Jak home assistance pomoże w sytuacji utraty dachu nad głową

W sytuacji zdarzenia losowego, takiego jak zalanie, pożar, włamanie czy kradzież, ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania, czyli pokrycie kosztów użytych do naprawy materiałów i usług, które sami musimy sobie kupić i zorganizować. Jednym z najpopularniejszych dodatków do polis mieszaniowych jest assistance. W przypadku tej usługi (assistance domowe nie jest ubezpieczeniem) nie ma mowy o wypłacie odszkodowania.

Jest za to realna pomoc, polegająca na fachowym usunięciu szkody przez odpowiedniego profesjonalistę.

Co wchodzi w zakres home assistance

W większości pakietów Home assitance można wyróżnić kilka podstawowych kategorii usług, jak:

 • Interwencja specjalistów,
 • Usługi medyczne
 • Usługi informatyczne
 • Naprawa sprzętu RTV,AGD

Poza wyżej wymienionymi usługami w każdym zakresie assistance domowego znajdziemy też usługi związane z sytuacją całkowitej utraty dachu nad głową.

Oczywiście w sytuacji utraty miejsca zamieszkania, jak miało to miejsce w Nowej Białej, Towarzystwa Ubezpieczeniowe przyspieszają procedery likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, jak tylko się da. Jednak nawet sprawne działanie firm ubezpieczeniowych nie sprawi, że poszkodowani za chwilę zamieszkają w nowych lokalach.

co daje home assistance w momencie utraty dachu nad głową

Na co więc, mogą liczyć ubezpieczeni w sytuacji utraty dachu nad głową?

Sprawdziłem ogólne warunki ubezpieczeń największych firm ubezpieczeniowych i przygotowałem zestawienie świadczonych przez nich usług w ramach home assistance. Przypomnę, że skupiłem się tylko na tych usługach, które przydadzą się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

PZU

 • zakwaterowanie w hotelu z limitem 3000zł na jedno zdarzenie,
 • pobyt w mieszkaniu zastępczym, do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy i nie więcej niż do 15 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
 • ochrona ocalałego mienia,
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie – do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
 • zabezpieczenie mienia ocalałego – do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
 • transport i wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych – do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

Generali

 • lokal zastępczy na okres 10 miesięcy

Warta

 • zakwaterowanie Ubezpieczonego do 90 dni,
 • dozór mienia do 5 dni,
 • transport mienia w wyznaczone miejsce,
 • przechowanie mienia do 90 dni,

Łączny limit na jedno zdarzenie to 15 000 zł.

Compensa

 • transport do hotelu lub najbliższych,
 • wynajem pokoju hotelowego do 4 000 zł na zdarzenie,
 • wynajem  lokalu zastępczego do 180 dni  i do kowty 25 000 zł,

Ergo Hestia

 • jednorazowy przewóz osób wraz z bagażem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego oraz powrót do miejsca ubezpieczenia,
 • transport i zakwaterowanie Ubezpieczonego lub jego osób bliskich w najbliższym możliwym pensjonacie lub hotelu średniej kategorii (dwu- lub trzygwiazdkowym do 90,
 • przechowywanie mienia należącego do Ubezpieczonego lub jego osób bliskich, maksymalnie do 90 dni w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo tego mienia,

Link4

 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie objętej ubezpieczeniem do limitu 10% wysokości odszkodowania,
 • transport i składowanie mienia zniszczonego w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego do limitu 10% wysokości odszkodowania,
 • lokal zastępczy do limitu 10% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania, nie więcej jednak niż 15 000 zł za cały okres najmu,

Allianz

 • transport i dozór rzeczy, które ocalały po szkodzie do kwoty 6 000 zł,
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, porządkowanie, rozbiórka, konieczne zmiany budowlane, demontaż i montaż nieuszkodzonego mienia, utylizacja,
 • zakwaterowanie Ubezpieczonego, gdy objęte przez nas ochroną dom lub mieszkanie w momencie powstania szkody były zamieszkiwane przez Ubezpieczonego na podstawie prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu maksymalnie do 90 dni,

Wiener

 • koszty najmu lokalu zastępczego na  okres nie dłuższy niż 30 dni i do sumy 4 000 zł;

Na jak długo można wykupić home assistance

Home assistance to nie jest osobne ubezpieczenie, dlatego aby móc z niego korzystać, trzeba wybrać podstawowy wariant ubezpieczenia nieruchomości. Okres jego obowiązywania jest identyczny jak ubezpieczenia nieruchomości i trwa w zależności od wybranej polisy 12, lub 36 miesięcy.

Ważne informacje

 • Home assistance to nie ubezpieczenie, a pakiet dodatkowych usług.
 • Usługi assistance nie kupimy osobno. Dostępne są zawsze w pakiecie z choćby podstawowym ubezpieczeniem nieruchomości.
 • Zakres usług może być różny nawet w ramach jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Szczegóły dodtyczące zakresu i limitów dostępne są w OWU

Podsumowanie

Jak widać wszystkie oferowane przez ubezpieczycieli usługi ograniczone są limitami czasowymi i kwotowymi. Nie mniej to bardzo ważne wsparcie, które przyda się i pomoże każdej dotkniętej szkodą rodzinie.

Jeśli chcesz, abym sprawdził zakres twojego ubezpieczenia, to pisz na kontakt@granicaubezpieczen.pl

Ubezpieczenie możesz też kupić sam, klikając w ten link.