Jakie wsparcie po nieszczęśliwym wypadku daje polisa na życie?

Aby zabezpieczyć bliskich, można zdecydować się na ubezpieczenie. Polisa na życie, trudnej sytuacji może okazać się niezwykle pomocna w zapewnieniu bytu rodzinie, lub pokryciu kosztów leczenia.

Polisa na życie – sprawdź nim wybierzesz

Ubezpieczenie na życie jest często błędnie kojarzona jako produkt dla zamożnych. Jest to przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla tych, którzy mają rodzinę i chcą ją zabezpieczyć finansowo na wypadek, na przykład:

kalectwa,

ciężkiego wypadku,

przewlekłej choroby,

śmierci.

Składka miesięczna, gdy suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł (tyle dostaniemy na wypadek śmierci), nie powinna przekroczyć 70 zł.

Polisy na życie mogą mieć formę indywidualną, grupową z miejsca pracy, lub indywidulaną w formie grupy otwartej.

Sprawdź zakres przykładowego ubezpieczenia na życie:

Wszystkie wymienione typy polisy pomagają np:

pokryć koszty pogrzebu,
zabezpieczyć bieżące wydatki,
zapewnić pomoc medyczną,
uzyskać pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną,
zapewnić pomoc psychologa,
pokryć koszty leczenia w szpitalu,
zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Przy ubezpieczeniu, ale oczywiście w zależności od OWU (ogólne Warunki Ubezpieczenia), możliwe będzie wypłacanie comiesięcznej renty albo całej ustalonej kwoty ubezpieczenia jednorazowo. Może ona wynosić od połowy do nawet całości sumy ubezpieczenia.

Zakres polisy na życie zależy od formy, w której ją wykupisz. Dlatego, zanim spotkamy się z doradcą, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania.

Musimy pamiętać, że nie będziemy w stanie wszystkiego przewidzieć, ani zapobiec wszystkim zdarzeniom. Wypadek, przewlekła choroba albo utrata pracy wskutek wypadku mogą przytrafić się każdemu.

Zabezpieczenie się polisą na życie to jeden z przejawów odpowiedzialności za rodzinę.

Bezwzględnie zawsze porównaj to, co ma do zaproponowania parę firm ubezpieczeniowych.

Czy na pewno będzie można uzyskać pieniądze na wypadek śmiertelnej choroby, czy trzeba za to dodatkowo zapłacić?

W jakim przypadku lub jakich przypadkach zostaną wypłacone pieniądze (np. wojna, atak terrorystyczny nie są do tego podstawą, podobnie samobójstwo albo używanie alkoholu i narkotyków)?

Czy dla ubezpieczyciela śmiertelna choroba i nieszczęśliwy wypadek znaczą to samo, co dla ciebie?

O czym pamiętać?

Ochrona w ranach polisy na życie zawierana jest na określony czas lub dożywotnio.

Polisa o charakterze ochronnym przyda się, jeżeli w rodzinie jest osoba, która zarabia więcej niż inne (to ona powinna się ubezpieczyć!!!), jeżeli spłacamy duży kredyt (np. mieszkaniowy), a także wtedy, gdy chcemy mieć zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby albo niezdolności do pracy.

W przypadku śmierci określone pieniądze otrzymają osoby wskazane w umowie. Składkę wpłacasz co ustalony czas, zwykle miesiąc albo kwartał.

Ubezpieczenie nie obejmuje chorób, na które osoba cierpiała przed zawarciem umowy. Na przykład, jeśli choruje się na nadciśnienie, polisa nie zadziała, gdy dozna się wylewu.

Analogicznie, gdy ktoś leczył się na nowotwór, choroba ustąpiła, wtedy zawarto umowę, lecz niestety nowotwór powrócił.

Trzeba pamiętać o dokładnym przestudiowaniu oferty (zwłaszcza „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, OWU) i zastanowieniu się, czy naprawdę na wszystko warto się zgodzić, co może się przydać.

To tyle na dziś. Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat ubezpieczeń na życie, to śmiało napisz to w komentarzu:)

Do następnego ubezpieczenia