Kara za brak ubezpieczenia OC.

Dostałeś list z logo tej firmy? Miej świadomość, że możesz zapłacić karę za brak ubezpieczenia OC.

Z czego wynika kara za brak ubezpieczenia OC?

 

Obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce reguluje ustawa z 2003 roku.  Wg tej ustawy każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony na 12 miesięcy i ubezpieczenie musi być kontynuowane bez dnia przerwy. W przypadku stwierdzenia luki w ubezpieczeniu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć na nas karę pieniężną.

Skąd biorą się przerwy w ubezpieczeniu?

Powodem przerwy w ubezpieczeniu jest często nasza nieuwaga i niewiedza.

  • Ubezpieczyciel ma prawo automatycznie wznowić nasze ubezpieczenie, nawet bez naszej zgody. W ten sposób często wielu posiadaczy pojazdów uchroni się przed karami z UFG. Niestety polisa wygaśnie( Towarzystwo Ubezpieczeniowe jej nie wznowi), jeśli nie opłacimy wszystkich rat w terminie.
  • Innym przykładem jest po prostu brak wiedzy. Jest wielu kierowców, którzy mają zarejestrowane pojazdy, ale ubezpieczenia Oc nie płacą, bo … ta przyczepka i tak nie jeździ i stoi tylko w garażu. Te osoby też muszą liczyć się z karą za brak odpowiedniej polisy.

Jak Fundusz Gwarancyjny wychwytuje przerwy w ubezpieczeniach?

Wbrew powszechnej opinii, to nie kontrole policyjne wykrywają nieubezpieczone pojazdy.

UFG dysponuje własnym systemem informatycznym, który wyłapuje rocznie ponad połowę wszystkich nieubezpieczonych pojazdów. A te statystyki z roku na rok są coraz wyższe…

Wg danych Funduszu w Polsce jeździ do 250 tys. pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC.

Niestety wciąż mała liczba osób zdaje sobie sprawę z konsekwencji spowodowania wypadku pojazdem bez ważnej polisy. Trzeba mieć świadomość, że w takiej sytuacji to my będziemy odpowiedzialny za poniesione szkody. Rekordzista ma do oddania 1,8mln zł.  Z tych samych danych UFG wynika, że co roku ponad 2000 osób musi z własnej kieszeni wypłacić pieniądze osobom poszkodowanym.

Jak naliczane są kary?

Wysokość kar związana jest ściśle z płacą minimalna w naszym kraju, oraz od okresu, w którym pojazd nie posiadał ubezpieczenia. Posiadacze samochodów osobowych zapłacą 2-krotność płacy minimalnej. Wysokość kary dla właścicieli pojazdów ciężarowych sięga 3-krotnej wartości najmniejszego wynagrodzenia, a w przypadku posiadaczy motocykli i skuterów jest to nie więcej jak jedna trzecia tej płacy. Tyle zapłacą osoby posiadające wyżej wymienione pojazdy, gdy te pozostaną bez ubezpieczenia powyżej 14 dni. 50 % tej wartości zapłacą ci, którzy polisy nie posiadają przez 4-14 dni. Najmniej, bo 20% z całej kwoty zapłacimy, gdy ubezpieczenia nie mamy tylko max. 3 dni.

W 2018 polski rząd przewiduje wzrost minimalnej płacy, a co za tym idzie wzrost kar za brak ubezpieczenia OC. To ile dokładnie zapłacimy za brak ubezpieczenia widać na poniższej tabelce( kwoty podane w zł).

Kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych.