1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Ubezpieczeniowa Mateusz Bukowski z siedzibą w W Słubicach, os. Wimar 1/16, 69-100 Słubice NIP: 4290032937, REGON: 080972086.
 2. Dane przetwarzane są w celu poznania Twoich preferencji, aby w ramach sieci reklamowej Facebook Ads móc przedstawić Ci dopasowane informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz w celu wysyłki powiadomień systemowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy następujących danych pozyskanych z aplikacji Messenger: imię i nazwisko lub pseudonim, płeć, wersja językowa aplikacji Messenger, strefa czasowa, w której się znajdujesz, Twoja lokalizacja, wiek oraz inne dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Chatbot.
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie w szczególności podmiot zarządzający aplikacją Chatbot –
  Agencja Ubezpieczeniowa Mateusz Bukowski z siedzibą w W Słubicach, os. Wimar 1/16, 69-100 Słubice NIP: 4290032937, REGON: 080972086 , która przetwarza je na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Informujemy, iż celu oferowania Ci przez nas produktów i usług dobranych pod kątem Twoich potrzeb, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.
 6. Aktualizacja Twoich danych możliwa jest poprzez zaktualizowanie ich w aplikacji Messenger – automatycznie zaktualizują się również w aplikacji Chatbot.
 7. Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: kontakt@ubezpieczeniaslubice.pl
 8. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wyrażenia powyższej zgody, nie dłużej jednak niż do dnia jej cofnięcia.
 9. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych (powiadomień) w następujący sposób:
  • Wpisz „Subskrybcja” w Chatbocie, żeby zrezygnować z otrzymywania powiadomień.
 10. Możesz również zrezygnować z przetwarzania Twoich danych osobowych (tj. cofnąć zgodę na ich przetwarzanie). Rezygnacja odbywa się w następujący sposób:
  • Wpisz „Zapomnij mnie” w Chatbocie, żeby zrezygnować z interakcji i usunąć dane z bazy.