Jak zachować się w przypadku kolizji z obcokrajowcem

Polska z racji położenia geograficznego jest krajem tranzytowym.  Z jednej strony Europy przyjeżdżają do nas amatorzy bratwursta, z drugiej przyjeżdżają ludzie za pracą. Zgodzicie się więc ze mną, że kolizja z obcokrajowcem może przytrafić się każdemu…

Warto wiedzieć, jak zachować się, gdy dojdzie do stłuczki z obcokrajowcem, ale najpierw kilka suchych faktów:

Kolizje w Polsce z udziałem obcokrajowców

W 2018 roku do jednostek Policji zgłoszono 25 564 kolizji z udziałem cudzoziemców.

Daje to średnio 70 stłuczek każdego dnia.

Najwięcej kolizji jest z udziałem kierujących z Ukrainy(11 858 kolizji) i Niemiec(3 108 kolizji).

Wg policyjnych statystyk głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez cudzoziemców było:

 – niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 208 wypadków,

– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 155 wypadków,

– niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy poj. – 83 wypadki,

– nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 64 wypadki,

– zmęczenie, zaśnięcie – 30 wypadków,

– nieprawidłowe wyprzedzanie – 24 wypadki

Tylko w pierwszej chwili uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy z a granicy może okazać się problematyczne.

Na szczęście proces likwidacji szkody z ubezpieczenia obcokrajowca, poza kilkoma wyjątkami nie różni się od zasad likwidacji szkody między dwoma Polakami.

Spisz ze sprawcą wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Oświadczenie sprawcy kolizji nie jest obowiązkowe, ale może znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania z polisy OC.

Spisanie oświadcznia ma wskazać:

Kto uczestniczył w wypadku( imię i nazwisko kierujących)

Jakie pojazdy brały udział w zdarzeniu( marka, model)

Kto jest winny, a kto poszkodowany w zdarzeniu

Szkody, do których zdarzenie doprowadziło.

Szczegóły dotyczące spisania oświadczenia sprawcy opisałem w poprzednim artykule.

Przygotowanie oświadczenie może okazać się trudne ze względu na barierę językową.

Na szczęście  w wielu krajach obowiązuje jednolity wzór oświadczeń drogowych, dostępnych w dwóch wersjach językowych. Z reguły jest to język angielski i język ojczysty kierowcy.

Dla bezpieczeństwa warto pobrać i wydrukować druk takiego oświadczenia /oświadczenie w 2 językach/.

Wezwij policję.

Z reguły do drobnych stłuczek wzywanie policji jest niepotrzebne.

Jednak dla własnego bezpieczeństwa, w przypadku szkody z obcokrajowcem wezwanie policji może zabezpieczyć interesy poszkodowanego.

Notatka sporządzona przez policjanta minimalizuje ryzyko sprawca szkody po powrocie do swojego kraju wyprze się całego zajścia, a ty zostaniesz na lodzie.

Orzeczenie o winie spisane przez funkcjonariusza z pewnością ułatwi ubezpieczycielowi podjęcie decyzji o wypłaceniu odszkodowania.

Wezwanie policji będzie konieczne jeszcze w jednej sytuacji.
Cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zobowiązani do wykupienia międzynarodowej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

Brak takiego potwierdzenie może być problemem, dlatego i tu konieczna będzie interwencja policji.

Sprawdź KTO odpowiada za naprawę twojej szkody.

Zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mają na terenie Polski korespondentów, którzy w ich imieniu likwidują szkody.

Korespondenta, który współpracuje z danym ubezpieczycielem można wyszukać na  stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Niektóre zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mają w Polsce swoje marki, które odpowiadają za liwkidację szkód ich klientów. I tak dla Grupy Allianz przedstawicielem w Polsce jest Allianz Polska, dla grupy Vienna Insurance Group korespondentem w Polsce jest Compensa.

Co z firmami, które nie mają swojej spółki w Polsce?

Firmy Ubezpieczeniowe, nie posiadające swojej spólki nad Wisłą, najczęściej mają podpisane umowy z PZU i z Wartą.

PZU i Warta zlikwidują Twoją szkodę nawet, gdy zagraniczny ubezpieczyciel nie ma w Polsce dedykowanego korespondenta.

Podsumowanie

Jak widzisz, poza znalezieniem polskiego korespondenta, proces likwidacji szkody odbywa się w „tradycyjny „ sposób.

Twoja szkoda liwkidowana będzie przez Polskiego Ubezpieczyciela, a nie ubezpieczyciela  sprawcy.  Unikniesz w ten sposób również kłopotu zwiazanego z barierą językową.

Ps. Miałeś już podobne doświadczenie z obcokrajowcami? Podziel się swoim doświadczeniem. Napisz jak przebiegał proces likwidacji szkody?

obrazek: freepik.com