Ubezpieczenie grupowe – 7 korzyści dla pracodawcy i jego firmy

Ubezpieczenia grupowe funkcjonują na rynku już od dawna. Od dawna też wiadomo, że to dość ciekawe i korzystne rozwiązanie. Jednak gruntowna i rzetelna wiedza na ich temat nie jest zbyt szeroko rozpowszechniona.

Krążą liczne, niepotwierdzone informacje i „wydajemisię”, które przekazywane są jako warunki ubezpieczenia. Tymczasem, polisa grupowa to naprawdę opłacalne rozwiązanie, na którym zyskują nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy.

Zobacz, jakie korzyści niesie ze sobą takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie grupowe – co to takiego

Ubezpieczenie grupowe to polisa ubezpieczeniowa, która zawierana jest dla zakładu pracy. Nie podpisuje jej jedna osoba, czy dwie. Nie jest również przeznaczona nawet dla rodzin czy grupy przyjaciół. To ubezpieczenie przeznaczone wyłącznie dla osób, które łączy miejsce zatrudnienia.

Kto jest odpowiedzialny za zawarcie polisy w firmie?

Polisę grupową zawiera

właściciel firmy,

dyrektora,

lub księgowość

– wszystko zależy od tego, kto jest decyzyjny w firmie i kto, zgodnie z jej przepisami, ma uprawnienia do jej zawierania.

Zakres ochrony jest dla wszystkich pracowników ustalony w takim samym kształcie. Wszyscy więc mają prawo do skorzystania z takich samych umów, a sumy ubezpieczenia są dla wszystkich jednakowe.

Dla kogo jest ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe może zawrzeć przedsiębiorstwo, w którym pracują minimalnie trzy osoby. Tylko niektóre towarzystwa pozwalają na zawarcie umowy już od dwóch osób.

Z reguły w firmach ubezpieczeniowych istnieją inne oferty dla firm, zatrudniających do 50 pracowników (tzw. małe grupówki) i firm, które zatrudniają więcej niż 50 osób (tzw. duże grupówki). Naturalnie, im więcej osób jest zatrudnionych, tym lepsze warunki można dla siebie wynegocjować.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest też poziom partycypacji. W przypadku firmy, która zatrudnia 40 osób, a tylko 5 chce przystąpić do ubezpieczenia, poziom partycypacji może być zbyt niski, by towarzystwo zdecydowało się na zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia.

Najmniejszy poziom przystąpienia do polisy to 50% (połowa pracowników musi się zgodzić na ubezpieczenie). Najczęściej jednak spotyka się wymóg, by było to 75% zatrudnionych.

Charakter przedsiębiorstwa, zajmowane stanowisko pracy czy wymiar umowy (etat, pół etatu) nie mają znaczenia. Ubezpieczenie tak samo chroni pracowników niższego jak i wyższego szczebla, zatrudnionych w pełnym wymiarze, jak i na umowy częściowe.

Jak zawrzeć ubezpieczenie grupowe?

W pierwszej kolejności należałoby porozmawiać z pracownikami, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Jeżeli są zainteresowani takim rozwiązaniem, a procent partycypacji zgadza się z wymogami ubezpieczyciela, to należy porozmawiać o oczekiwaniach pracowników.

Jeżeli w danym zakładzie pracy działają związki zawodowe – można tę kwestię skonsultować również z nimi.

Pracownicy powinni się wypowiedzieć odnośnie do swoich oczekiwań:

  • Jaki ma być zakres ubezpieczenia,
  • jakie umowy dołączyć,
  • jakie sumy ubezpieczenia ich interesują?

W przypadku dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają naprawdę wielu pracowników (zwykle powyżej 50ciu), firmy ubezpieczeniowe dają możliwość zawarcia ubezpieczenia w jednym z dwóch lub trzech wariantów.

Dla danej firmy przygotowywana jest oferta w dwóch lub trzech wariantach:

  • najtańszym, gdzie ochrona jest najmniejsza,
  • średnim i
  • najdroższym, który charakteryzuje się największym zakresem ochrony.

Pracownik, przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jeden z wariantów. Deklaruje wówczas opiekunowi polisy (opiekunowi z ramienia firmy, który kontaktuje się z opiekunem z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego), który wariant wybiera i taka składka jest za pracownika odprowadzana. W razie zdarzenia może skorzystać ze wszystkich opcji zawartych w umowie.

Po rozmowach z pracownikami, należy przekazać ustalenia agentowi. Ten przygotowuje kilka ofert. Należy wybrać jedną z nich, złożyć agentowi wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek o zawarcie ubezpieczenia, NIP, wypis z CEIDG lub KRS, lista pracowników itp.) i poczekać na przygotowanie polisy.

Gotowa polisa zostanie dostarczona do zakładu pracy. Od wniesienia pierwszej zbiorczej składki ubezpieczenie działa dla wszystkich zgłoszonych pracowników.

ubezpieczenie grupowe to dla pracodawcy szereg korzyści

Jakie korzyści ma przedsiębiorca?

Pracodawca, decydujący się na zawarcie takiego ubezpieczenia czerpie z niego liczne korzyści, nawet jeżeli składka pokrywana jest przez samych pracowników.

W ubezpieczeniu grupowym brak oceny medycznej zdrowia pracowników. Oznacza to, że każdy zostanie objęty ochroną. Dla wielu pracowników ma to ogromne znaczenie. Co za tym idzie będą wdzięczni swojemu przełożonemu za zapewnienie finansowego bezpieczeństwa.

Przeczytaj też: 7 powodów, dla których warto posiadać ubezpieczenie na życie.

Składka w takim ubezpieczeniu jest uśredniona. Jeżeli jest wielu młodych pracowników, a kilku starszych, to średnia wieku jest niska, co za tym idzie składka również nie będzie wysoka.

To korzystne finansowo rozwiązanie. Można śmiało powiedzieć, że nie da się kupić takiego samego ubezpieczenia indywidualnego, w takiej samej cenie, jak polisa grupowa. Korzysta na tym sam pracodawca, który przystępuje do ubezpieczenia.

Po odejściu z pracy można kontynuować ubezpieczenie na zasadach zbliżonych do polisy obowiązującej w zakładzie pracy. Warunkiem jest jednak odpowiedni staż w ubezpieczeniu grupowym.

Długość tego stażu zależna jest od towarzystwa ubezpieczeniowego – każde ustala go inaczej. Co jednak ważne, zatrzymuje to pracownika na dłużej, a pracodawca oszczędza pieniądze na procesie rekrutacyjnym i wdrożeniowym.

Jeżeli ubezpieczenie jest korzystne – pracownik chętniej pozostanie w danym zakładzie pracy, niż gdyby tego ubezpieczenia tam nie było.

Polisa ubezpieczeniowa to atrakcyjny benefit, który stanowi element negocjacyjny podczas rekrutacji. Słynne „owocowe czwartki” nie będą tak interesujące dla pracownika, jak dobre i szerokie ubezpieczenie za nieduże pieniądze.

A skoro mowa o pieniądzach… Składkę za polisę można opłacać na kilka sposobów:

  • w całości przez pracodawcę;
  • częściowo przez pracodawcę i przez pracownika;
  • przez pracownika.

Składkę, która odprowadza pracodawca (oraz w systemie łączonym część, która leży po jego stronie) może być wliczona do kosztów uzyskania przychodu.

W ten sposób zmniejsza podstawę opodatkowania, a w efekcie powoduje, że można zapłacić niższy podatek. Jest to więc inwestycja w pracowników, a nie zwykły wydatek firmowy.

Co więcej, ubezpieczenie pracownicze zwalnia pracodawcę z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika.

Przedsiębiorca nie musi więc zamrażać części swojego kapitału na obowiązkowe (w innych okolicznościach) odprawy pośmiertne. Może ten kapitał inwestować w dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Inne korzyści dla przedsiębiorcy

Polisa ubezpieczeniowa jako swego rodzaju benefit i wartość dodana w przypadku zatrudnienia znacząco przywiązuje pracownika do miejsca pracy.

Jeżeli wszystkie inne aspekty zatrudnienia funkcjonują prawidłowo (wynagrodzenie, atmosfera w pracy itp.), to posiadanie ubezpieczenia grupowego może skutecznie zniechęcić do poszukiwania nowej pracy – szkoda bowiem stracić dobrą polisę, która gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w różnych sytuacjach.

Polisa zmniejsza też rotacyjność pracowników i redukuje koszty szkolenia i wdrażania nowych, między innymi dzięki wprowadzonym karencjom.

Niektóre opcje w ubezpieczeniu grupowym działają bowiem dopiero po opłaceniu trzech, sześciu czy dziewięciu składek miesięcznych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie grupowe pozwala na objęcie ochroną członków rodzin pracowników oraz może zapewnić bardzo ciekawy assistance domowy (np. w postaci wizyt domowych lekarza rodzinnego lub pediatry).

Takie dodatkowe opcje nie tylko podnoszą jakość samego ubezpieczenia, ale również pokazują, że pracodawca dba o swoich pracowników, a to wyróżnia go na rynku pracy.

Ubezpieczenie grupowe to nie tylko ochrona życia i zdrowia. To sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej, sposób na zadbanie o swoich pracowników i generowanie oszczędności.

Warto to rozważyć, i dobrze dobrać ofertę. Odpowiednio dobrana polisa sprawi, że polisa będzie wykorzystywana przez pracowników, przez co sam pracodawca będzie z pewnością przez nich doceniony.