grupowe ubezpieczenie na zycie

Tanio i dobrze, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o grupowych ubezpieczeniach na życie.


Aby zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci lub utraty zdrowia wskutek nieszczęśliwego wypadku, można zdecydować się na polisę na życie. W trudnej sytuacji może okazać się ona niezwykle pomocna w zapewnieniu bytu rodzinie lub pokryciu kosztów leczenia.

Polisa na życie jest często błędnie kojarzona jako produkt dla zamożnych. Nic bardziej mylnego.

Jest to przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla tych, którzy mają rodzinę i chcą ją zabezpieczyć finansowo na wypadek, na przykład,

 • kalectwa,
 • ciężkiego wypadku,
 • przewlekłej choroby, śmierci.

Ubezpieczenie na życie, o którym piszę, ma charakter grup otawrtych i zamknietych.

💡 Nie masz czasu przeczytać całego artykułu? Wyślij go do siebie na Facebook Messengerze klikając tutaj i upewnij się, że o nim nie zapomnisz! 

Do ubezpieczenia w grupie otwartej może przystąpić każdy indywidulanie, bez względu na status zawodowy.

Drugim rodzajem grupowych ubezpieczeń na życie, są grupowe ubezpieczenia w miejscach pracy. Do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić tylko osoby formalnie związane z konkretnym zakładem pracy.

Dlaczego ubezpieczenia grupowe są tańsze?

Oferowane ubezpieczenia grupowe są zwykle tańsze niż indywidualne.

To, co kusi wszystkich chcących się ubezpieczyć, to niska składka ubezpieczenia grupowego – 40-70 zł, oraz szeroki zakres ochrony.

Wynika to przede wszystkim z niższego kosztu dotarcia do klienta przez ubezpieczyciela oraz niższych kosztów administracyjnych.

Czy forma zatrudnienia decyduje o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia?

Jak wspomniałem wyżej, na rynku istnieją ubezpieczenia w formie grup otwartych, do których może przystąpić każdy zainteresowany.

A jeśli chodzi, o ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy, to to, jaki rodzaj umowy posiada pracownik (umowa o pracę, umowa zlecenie) czy też czy do ubezpieczenia grupowego przystępuje kilka osób samozatrudnionych nie stanowi dla ubezpieczyciela żadnego problemu.

Także status instytucji nie jest wyszczególniony – może korzystać z niego firma, fundacja czy też instytucja finansowa. To ilość osób jest kluczowa w przypadku możliwości skorzystania z ubezpieczenia grupowego. Jednak wystarczą już trzy chętne, by można było złożyć zamówienie.


Co daje ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie na życie, to finansowe zabezpieczenie najbliższej rodziny


Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają ubezpieczonemu(jego rodzinie) ochronę finansową na wypadek

śmierci ubezpieczonego,

inwalidztwa,

czy trwałej niezdolności do pracy.

Świadczenie jest też wypłacane w razie zgonu członka jego rodziny czy narodzin dziecka.

Czasami polisa obejmuje również pokrycie leczenia szpitalnego,

wystapienie ciężkiej choroby

operacje chirurgiczne

trwały uszczerbek na zdrowiu,

oraz rehabilitację.

Jakie korzyści z ubezpieczenia grupowego ma pracodawca?

Z ubezpieczenia grupowego pracodawca też może mieć profity

Samemu pracodawcy ubezpieczenie grupowe daje profity, ale także obowiązki.

Uruchamiając program ubezpieczenia grupowego firma buduje swój pozytywny wizerunek. Pokazuje, że dba o dobro zatrudnionych.

Często to dobry system socjalny, w tym także ciekawe ubezpieczenie grupowe, motywuje pracowników do lepszej pracy oraz przyciąga nowych.

Składkę płaconą przez pracodawcę można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, a w przypadku zgonu pracownika zwalnia to przedsiębiorstwo z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przedsiębiorca powinien mieć też na uwadze, że niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach pakietu grupowego pomoc konsultanta dedykowanego dla danej firmy.

Z jego pomocą w przypadku np. urodzenia dziecka nie będzie musiał szukać aktualnych informacji jakie dokumenty musi przedłożyć ubezpieczony, w przypadku hospitalizacji pracownika wybierze taki szpital, także prywatny jeśli tak przewiduje polisa, by czas absencji pracownika nie był ani za krótki ani nadmiernie długi.

O co trzeba zadbać przed podpisaniem umowy?


W przypadku ubezpieczeń indywidualnych towarzystwa ubezpieczeniowe często wymagają od ubezpieczonego badań lekarskich lub wypełnienie ankiety.

W przypadku ubezpieczeń grupowych najczęściej te dokumenty nie są wymagane.

Jednak w tym przypadku trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, gdyż niektóre sytuacje np. problemy kardiologiczne mogą być podstawą do odmówienia wypłacenia odszkodowania pomimo regularnie płaconych składek.

Tego rodzaju polisy opierają się na solidarności – wszyscy mają możliwość ubezpieczenia, bez względu na stan zdrowia, wiek czy sytuacje rodzinną. W zamian za to składka miesięczna i sumy ubezpieczenia są z reguły stosunkowo niskie.


O czym należy pamiętać będąc ubezpieczonym?


W przeciwieństwie do często bezterminowych polis w grupach otwartych, ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy są zawierane na krótsze okresy: roku lub dwóch lat. Mimo wszystko wiele może się zmienić: struktura zatrudnienia, ilość wypadków w pracy czy też rotacja pracowników.

W skutek zmian często firmy renegocjują na wniosek pracowników warunki umowy i mają do tego jak największe prawo. Dzięki temu mogą podnieść sumę ubezpieczenia, dołączyć dodatkowe świadczenia itp.

Od umowy można w dowolnym momencie odstąpić, zachowując okres jej wypowiedzenia.

Jeśli pracownik zmienia pracę to automatycznie kończy się też jego ubezpieczenie grupowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przystąpić do kolejnego zaraz po zatrudnieniu się w nowym miejscu.

Osoby przechodzące na emeryturę często mogą kontynuować ubezpieczenie na wcześniejszych albo nieco zmienionych warunkach.

Jakie wsparcie po nieszczęśliwym wypadku daje polisa na życie? Krótka analiza

Polisy na życie mogą mieć charakter ochronny (czyli zapewniać wypłatę świadczeń na wypadek np. kalectwa, śmierci) albo oszczędnościowo-inwestycyjny. Pierwsze z wymienionych pomagają na przykład:

pokryć koszty pogrzebu,
zabezpieczyć bieżące wydatki,
zapewnić pomoc medyczną,
zapewnić pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną,
zapewnić pomoc psychologa,
zapewnić koszty leczenia w szpitalu,
zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Zakres polisy na życie ustalany jest indywidualnie. Dlatego, zanim spotkamy się z doradcą, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania.

Musimy pamiętać, że nie będziemy w stanie wszystkiego przewidzieć, ani zapobiec wszystkim zdarzeniom.

Wypadek, przewlekła choroba albo utrata pracy wskutek wypadku mogą przytrafić się każdemu.

Zabezpieczenie się polisą na życie to jeden z przejawów odpowiedzialności za rodzinę.

Bezwzględnie zawsze porównaj to, co ma do zaproponowania parę firm ubezpieczeniowych.

Czy na pewno będzie można uzyskać pieniądze na wypadek śmiertelnej choroby, czy trzeba za to dodatkowo zapłacić?

W jakim przypadku lub jakich przypadkach zostaną wypłacone pieniądze (np. wojna, atak terrorystyczny nie są do tego podstawą, podobnie samobójstwo albo używanie alkoholu i narkotyków)?

Czy dla ubezpieczyciela śmiertelna choroba i nieszczęśliwy wypadek znaczą to samo, co dla ciebie?

O czym pamiętać?

Ochrona w ranach polisy na życie zawierana jest na określony czas lub dożywotnio.

Polisa o charakterze ochronnym przyda się,

 • jeżeli w rodzinie jest osoba, która zarabia więcej niż inne (to ona powinna się ubezpieczyć),
 • jeżeli spłacamy duży kredyt (np. mieszkaniowy),
 • a także wtedy, gdy chcemy mieć zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby albo niezdolności do pracy.
 • W przypadku śmierci określone pieniądze otrzymają osoby wskazane w umowie.
 • Składkę wpłacasz co ustalony czas, zwykle miesiąc albo kwartał.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje chorób, na które osoba cierpiała przed zawarciem umowy. Na przykład, jeśli choruje się na nadciśnienie, polisa nie zadziała, gdy dozna się wylewu. Analogicznie, gdy ktoś leczył się na nowotwór, choroba ustąpiła, wtedy zawarto umowę, lecz niestety nowotwór powrócił.
 • Trzeba pamiętać o dokładnym przestudiowaniu oferty (zwłaszcza „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, OWU) i zastanowieniu się, czy naprawdę na wszystko warto się zgodzić, co może się przydać.

Masz pytania do tego artykułu? A może przekonałem Cię, że warto posiadać ubezpieczenie na życie? Jeśli tak, to zadzwoń, lub napisz do mnie.

Umówimy się na rozmowę, lub spotkanie i pomogę wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Ps. Na napisanie tego artykułu poświęciłem dużo czasu i chciałbym dotrzeć z nim, do jak największej liczby osób. Mogę liczyc na Twoją pomoc?

Udostępnij ten artykuł na swoim fejsbuku, lub wyślij znajomym w prywatnej wiadomości.

Dziękuję.

Ubezpieczenie zdrowotne bez zatrudnienia Szprotawa

Jak bez zatrudnienia korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Osoby zarejestrowane w ZUSie, mogą korzystać bezpłatnie z powszechnej opieki zdrowotnej.

Problem pojawia się u osób wykonujących wolne zawody, pracujących na umowach śmieciowych, czy osobach bezrobotnych.

Niestety bez ubezpieczenia każda wizyta, nawet u lekarza pierwszego kontaktu jest płatna, a rachunek za dłuższy pobyt w szpitalu najniższy nie będzie.

Nie dziwi fakt, ze osoby nieubezpieczone rozpaczliwe szukają rozwiązania, które zabezpieczy ich przed wysokimi kosztami leczenia.

Przeczytaj wpis do końca i dowiedz się, w jaki sposób i gdzie wykupić ubezpieczenie, które pomoże w razie nagłego wypadku, zapewni przyjazd karetki, czy pobyt na SORze.

Gdzie się ubezpieczyć?

Na szczewście osoby bezrobotne, freelancerzy i wykonujące wolne zawody mają kilka możliwości na przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z ubezpieczenia rodziców, pod warunkiem, że do tego wieku mają status studenta. Jeżeli nie studiujesz, to musisz ubezpieczyć się jak osoby bezrobotne
 • osoby po 26 roku zycia, które nadal studjują, mogą ubezpieczyć się na uczelni. Wystarczy, ze udasz się do wydziału finansowego swojej uczelni i wypłenisz odpowiedni wniosek. Uczelnia przekaże wniosek do ZUSu.
 • Przyjeło się, że ubezpieczenie zdrowotne z ZUSu maja tylko osoby mające stałe zatrudnienie. Niewielu wie, że każdy niezależnie od statusu zawodowego może prywatnie wykupić ubezpieczenie w NFZ i na tym się teraz skupię.

Zacznijmy od pytania:

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?

Zawarcie indywidualnej umowy z NFZ jest rozwiązaniem, dla osób niepracujących, bez statusu bezrobotnego, czy dla osób które nie cha płacić pełnej składki ZUS.

Indywidualne ubezpieczenie w NFZ daje możliwość leczenia się w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Osoba ubezpieczona, czyli opłacająca składki, dostaje możliwość korzystania:

 z państwowych placówek medycznych,

 • opieki szpitalnej,
 • rehabilitacji,
 • a także pobytu w uzdrowisku.

W jaki sposób uzyskać ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Aby przystąpiuć do ubezpieczenia zdrowotnego, należy podpisać umowę w wojewódzkim oddziale NFZ.

Do zawarcia ubezpieczenia potrzebne będą:

 • Dokument Tożsamości
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA
 • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą – potrzebny Ci będzie druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie NFZ

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2019 r. wynosi 456,43 zł za każdy miesiąc.

Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca.

Od 1 stycznia 2018 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest na konto ZUS, po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.

Czy każdy zapłaci tą samą składkę?

Niestety osoby mające przerwę w ubezpieczeniu zapłacą więcej niż 456,43 zł.  Osoby, które dłuższy czas pozostawały nieubezpieczone zapłacą dodatkową opłatę.

Dodatkowa opłata uzalezniona jest od długości przerwy w płaceniu składki zdrowotnej, a wartość ustalana jest procentowo.

W I kwartale 2019 opłaty te wynoszą:

 • od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 1014,29 zł,

powyżej roku do 2 lat –2535,70 zł,

 • powyżej 2 do 5 lat – 5071,41 zł,
 • powyżej 5 do 10 lat – 7607,11zł
 • powyżej 10 lat – 10142,82zł.

Na stronie NFZ przeczytamy, że w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty.

Poza opieką medyczną, którą zapewnia NFZ istnieje możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą być alternatywą dla dużych kolejek i długiego oczekiwania na wolne terminy jakie spotkamy w państwowej opiece.

Dodatkowa polisa z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem ubezpieczenia państwowego.

Więcej o prywatnych ubezpieczeniach medycznych napiszę w kolejnych artykułach.

🙂

pomysły na prezent finansowy. Ubezpieczenia Szprotawa

TOP 5 finansowych pomysłów na świateczny prezent

W czasie Świąt Bożego Narodzenia życzymy sobie najczęściej dużo pieniędzy. Badania pokazują, że lubimy otrzymywać pieniądze. Niestety koperta z banknotami słabo wygląda, jako prezent. Rozwiazaniem jest prezent, który pomoże te pieniądze zdobyć…

Oto moja lista TOP 5 pomysłów na prezent o tematyce finansowej.

Z pomysłów możesz skorzystać na dwa sposoby. Możesz wykorzystać je do obdarowania bliskiej osoby, lub możesz obdarować siebie samego. Część z nich to prezenty cyfrowe, a część to produkty fizyczne.

 

Kurs internetowy: Pokonaj swoje długi.

Czy wiesz, ze ponad 60% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Do tego w Polsce mamy ponad 2,38 miliona osób, które mają przeterminowane długi i nie wyrabiają się ze spłatą rat kredytów na bieżąco.

Niby skąd miałyby wiedzieć, jak dbać o własne finanse? Czy w szkole uczyli nas jak tworzyć budżet domowy? Czy na studiach tłumaczyli nam zagrożenia związane z kredytami, pożyczkami i zadłużaniem? Czy ktoś tłumaczył i przestrzegał, jak nie wpaść w problemy finansowe? Zastanawia się Michał Szafrański-autor kursu.

Michał tłumaczy, że z uczestnictwa w kursie najbardziej skorzystają:

Osoby, które mają dziś długi i nie wyrabiają się ze spłatą rat tzn. wpadły w spiralę zadłużenia.

Osoby, które mają dziś długi, ale regulują raty na bieżąco.

Osoby, które dzisiaj nie mają długów, ale jednocześnie wydają tyle ile zarabiają i nie mają żadnych oszczędności (to znaczy, że od problemów finansowych dzieli je dosłownie brak jednej pensji).

Cena: Kurs jest całkowicie bezpłatny →  Klik → www.pokonajswojedlugi.pl

Książka: Finansowy Ninja

Książka „Finansowy ninja” to przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole.

Autor podpowiada jak mądrze zarządzać pieniędzmi, jak uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz jak skutecznie zaplanować swoją emeryturę.

Ponad 500 stron praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej,

negocjowaniu i inwestowaniu, które pomagają przejść ścieżkę od „golasa” finansowego do

prawdziwego finansowego ninja osiągającego stan bezpieczeństwa finansowego.

Cena: 69,90 zł + koszty transporu →  Klik → książka Finansowy Ninja

( UWAGA. 5 grudnia odbywa się Dzień Darmowej Dostawy, więc zamawiając w ten dzień książkę dostawa bedzie darmowa)

Kurs: Kredyt hipoteczny krok po kroku

Kto chciałby mieć 130 000 zł ręka do góry? Nawet taką kwotę może zaoszczędzić osoba, która planuje wzięcie kredytu hipotecznego na 30 lat.

Przed podjęciem tej życiowej decyzji( w końcu kredyt trzeba spłacać do późnych lat życia) warto się zastanowić i dobrze ją zaplanować. Lepiej teraz poświęcić trochę czasu na planowanie, niż przez 30 lat cierpieć z powodu źle podjętej decyzji.

Jeżeli planujesz zakup nieruchomości na kredyt, to „kurs hipoteczny” pomoże Tobie rozwiać wszelkie wątpliwości i zaoszczędzić nerwy, a co najważniejsze, realne pieniądze.

878 osób, które już skorzystało z kursu pewnie nie żałuje uczestnictwa w kursie, a opinie jakie zostawili mówią same za siebie.

 

Cena: 397zł.  →  Klik → kurs kredyt hipoteczny krok po kroku

Sztabka złota

Sztabka sama w sobie jest pięknym i ekskluzywnym prezentem. Sprawdzi się doskonale, jako ozdoba.

Posiadanie złota, to również świetna inwestycja. Na stronie mennicaskarbowa.pl przeczytamy, że średnia roczna stopa zwrotu z ostatnich 10 lat wyniosła aż 23% rocznie. Jest to więc prezent, który dodatkowo zaprocentuje w przyszłości:)

Cena: 1 gram czystego złota kosztuje około 190 zł.→  Klik → sztabka złota

Jazda samochodem wyścigowym

O czym marzy każdy mężczyzna na świecie? O szybkim sportowym samochodzie. Nie każdego(większości) na taki stać. Ale jednorazowy przejazd wymarzonym autem? Tak, Świety Mikołaj takie zyczenie jest w stanie spełnić. Do wyboru jest kilkadziesiąt świetnych samochodów i 31 torów na terenie całej Polski

Cena: od 99zł. →  Klik → przejazd sportowym samochodem

 

 

Już wiesz co podarujesz bliskiej Ci osobie?

Mam nadzieję, że znajdziesz w tym zestawieniu prezenty  na Boże Narodzenie 2018!

ubezpieczenie na życie

Prowadzisz działalność gospodarczą? Ubezpieczenie na życie możesz mieć za darmo.

Prowadzenie firmy daje mnóstwo satysfakcji, ale jest też obarczone ryzykiem. Przede wszystkim, jako przedsiębiorca w jednoosobowej działalności, odpowiadasz całym swoim majątkiem.

Co więcej, w przypadku Twojej śmierci, firma jest po prostu rozwiązywana i nie da się jej odziedziczyć w świetle nowych przepisów prawa.

Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek, śmierci, czy siebie w razie jakiegoś przykrego zdarzenia losowego, które mogłoby uniemożliwić Ci dalsze prowadzenie działalności.

Niestety, wielu przedsiębiorców nie korzysta z możliwości, które są obecnie dostępne – często z niewiedzy. Przez co, kiedy właściciel firmy umiera lub nie jest w stanie prowadzić jej, to komfort życia jego i jego rodziny drastycznie spada i głównym problemem jest oczywiście brak dodatkowej gotówki.

Jedną z możliwości jest ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla przedsiębiorców. Bez stosu papierów, badań i ton formalności, które do tej pory mogły zniechęcać Cię do takiego kroku.

Dzięki temu, w razie Twojej śmierci, Twoi bliscy otrzymają odszkodowanie, które pomoże im nie tylko przeżyć, ale również spłacić ewentualne zadłużenia w bankach, czy u kontrahentów.

To również świetne rozwiązanie dla Ciebie samego, gdyż w razie jakiegokolwiek wypadku, będziesz mógł liczyć na odszkodowanie, które pozwoli Ci na szybszy powrót do zdrowia, jak i pokrycie bieżących wydatków.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie dla przedsiębiorców?

Jest to nic innego, jak grupowe ubezpieczenie na życie przygotowane specjalnie dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przykładowo w ofercie PZU znajdziesz 4 warianty takiego ubezpieczenia. Różnią się one wysokością składki i Sumami Ubezpieczeń. Oferty zaczynają się od 60 zł, a kończą na 150zł.

Każdy wariant gwarantuje świadczenia z tytułu:

 • naturalnego zgonu ubezpieczonego lub jego członków rodziny,
 • śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

a dodatkowo:

 • leczenie w przypadku ciężkiej choroby,
 • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny dziecka osoby ubezpieczonej.

Szczegóły ofert znajdziecie w załącznikach w podsumowaniu artykułu.

Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie działalności do najłatwiejszych nie należy, a koszty jej prowadzenia czasami przyprawiają o ból głowy. Tym trudniej przedsiębiorca podejmie decyzję o kolejnym wydatku.

Darmowe ubezpieczenie na życie dla przedsiębiorcy.

Cześć nagłówka tego wpisu brzmi : Ubezpieczenie na życie możesz mieć za darmo.

Postaram się teraz uargumentować to stwierdzenie. Domyślam się, że posiadasz samochód, a za paliwo płacisz kartą. A co jeśli dalej tankując paliwo mógłbyś za to otrzymać określoną sumę, którą następnie zainwestowałbyś w ubezpieczenie…

Jest w Polsce bank, który premiuje swoich klientów za płatności za paliwo przy pomocy ich karty.

100zł zwrotu za paliwo.

Alior bank jakiś czas temu wprowadził nową ofertę dla wszystkich przedsiębiorców.

Bank deklaruje się, oddać każdemu, kto założy Rachunek Partner do 100 zł miesięcznie, gdy cena za litr paliwa będzie wyższa niż 3,90 zł

Jak odbywa się to w praktyce?

Bank zlicza wszystkie płatności, jakie kartą wykonaliśmy na stacjach paliw. Następnie kwota ta zostaje podzielona przez średnią cenę litra paliwa (na podstawie danych Polskiej Izby Paliw Płynnych). W taki sposób bank ustali ile litrów paliwa i za jaka cenę tankowaliśmy w danym miesiącu i zwróci nam różnicę.

Przykładowo płacąc w miesiącu kalendarzowym za paliwo 500 zł bank odda nam 82zł. 500zł podzieli przez średni koszt paliwa 4,64zł. Wyjdzie, że kupiłeś 107 litrów paliwa,. Bank zapewnia, że za litr paliwa powinniśmy zapłacić 3.90 zł, więc realnie rachunek za paliwo powinien wynieść 107×3,9 zł= 417,3 zł. Zwrot w promocji wyniesie 500 – 417,30 = 82,70 zł.

Pomyślałem, że jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieli by się ubezpieczyć, ale kolejny wydatek byłby bardzo odczuwalny.

Co zrobić, aby skorzystać z promocji Alior banku?

Aby skorzystać z promocji i cieszyć się darmowym kontem( bo Konto Partner takim może być) należy spełnić kilka prostych warunków.

Zwrot do 100zł oraz darmowe prowadzenie konta otrzymasz, gdy:

 • Z Rachunku Partner w danym miesiącu wykonamy jeden przelew Urzędu Skarbowego i/lub ZUS
 • Dokonasz na stacjach paliw płatności na kwotę minimum 500 zł miesięcznie

Oraz spełnisz jeden z poniższych warunków:

na rachunek podstawowy lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min. 2500 zł miesięcznie lub, posiadają kredyt firmowy w Alior Banku (na dowolną kwotę)

Niestety nie dokonałem odpowiedniej wpłaty na konto- za co zapłaciłem 25 zł 🙁

Przejdź do promocji banku

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że

 • Prowadzenie konta,
 • Utrzymane karty debetowej,
 • Wypłaty z bankomatów Alior bank
 • Księgowość online…

Są bezpłatne.

Bank pobiera natomiast opłaty za wpłaty i wypłaty z obcych banków i wpłatomatów. Może to być nawet 6 zł( w przypadku wpłat do urządzeń Euronetu).

Przelewy internetowe są bezpłatne, choć sms autoryzacyjny kosztuje 20 groszy.

Podsumowując.

Jeżeli masz samochód, to pewnie go tankujesz. Od ZUS-u i podatku się nie wymigujesz.

Wykonując nadal te same czynności, ale przy pomocy Konta Partner od Alior bank możesz spodziewać się bonusu. A co zrobisz z tymi pieniędzmi?  Zainwestujesz w ubezpieczenie, do czego gorąco zachęcam, lub co tylko chcesz…

Link do oferty banku jest linkiem afiliacyjnym. Oznacza to tyle, że bank wypłaci mi prowizję, jeśli założysz w nim konto i skorzystasz z promocji.

A jeśli zainteresuje Cię któryż z wariantów ubezpieczenia na życie to daj mi znać.  Przygotuję wszystko i pomogę Tobie do niego przystąpić.

Przydatne materiały

Chcę otrzymać zwrot za paliwo- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 60 zł- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 80 zł- tutaj

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy za 100 zł- tutaj

Regulamin promocji

Tabela opłat i prowizji

slip-up-709045_1920

Dlaczego kupujesz ubezpieczenie?

Masz samochód,  mieszkanie, Twoje dziecko chodzi do szkoły? Na pewno w którymś momencie życia zetknąłeś się z ubezpieczeniami. A czy zastanawiałeś się po co tak naprawdę kupujesz konkretne ubezpieczenie?

Dlaczego kupujesz ubezpieczenie??

Większość z nas odpowie:

-bo jest obowiązkowe

-bo chcę mieć spokój w razie kontroli policyjnej

-bo w razie śmierci rodzica będę mieć na pogrzeb

-ponieważ nauczycielka w szkole kazała zapłacić

-bank kazał, gdy brałem kredyt.

Masz rację.

Jednak chciałbym wywrócić Twoje dotychczasowe myślenie na ten temat i przedstawię za co rzeczywiście płacisz wybierając ubezpieczenie( w tej chwili nie ma znaczenia, czy jest to polisa majątkowa, komunikacyjna, czy życiowa)?

-pewność,że w razie wyrządzenia komuś szkody nie będziesz musiał jej pokrywać.

-za to, że nie będziesz prosić Józka z bloku obok, aby naprostował błotnik

-za to, że nie będziesz denerwować się na swojego współmałżonka za stłuczkę pod marketem

-za to, żeby nie przenosić swojej sypialni do samochodu, w obawie przed jego kradzieżą

– za pewność, że do awarii 300 km od Twojego domu nie przyjedzie szwagier, a profesjonalna pomoc drogowa

-za zaoszczędzony czas, który musiałbyś poświęcić szukając i organizując wymiane przedniej szyby

-za profesjonalną obsługę podczas naprawy Twojego” Oczka w Głowie”

-za to, żeby żona sama nie walczyła z wymianą pękniętej opony.

 

-za wymianę pękniętego wężyka, lub zamku w drzwiach przez fachowca

-bo ostatni remont kosztował mnie zbyt wiele czasu i nerwów

-bo podoba mi się mój nowy telewizor

-za to, żeby nie płacić sąsiadowi za zalanie mu mieszkania

-by w trakcie weekendu w górach poświęcić w pełni czas swojemu dziecku, a nie martwić się o nowo kupiony telewizor.

 

-ponieważ myślę o swojej rodzinie, a nie o tym ile dostanę za śmierć rodzica.

-ponieważ myślę o przyszłości moich dzieci, gdyby mnie zabrakło, a nie o tym, na co wydam pieniądze za jego urodzenie.

-bo wiem , że w domu tylko ja zarabiam, a gdy mnie zabraknie, to rodzina zostanie bez środków do życia.

-by moja żona nie miała kłopotów ze spłatą kredyt.

-za to bym miał co włożyć do garnka, gdy moja głowa i ręce nie będą w stanie pracować

-za to że jestem leniwy- sam pieniędzy nie odłożę, a wykupując ubezpieczenie mam motywację.

-by zapewnić dziecku odpowiednią pomoc leczniczą, gdy to dozna nieszczęśliwego wypadku.

 

Generalnie rzecz biorąc, znalezienie powodu dla którego mam zdecydować się na ubezpieczenie jest bardzo ciężko. A to dla tego, że nie kupujemy czegoś, co można dotknąć, powąchać, nie możemy wybrać konkretnego koloru. Nie. Kupujemy coś, czego nie widać, ale każdy z nas chciałby to mieć w trudnej chwili… Święty spokój.

Jest wiele innych bodźców, które powodują, że decydujemy się na konkretne rozwiązanie. A do Ciebie co przemawia za kupnem ubezpieczenia?