Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

Ludowe porzekadło mówi: Przezorny zawsze ubezpieczony. Przed podróżą warto wydać parę złotych na ubezpieczenie, niż z wakacji przywieźć ogromny rachunek za pomoc medyczną.

W ostatnich wpisach omawiałem sposób otrzymania karty EKUZ i przedstawiłem różnice między samą kartą, a ubezpieczeniem turystycznym.

Wiecie już, że sama karta EKUZ nie wystarczy i w podróż za granicę warto zabrać ze sobą odpowiednio przygotowane ubezpieczenie wakacyjne.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

  • Koszty leczenia

Istotą ubezpieczenia turystycznego jest pokrycie kosztów leczenia(zarówno leczenia ambulatoryjnego, jak i hospitalizację, leki, transport medyczny, transport zwłok, powrotny do kraju itp.)

Aby koszty leczenia zostały zawsze pokryte przez zakład ubezpieczeń należy zadbać o wysoka Sumę Ubezpieczenia.  Jest to deklarowana suma, jaką firma ubezpieczeniowa wypłaci za nasze leczenie.

Na terenie Europy rekomendowaną sumą minimalną jest ubezpieczenie na 50 000 Euro. Udając się poza Stary Kontynent ubezpieczenie kosztów leczenia powinno opiewać na sumę co najmniej 80 000 Euro.

Użyj kodu GRANICA10 i kup ubezpieczenie turystyczne online tutaj.

  • NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może być rozszerzeniem  ubezpieczenia kosztów leczenia. W przypadku pierwszego polisa pokryje koszty opieki medycznej, a z ubezpieczenie NNW otrzymamy odszkodowanie finansowe za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu( złamana noga, pęknięte żebra, rozbita głowa itp.) Odszkodowanie wypłacane jest w zależności od procentu trwałego uszczerbku z sumy gwarantowanej.

Przy ubezpieczeniu nnw można wskazać osobę uposażoną, czyli osobę, która otrzyma odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

  • OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC chroni nasz portfel przed nieumyślnymi szkodami, jakie my( lub nasi podopieczni) wyrządzimy na osobach trzecich lub na ich mieniu. Ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o szkody w mieniu najmowanym np. dziecko uszkodzi telewizor w pokoju hotelowym, lub uszkodzisz wypożyczony sprzęt sportowy.

Uważam, że ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej powinno znaleźć się na każdej polisie wakacyjnej i to z wysoką sumą ubezpieczenia. A dlaczego? Ponieważ w Europie Zachodniej wypłaty odszkodowań z tytułu OC są bardzo częste i wysokie.

Z tego artykułu:  można wyczytać, że 37% odszkodowań w Europie było na kwotę powyżej 100 tys. EUR

Sami przyznacie, że taki rachunek może boleć…

  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

W ramach tego ubezpieczenia otrzymamy odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub kradzieży naszego bagażu. Ubezpieczenie ma to jednak wiele wyłączeń. Trzeba zapoznać się z nimi przed wykupem polisy i przeanalizować, czy swoją ochroną obejmie rzeczy, które chcemy zabrać na wyjazd.

Na co uważać?

Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują pewne pojęcia. Z tego względu zakres ubezpieczeń będzie inny w każdej firmie. Na co w takim razie zwrócić uwagę?

Przede wszystkim na definicję sportów wysokiego ryzyka.

Wiele sportów ma status podwyższonego ryzyka i w wielu firmach wiąże się to z wyższa składką za ubezpieczenie.

Brak informacji o możliwych aktywnościach podczas urlopu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku.

Również kwestia chorób przewlekłych jest brana pod uwagę. Ten przypadek jest identyczny, jak uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Zapis o występujących schorzeniach musi więc znaleźć się na polisie.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Na wysokość składki przypada wiele czynników, więc trudno będzie podać jedną cenę.

Przyjmijmy, że jedziemy do Hiszpani, a wycieczka trwać będzie 7 dni:

Nie cierpimy na żadne choroby przewlekłe i nie mamy zamiaru uprawiać sportów wysokiego ryzyka.

Sumy ubezpieczenia podane są w PLN.

jak wybrać ubezpieczenie turystyczne
Kup ubezpieczenie online. Pamiętaj o kodzie GRANICA10

Przy 7 dniowym pobycie za granicą jedna osoba zapłaci 75 zł.  Składka będzie mniejsza, jeżeli wyjeżdżamy w większej grupie.

Czy to dużo? Biorąc pod uwagę koszty jakie mogą wyniknąć z pobytu w szpitalu sądzę, że nie. A wy co o tym myślicie? Warto kupować ubezpieczenie turystyczne? Czekam na wasze komentarze:)

Mateusz.

*badanie Mondial Assistance