienie ciężkiej choroby

operacje chirurgiczne

trwały uszczerbek na zdrowiu,

oraz rehabilitację.

Jakie korzyści z ubezpieczenia grupowego ma pracodawca?

Z ubezpieczenia grupowego pracodawca też może mieć profity

Samemu pracodawcy ubezpieczenie grupowe daje profity, ale także obowiązki.

Uruchamiając program ubezpieczenia grupowego firma buduje swój pozytywny wizerunek. Pokazuje, że dba o dobro zatrudnionych.

Często to dobry system socjalny, w tym także ciekawe ubezpieczenie grupowe, motywuje pracowników do lepszej pracy oraz przyciąga nowych.

Składkę płaconą przez pracodawcę można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, a w przypadku zgonu pracownika zwalnia to przedsiębiorstwo z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przedsiębiorca powinien mieć też na uwadze, że niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach pakietu grupowego pomoc konsultanta dedykowanego dla danej firmy.

Z jego pomocą w przypadku np. urodzenia dziecka nie będzie musiał szukać aktualnych informacji jakie dokumenty musi przedłożyć ubezpieczony, w przypadku hospitalizacji pracownika wybierze taki szpital, także prywatny jeśli tak przewiduje polisa, by czas absencji pracownika nie był ani za krótki ani nadmiernie długi.

O co trzeba zadbać przed podpisaniem umowy?


W przypadku ubezpieczeń indywidualnych towarzystwa ubezpieczeniowe często wymagają od ubezpieczonego badań lekarskich lub wypełnienie ankiety.

W przypadku ubezpieczeń grupowych najczęściej te dokumenty nie są wymagane.

Jednak w tym przypadku trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, gdyż niektóre sytuacje np. problemy kardiologiczne mogą być podstawą do odmówienia wypłacenia odszkodowania pomimo regularnie płaconych składek.

Tego rodzaju polisy opierają się na solidarności – wszyscy mają możliwość ubezpieczenia, bez względu na stan zdrowia, wiek czy sytuacje rodzinną. W zamian za to składka miesięczna i sumy ubezpieczenia są z reguły stosunkowo niskie.


O czym należy pamiętać będąc ubezpieczonym?


W przeciwieństwie do często bezterminowych polis w grupach otwartych, ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy są zawierane na krótsze okresy: roku lub dwóch lat. Mimo wszystko wiele może się zmienić: struktura zatrudnienia, ilość wypadków w pracy czy też rotacja pracowników.

W skutek zmian często firmy renegocjują na wniosek pracowników warunki umowy i mają do tego jak największe prawo. Dzięki temu mogą podnieść sumę ubezpieczenia, dołączyć dodatkowe świadczenia itp.

Od umowy można w dowolnym momencie odstąpić, zachowując okres jej wypowiedzenia.

Jeśli pracownik zmienia pracę to automatycznie kończy się też jego ubezpieczenie grupowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przystąpić do kolejnego zaraz po zatrudnieniu się w nowym miejscu.

Osoby przechodzące na emeryturę często mogą kontynuować ubezpieczenie na wcześniejszych albo nieco zmienionych warunkach.

Jakie wsparcie po nieszczęśliwym wypadku daje polisa na życie? Krótka analiza

Polisy na życie mogą mieć charakter ochronny (czyli zapewniać wypłatę świadczeń na wypadek np. kalectwa, śmierci) albo oszczędnościowo-inwestycyjny. Pierwsze z wymienionych pomagają na przykład:

pokryć koszty pogrzebu,
zabezpieczyć bieżące wydatki,
zapewnić pomoc medyczną,
zapewnić pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną,
zapewnić pomoc psychologa,
zapewnić koszty leczenia w szpitalu,
zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Zakres polisy na życie ustalany jest indywidualnie. Dlatego, zanim spotkamy się z doradcą, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania.

Musimy pamiętać, że nie będziemy w stanie wszystkiego przewidzieć, ani zapobiec wszystkim zdarzeniom.

Wypadek, przewlekła choroba albo utrata pracy wskutek wypadku mogą przytrafić się każdemu.

Zabezpieczenie się polisą na życie to jeden z przejawów odpowiedzialności za rodzinę.

Bezwzględnie zawsze porównaj to, co ma do zaproponowania parę firm ubezpieczeniowych.

Czy na pewno będzie można uzyskać pieniądze na wypadek śmiertelnej choroby, czy trzeba za to dodatkowo zapłacić?

W jakim przypadku lub jakich przypadkach zostaną wypłacone pieniądze (np. wojna, atak terrorystyczny nie są do tego podstawą, podobnie samobójstwo albo używanie alkoholu i narkotyków)?

Czy dla ubezpieczyciela śmiertelna choroba i nieszczęśliwy wypadek znaczą to samo, co dla ciebie?

O czym pamiętać?

Ochrona w ranach polisy na życie zawierana jest na określony czas lub dożywotnio.

Polisa o charakterze ochronnym przyda się,

 • jeżeli w rodzinie jest osoba, która zarabia więcej niż inne (to ona powinna się ubezpieczyć),
 • jeżeli spłacamy duży kredyt (np. mieszkaniowy),
 • a także wtedy, gdy chcemy mieć zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby albo niezdolności do pracy.
 • W przypadku śmierci określone pieniądze otrzymają osoby wskazane w umowie.
 • Składkę wpłacasz co ustalony czas, zwykle miesiąc albo kwartał.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje chorób, na które osoba cierpiała przed zawarciem umowy. Na przykład, jeśli choruje się na nadciśnienie, polisa nie zadziała, gdy dozna się wylewu. Analogicznie, gdy ktoś leczył się na nowotwór, choroba ustąpiła, wtedy zawarto umowę, lecz niestety nowotwór powrócił.
 • Trzeba pamiętać o dokładnym przestudiowaniu oferty (zwłaszcza „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, OWU) i zastanowieniu się, czy naprawdę na wszystko warto się zgodzić, co może się przydać.

Masz pytania do tego artykułu? A może przekonałem Cię, że warto posiadać ubezpieczenie na życie? Jeśli tak, to zadzwoń, lub napisz do mnie.

Umówimy się na rozmowę, lub spotkanie i pomogę wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Ps. Na napisanie tego artykułu poświęciłem dużo czasu i chciałbym dotrzeć z nim, do jak największej liczby osób. Mogę liczyc na Twoją pomoc?

Udostępnij ten artykuł na swoim fejsbuku, lub wyślij znajomym w prywatnej wiadomości.

Dziękuję.

Ubezpieczenie zdrowotne bez zatrudnienia Szprotawa

Ubezpieczenie zdrowotne – jak korzystać bez zatrudnienia ?

Osoby zarejestrowane w ZUSie, mogą korzystać bezpłatnie z powszechnej opieki zdrowotnej.

Problem pojawia się u osób wykonujących wolne zawody, pracujących na umowach śmieciowych, czy osobach bezrobotnych.

Niestety bez ubezpieczenia każda wizyta, nawet u lekarza pierwszego kontaktu jest płatna, a rachunek za dłuższy pobyt w szpitalu najniższy nie będzie.

Nie dziwi fakt, ze osoby nieubezpieczone rozpaczliwe szukają rozwiązania, które zabezpieczy ich przed wysokimi kosztami leczenia.

Przeczytaj wpis do końca i dowiedz się, w jaki sposób i gdzie wykupić ubezpieczenie, które pomoże w razie nagłego wypadku, zapewni przyjazd karetki, czy pobyt na SORze.

Gdzie się ubezpieczyć?

Na szczewście osoby bezrobotne, freelancerzy i wykonujące wolne zawody mają kilka możliwości na przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ubezpieczenia rodziców, pod warunkiem, że do tego wieku mają status studenta. Jeżeli nie studiujesz, to musisz ubezpieczyć się jak osoby bezrobotne
 • osoby po 26 roku zycia, które nadal studjują, mogą ubezpieczyć się na uczelni. Wystarczy, ze udasz się do wydziału finansowego swojej uczelni i wypłenisz odpowiedni wniosek. Uczelnia przekaże wniosek do ZUSu.
 • Przyjeło się, że ubezpieczenie zdrowotne z ZUSu maja tylko osoby mające stałe zatrudnienie. Niewielu wie, że każdy niezależnie od statusu zawodowego może prywatnie wykupić ubezpieczenie w NFZ i na tym się teraz skupię.

Zacznijmy od pytania:

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?

Zawarcie indywidualnej umowy z NFZ jest rozwiązaniem, dla osób niepracujących, bez statusu bezrobotnego, czy dla osób które nie cha płacić pełnej składki ZUS.

Indywidualne ubezpieczenie w NFZ daje możliwość leczenia się w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Osoba ubezpieczona, czyli opłacająca składki, dostaje możliwość korzystania:

 z państwowych placówek medycznych,

 • opieki szpitalnej,
 • rehabilitacji,
 • a także pobytu w uzdrowisku.

W jaki sposób uzyskać ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Aby przystąpiuć do ubezpieczenia zdrowotnego, należy podpisać umowę w wojewódzkim oddziale NFZ.

Do zawarcia ubezpieczenia potrzebne będą:

 • Dokument Tożsamości
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA
 • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą – potrzebny Ci będzie druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie NFZ

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2019 r. wynosi 456,43 zł za każdy miesiąc.

Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca.

Od 1 stycznia 2018 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest na konto ZUS, po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.

Czy każdy zapłaci tą samą składkę?

Niestety osoby mające przerwę w ubezpieczeniu zapłacą więcej niż 456,43 zł.  Osoby, które dłuższy czas pozostawały nieubezpieczone zapłacą dodatkową opłatę.

Dodatkowa opłata uzalezniona jest od długości przerwy w płaceniu składki zdrowotnej, a wartość ustalana jest procentowo.

W I kwartale 2019 opłaty te wynoszą:

 • od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 1014,29 zł,

powyżej roku do 2 lat –2535,70 zł,

 • powyżej 2 do 5 lat – 5071,41 zł,
 • powyżej 5 do 10 lat – 7607,11zł
 • powyżej 10 lat – 10142,82zł.

Na stronie NFZ przeczytamy, że w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty.

Poza opieką medyczną, którą zapewnia NFZ istnieje możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą być alternatywą dla dużych kolejek i długiego oczekiwania na wolne terminy jakie spotkamy w państwowej opiece.

Dodatkowa polisa z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem ubezpieczenia państwowego.

Więcej o prywatnych ubezpieczeniach medycznych napiszę w kolejnych artykułach.

🙂