OC zarządcy nieruchomości

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku zarządzaniem nieruchomością. Warunek ten określa rozporządzenie Ministra Finansów  z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1616).

Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie do wyżej ww. sumy zależna jest od obrotu związanego zarządzaniem i w PZU przy obrocie do 500 tys. zł wynosi 1438zl.

Ubezpieczenie to może zostać rozszerzone o rezygnację z prawa do regresu, w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Wiąże się to z dodatkową opłatą.

 

Dodatkowe zabezpieczenie mieszkania:

Poza obowiązkowym OC zarządcy powinieneś zadbać też o nieruchomości którymi dysponujesz.

Nieruchomości te ubezpieczysz jako lokale mieszkalne, lub jako środki trwałe w prowadzonej działalności. Niezależnie od tego jak nazywać się będzie polisa, musisz pamiętać o kilku rzeczach:

  • Lokal jest Twój: ubezpieczasz zarówno nieruchomość( mury) jak i wyposażenie.
  • W sytuacji, gdy podnajmujesz lokal od przysłowiowego Nowaka, to ten powinien zadbać o jego ubezpieczenie, a Tobie zostanie zabezpieczenie wyposażenia, jeżeli takie do tego mieszkania wprowadzisz.

W obu przypadkach ubezpieczenie obejmie ryzyko pożaru,powodzi, zalania, przepięcie, eksplozji, upadek drzew/masztów, uderzenie pioruna, a nawet upadek statku powietrznego), dewastacji i kradzieży.Uwaga!!! Należy sprawdzić jak kradzież definiuje dana firma. Czy chodzi im o kradzież z włamaniem, czy kradzież zwykłą. Od tego zależy, czy otrzymamy odszkodowanie za skradziony przez najemcę przedmiot?

 

Co jeśli to najemca wyrządzi szkodę w naszym mieszkaniu, lub mieszkaniu sąsiada?

Sprawdźmy 2 potencjalne sytuacje?

  1.  najemca wyrządza szkodę sąsiadowi-dochodzi do zalania.Pomimo posiadania przez nas ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania, ponieważ nie przejmie za nas odpowiedzialności za szkodę. To najemca będzie zobowiązany do jej pokrycia. Interes naszego najemcy zabezpieczy w tej sytuacji OC w życiu prywatnym. Standardowe OC, które większość dokupuje do ubezpieczenia swojego „prywatnego” mieszkania, bądź domu.
  2.  najemca uszkadza rzecz w naszym mieszkaniu- zniszczy telewizor, uszkodzi szafkę: Tu zadziała klauzula dewastacji( Ubezpieczyciel wypłaci nam za szkodę, ale może wystąpić z regresem do sprawcy i wtedy naszemu najemy pomoże OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o szkody w mieniu najmowanym).

 

Usługi assistance.

Pęknięta rurka, złamany klucz w drzwiach, czy uszkodzenie instalacji elektrycznej. Na pomoc w tego typu przypadkach możemy liczyć wykupując dodatkowe ubezpieczenie assistance. Należy jednak sprawdzić, dokładnie w jakich przypadkach i do jakich sum zostanie zapewniona pomoc. Te informacje znajdziesz w OWU.

 

Posumowując:

Podstawą zabezpieczenia Twoich interesów będzie ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, oraz odpowiednie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rozszerzone o dodatkowe klauzule.

 

To tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, bądź coś jest niejasne, to piszcie w komentarzach. Postaram się na odpowiedzieć na każde pytanie.

A jeśli jesteście zainteresowani wykupieniem takiego ubezpieczenia, to piszcie na matbukowski@agentpzu.pl . Wszystko załatwimy online, a gotową polisę wyślę na wskazany adres.