Zgloszenie szkody z OC

Stłuczka nie z twojej winy. Komu zgłosić szkodę?

Jak wygląda proces zgłoszenia szkody z OC sprawcy? Domyślam się, że większość osób odpowie podobnie. Od sprawcy otrzymuję numer jego polisy i w firmie, w której miał ubezpieczenie zgłaszam szkodę.  W 2015 roku w Polsce zaczął obowiązywać system Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Zadaniem systemu BLS jest ułatwienie poszkodowanym naprawienia szkody i otrzymanie odszkodowania ma być szybsze i prostsze.

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie jest niczym nowym. Choć w Polsce obowiązuje od niedawna, to w krajach europejskich działa już kilkadziesiąt lat.

Jaka jest zasada działania Bezpośredniej Likwidacji Szkód?

Przed wprowadzeniem BLS poszkodowany mógł zgłosić szkodę u ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupione ubezpieczenie OC. BLS daje poszkodowanemu możliwość naprawienia szkody przez swojego ubezpieczyciela.

Podam przykład. Mam ubezpieczenie w PZU, a sprawca wypadku ma OC w Warcie.  W tym momencie mam dwie możliwości zgłoszenia szkody. Mogę zgłosić ją w Warcie( w tej firmie OC miał sprawca), a mogę zadzwonić do swojego ubezpieczyciela(PZU) i jemu przekazać naprawę mojego pojazdu.

Zasadę działania systemu BLS obrazuje poniższa grafika:

jak zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi

źródło: piu.org.pl

 

Kto może korzystać z systemu BLS

Do programu BLS przystąpiło kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych. Pierwszym, które to zrobiło było PZU, a pełna lista ubezpieczycieli biorących udział w programie wygląda tak:

 • Aviva
 • Axa Direct
 • Concordia
 • Ergo Hestia
 • Gothaer
 • PZU
 • Uniqa
 • Warta

Osoba, która chciałby korzystać z zalet programu powinna wykupić ubezpieczenie OC w jednym z wyżej wymienionych Towarzystw Ubezpieczeniowych.  Dodam, że usługa BLS jest dodatkiem do ubezpieczenia OC i jest bezpłatna.

W jakich sytuacjach działa BLS?

System BLS działa w pewnych ramach, a warunki jego funkcjonowania  określone zostały przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

Zgodnie z nimi bezpośrednia likwidacja szkód dotyczy:

 • szkód wyłącznie z udziałem samochodów
 • zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie Polski
 • szkód o wartości do 30 tys. zł
 • pojazdów zarejestrowanych wyłącznie na terenie Polski

Ograniczenia systemu BLS

System BLS nie dotyczy:

 • szkód na osobach
 • szkód o wartości powyżej 30 tys. zł
 • zdarzeń drogowych z udziałem więcej, niż 2 pojazdów
 • zdarzeń drogowych skierowanych do sądu.

 

Poza wyżej wymienionymi zasadami i ograniczeniami bezpośrednia likwidacja szkód działa, jak tradycyjny proces likwidacji szkód. W związku z tym poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego i może mieć pewność, że mimo przekazania szkody swojemu ubezpieczycielowi nie straci zniżek w OC.