odszkodowanie za wypadek dziecka

Jak uzyskać odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia dziecka

Co robić, gdy twoje dziecko w szkole lub przedszkolu ulegnie wypadkowi ?Jak dostać odszkodowanie za wypadek dziecka?

Odpowiedź na te pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Na początek kilka faktów.

Wypadki w szkole niestety nie należą do rzadkości. Szacuje się, że co roku dochodzi średnio do 70 tys. wypadków.

Najczęściej dochodzi do nich podczas zajęć wychowania fizycznego i podczas przerw.

Rezultatem najczęściej są wybite zęby, kończyny, nosy, skaleczenia, czy uszkodzenia oczu, ale niestety zdarzają się też poważniejsze obrażenia.

wypadki dzieci

Po pierwsze OWU

Żeby móc ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie należy posiadać odpowiednie ubezpieczenie. 

Szkolne NNW wykupisz :

w szkole

u agenta

online, bez wychodzenia z domu

. To do Ciebie należy decyzja, które ubezpieczenie wybierzesz…

Niezależnie od tego, na jakie ubezpieczenie się zdecydujesz, ważne abyś przed podpisaniem polisy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Sprawdź zakres ochrony, wyłączenia i sytuacje nieobjęte ochroną. W popularnych OWU znajdziesz też obowiązki, które należy spełnić, w przypadku wystąpienia wypadku.

Wysokość Sumy Ubezpieczenia NNW

Pamiętaj, aby cena nie była jedynym kryterium przy wyborze polisy.

Im wyższą składkę zapłacisz, tym większa będzie Suma Ubezpieczenia i ewentualne odszkodowanie…(przykład ubezpieczenia dziecka i zakresu ochrony znajdziesz TU)

Odszkodowania wypłacane są na podstawie Tabel trwałych uszczerbków na zdrowiu, w których jest określone, jakie uszkodzenia ciała stanowią procent uszczerbku na zdrowiu.

Niska Suma Ubezpieczenia może oznaczać, niską kwotę odszkodowania!

Jak zgłosić szkodę ze szkolnego ubezpieczenia NNW

Jeżeli Twoje dziecko doznało wypadku i było ubezpieczone w szkole, to tam uzyskasz wszelkie informacje.

Szkodę można zgłosić telefonicznie, listownie, przez internet, lub osobiście do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W sekretariacie dowiesz się, w jakiej firmie dziecko jest ubezpieczone, otrzymasz też pismo, które należy wypełnić i przedstawić ubezpieczycielowi.

Zgłoszenie szkody polega na udzieleniu podstawowych informacji dotyczących zdarzenia, takich jak:

  • data, okoliczności i przebieg zdarzenia
  • dane osoby zgłaszającej
  • numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
  • dane poszkodowanego
  • informacja na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek dziecka, należy to zdarzenie odpowiednio udokumentować.

Zbieraj wszystkie dokumenty, jak wypis ze szpitala, rachunki i faktury (najlepiej imienne) za zakup leków, sprzętu ortopedycznego czy koszty rehabilitacji.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody i otrzymanie odszkodowania z NNW szkolnego?

Każdy ubezpieczyciel w warunkach umowy ma określony termin zgłoszenia szkody.

Przyjmuje się jednak, że uszczerbki na zdrowiu z polis NNW zgłaszane są po zakończeniu leczenia, a jeśli jest ono długotrwałe, to po zakończeniu pewnego etapu leczenia.

Jeżeli Twoje dziecko skończyło już leczenie i zgłosiliście szkodę, to w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody powinieneś otrzymać decyzję i odszkodowanie.

Wypłata odszkodowania odbędzie się przelewem lub przekazem pocztowym.

Na koniec dodam, że…

Możesz mieć kilka polis NNW, ponieważ Polisy dziecka i odszkodowania się łączą!

Jeśli pociechę spotkał wypadek podczas wyjazdu, np. kolonii czy obozu, nawet mimo osobnej polisy wykupionej na ten wyjazd, przysługuje ci także prawo do odszkodowania ze szkolnego ubezpieczenia NNW dziecka.

Ps.1 Sprawdź jeszcze artykuł o TOP7 błędnych przekonań na temat ubezpieczemnia szkolnego.

Ps.2 Życzę wszystkim dzieciom owocnej nauki, a rodzicom jak najmniej stresu z nią związanego 😉