W jakich sytuacjach ubezpieczenie turystyczne nie pomoże?

Ubezpieczenia turystyczne obejmują ubezpieczonego ochroną w wielu przypadkach. Mimo wielu sytuacji, w których uzyskamy pomoc, jest wiele takich, gdzie możemy o niej zapomnieć.

Ubezpieczenie turystyczne to istotny element związany z wyjazdem za granicę. W ostatnim wpisie pokazywałem, jak wygląda dobrze przygotowana polisa wakacyjna.

Warto znać też warunki, jakie stawia przed nami zakład ubezpieczeń, aby po wypadku nie obudzić się z ręką w nocniku.

Najczęstsze powody odmowy wypłaty świadczeń

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe odmówią wypłaty odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie w chwili znajdowania się w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających.

Do tego dochodzi złamanie prawa, spowodowanie wypadku pojazdem, na który nie mamy uprawnień, czy wąski zakres ochrony.

Ten ostatni wiąże się z niepoinformowaniem, lub zatajeniem przed firmą ubezpieczeniową kwestii związanych z celem wyjazdu.

Na odmowę wypłaty świadczeń w takich sytuacjach narażone będą osoby, które podczas wyjazdu:

  • pracowały fizycznie,
  • uprawiały sporty ekstremalne, wysokiego ryzyka,
  • cierpiały na choroby przewlekłe.

 Tylko rozszerzenie polisy o wyżej wymienione ryzyka pozwoli pokryć koszty z nimi związane.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, lub zwróci koszty tylko te faktycznie poniesione. Obowiązkiem poszkodowanego będzie więc przedstawienie rachunków i faktur związanych z leczeniem, transportem, zakupem środków medycznych, czy usługami assistance.

Inne powody odmawiana wypłaty odszkodowania.

W  OWU znajdziemy szereg innych sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Nie są one jednakowe, każda firma ma swoje osobne wyłączenia. Z nimi tez należy się zapoznać. Zaliczyć do nich można:

  • Zdarzenia związane z działaniami wojennymi, terrorystycznymi, zamieszkami, protestami, lub zamachami stanów( istnieje jednak klauzula aktów terroryzmu. Ubezpieczony otrzyma pomoc, gdy do podobnych zdarzeń dojdzie w krajach niezagrożonych terroryzmem, zamieszkami itp.)
  • Zdarzenia do których doszło na skutek klęsk żywiołowych
  • Za mała suma gwarancyjna- często nie zdajemy sobie sprawy ile tak naprawdę może wynieść leczenie. Chcąc ograniczyć koszty związane z wyjazdem wykupujemy polisę z niską sumą ubezpieczenia sądząc , ze nic złego nie może się przydarzyć.

    Koszty związane z leczeniem powyżej określonej na polisie sumy ubezpieczenia poszkodowany pokryje z własnej kieszeni.

  • Zdarzenia medyczne- medycyna niekonwencjonalna, usuwanie ciąży, próby samobójcze, wykonywanie zbędnych badań i zabiegów. Te sytuacje zawsze będą przyczyną odmowy wypłaty świadczeń.

Jak widać Towarzystwa również zabezpieczają swoje interesy poprzez szereg wyłączeń. Warto o tym pamiętać i przed wyborem polisy dokładnie sprawdzić, wszystkie „zakazane” sytuacje.