plisa oc nie zawsze wznowi się automatycznie.

Kiedy nie dostaniemy oferty polisy OC na kolejny rok?

Większość z nas przyzwyczajona jest do tego, że polisy OC ulegają wznowieniu na kolejny rok. Tym bardziej, że zazwyczaj aktualny ubezpieczyciel wysyła nam odpowiednio wcześnie informację o kolejnym okresie ochrony wraz propozycją składki. Jednak od tej reguły są wyjątki. W jakich sytuacjach nie otrzymamy nowej oferty?

Automatyczne odnowienie polisy OC

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciele nie przedłużają polisy OC automatycznie na kolejne 12. miesięcy. Najczęściej dochodzi do tego, gdy klient zalega z płatnościami lub gdy w trakcie trwania umowy dochodzi do zmiany właściciela pojazdu.

Jednak w większości sytuacji naprawdę nic nie musimy robić, żeby nadal korzystać z obowiązkowej ochrony pojazdu u swojego ubezpieczyciela. Zazwyczaj, bowiem po zakończeniu umowy polisa ubezpieczeniowa OC zostanie automatycznie przedłużona – chyba, że odpowiednio wcześnie złożymy wypowiedzenie umowy. Pamiętajmy jednak o tym, że nową ofertę powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela nie później niż 14 dni przed upływem okresu ubezpieczeniowego.

Zaległości na polisie OC a odnowienie ubezpieczenia

Polisa OC nie odnowi się automatycznie na kolejny rok, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odnotowało na niej zaległości w płatnościach. Do takiej sytuacji może dojść, gdy umowa została zawarta na raty. Dlatego tak istotne jest to, by dotrzymywać terminów płatności.

Jeśli nie jesteśmy pewni czy płatności zostały uregulowane możemy skontaktować się z ze swoim agentem ubezpieczeniowym, który zweryfikuje status polisy. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych takie dane możemy sprawdzić samodzielnie w indywidualnym koncie klienta.

Zmiana własności pojazdu a polisa OC

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jeśli do zmiany własności pojazdu dojdzie w trakcie trwania umowy taka polisa OC nie odnowi się na kolejny rok. W praktyce oznacza to, że jeśli dane ubezpieczenie OC zostało wykupione jeszcze przez poprzedniego właściciela auta, a na nas w wyniku jego zakupu przeszły prawa i obowiązki ubezpieczającego polisa OC nie przedłuży się automatycznie. W związku z czym ubezpieczyciel nie prześle nam informacji o kolejnym okresie ubezpieczeniowym.

Ryzyko związane z brakiem ubezpieczenia OC

Zdarza się, że niektórzy kierowcy, którzy zakupili używane auto zapominają, że jest im potrzebne nowe ubezpieczenie. Bywa, że nawet nie weryfikują tego, kiedy dokładnie kończy się polisa OC przekazana przez zbywcę. W konsekwencji kierowcy ci mogą jeździć bez OC. Pamiętajmy że, umowa OC chroni nas przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonym osobom trzecim. Bez ważnej polisy, będziemy musieli ewentualne szkody pokryć z własnej kieszeni.

Kara za brak polisy OC

O ubezpieczeniu OC powinniśmy też pamiętać i z innego powodu. Kierowca samochodu, który nawet przez jeden dzień jeździł bez OC może zapłacić karę, nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym roku za 14 dniową przerwę w ubezpieczeniu samochodu osobowego zapłacimy 5600 zł. I uwaga! Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że UFG sam wykrywa przerwy w ubezpieczeniu OC. Nie potrzebna jest do tego kontrola policyjna.

Dlatego ważne jest to, by wówczas, gdy już jesteśmy świadomi tego, że mamy przerwę w ochronie OC, polisę zawrzeć jak najszybciej. Wówczas zminimalizujemy nie tylko wysokość kary, ale też i ryzyko poniesienia konsekwencji finansowych w razie spowodowania wypadku bez ubezpieczenia OC.

Źródło: UNIQA