Sprzedaż samochodu, co z ubezpieczeniem

Sprzedaż samochodu – co z ubezpieczeniem OC?

W końcu udało się zamienić auto na nowsze? Doskonale! Jednak, by spokojnie cieszyć się nowym pojazdem, pamiętaj o wszystkich formalnościach związanych z jego ubezpieczeniem. Przede wszystkim musisz posiadać ważną polisę OC na nowy samochód, a także dopełnić formalności, jako zbywca pojazdu.

Jakie ubezpieczenie jest obowiązkowe dla samochodu?

Zgodnie z prawem, każdy kierowca, posiadający na własność pojazd zarejestrowany w Polsce, musi posiadać ważne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów mechanicznych.

W ramach ubezpieczenia OC świadczona jest ochrona kierującemu pojazdem od szkód wyrządzonych, w związku z jego ruchem.

Dodatkowo w ofercie ubezpieczenia pojazdu może znaleźć się Autocasco, NNW, czy Assistance. Te elementy są ubezpieczeniami dobrowolnymi, co oznacza, że nie muszą znaleźć się w zakresie umowy.

Co dzieje się z OC samochodu po jego sprzedaży?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych są one rozwiązywane z dniem zbycia pojazdu zgodnie, z datą widniejącą na umowie kupna/sprzedaży. Wówczas sprzedający może liczyć na zwrot składki, za nie wykorzystany okres umowy.

Sprawa ma się inaczej w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, czyli OC pojazdu. W tym przypadku pojazd jest zbywany razem z ważną polisą OC.

Obowiązki sprzedającego pojazd:

Sprzedawca samochodu powinien przekazać informację o ubezpieczeniu OC auta, jego nabywcy, aby ten był świadomy o okresie ochrony, jaka obowiązuje na ten pojazd.

Jednocześnie jest zobowiązany przekazać pisemną informację o zmianie własności pojazdu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zakupił polisę OC. Obowiązek ten wynika z art. 32 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – obowiązki zbywcy pojazdu. Wskazany w ustawie termin zgłoszenia to 14 dni, od daty transakcji.

W ramach zgłoszenia można dostarczyć:

  • pisemne oświadczenie,
  • fakturę
  • lub umowę kupna/sprzedaży.

Sprawdź, jak powinna wyglądać poprawna umowa kupna sprzedaży.

Co ze składką za ubezpieczenie OC, po sprzedaży pojazdu?

Niestety wielu kierowców zapomina, że sprzedaż samochodu, nie oznacza końca ochrony jego ubezpieczenia OC, a skoro umowa pozostaje w mocy, musi być opłacona.

Oznacza to, że zbywcy nie należy się zwrot wpłaconej na poczet polisy OC składki. Jedynie w przypadku, kiedy warunki polisy wyznaczały płatność ratalną, zbywca pojazdu, będzie zwolniony z płatności kolejnych rat, których data płatności przypada na okres już po sprzedaży pojazdu. Wówczas ten obowiązek przejdzie na kupującego.

Niewątpliwie z korzystną sytuacją będzie miał do czynienia sprzedający, jeśli nabywca pojazdu nie zdecyduje się na kontynuowanie polisy OC, którą otrzymał wraz z zakupem pojazdu.

W tym przypadku zgodnie z art. 31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych nabywca pojazdu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym momencie. Wówczas zwrot składki z tego ubezpieczenia OC auta, będzie należał się jego poprzedniemu właścicielowi.