ile zapłacimy za brak OC w 2019 roku.-ubezpieczeniaslubice.pl

Kary za brak OC w 2019 [tabela]

Płaca minimalna w 2019 roku znowu wzrośnie. Jednak każda podwyżka płacy minimalnej niesie za sobą również podwyżki kar za brak ubezpieczenia OC.  W rozpoczętym przed paroma dniami roku, kara za brak ubezpieczenie OC dla właścicieli samochodów osobowych wyniesie nawet 4500 zł. To o 300 zł wiecej od kar nakładanych w 2018 roku.

Podnoszone z roku na rok stawki karne w pewnych kregach wywołują oburzenie.

Dlatego w tym miejscu należy wyjaśnić, że procedura wzrostu kar odbywa się automatycznie i jest niezależna od działań poszczególnych zakładów ubezpiecczeń. 

Kto ustala wysokość kar za brak ważnego OC?

Kwestie związane z karami za brak OC zostały jasno określone w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ustawa mówi, że wysokość stawek karnych za brak aktywnej polisy komunikacyjnej uzależniona jest od płacy minimalnej w danym roku.

Szeryfem stojącym na straży ubezpieczeń OC jest w Polsce Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG z kazdym rokiem karze spóźnialskich i zapominalskich mandatem adekwatnym do przewinienia.

W jaki sposób ustalane są kary?

Na szczęście( jeśli w ogóle można mówić o szczęściu w tym kontekście) kary nie są jednakowe dla wszystkich pojazdów.  Wysokość mandatu  zależy od rodzaju posiadanego pojazdu, oraz okresu w którym nie mieliśmy ubezpieczenia.

I tak za 14 dniową przerwę w ubezpieczeniu zapłacimy równowartość:

  • dwukrotności najniższego wynagrodzenia(Samochody osobowe),
  • trzykrotnościć najniższego wynagrodzenia(Samochody ciężarowe),
  • jednej trzeciej najniższego wynagrodzenia (Inne pojazdy, jak motocykl, lub motorower)

To są maksymalne stawki, z którymi należy się liczyć w przypadku braku OC powyżej 14 dni. Jeśli przerwa była krótsza, to kary będą nizsze o 50%, a nawet o 80%( dla przerw do 3 dni włącznie).

Ile wyniosą kary w 2019 i kto zapłaci najwięcej?

Na początku artykułu napisałem, że podstawowa stawka karna dla posiadaczy samochodów osobowych wzrośnie do poziomu 4500 zł( wzrost o 300 zł, w porównaniu z 2018). Nie jest to najwyzsza podywżka. Więszką różnicę, poczuja właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, czy ciagników samochodowych. Właściciele tych pojazdów, muszą liczyć się z karami w wysokości 6750zł(o 450 zł więcej).

wysokośc kar za brak ubezpieczenie OC w 2019 - ubezpieczeniaslubice.pl
Tabela kar za brak ubezpieczenia Oc w 2019 roku.

Ile samochodów w Polsce jeździ bez ubezpieczenia?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że każdego roku około 200 tys pojazdów wyjeżdża na drogę bez ważnego ubezpieczenia.

Choć skuteczność w wykrywaniu nieubezpieczonych pojazdów rośnie(w 2018 UFG przy użyciu swoich systemów wykryło 75% przypadków braku OC), to rośnie też liczba nieubezpieczonych pojazdów.

Wszystko za sprawą coraz wyższej liczby rejestrowanych w Polsce pojazdów.

Skąd biorą się przerwy w ubezpieczeniach?

Powody mogą być różne, choć wszystkie sprowadzają się do nieuwagi i niewiedzy.

Najczęściej do przerwy dochodzi z powodu:

  • wygaśnięcia ubezpieczenia zbywcy pojazdu(taka polisa nie odnawia się automatycznie)
  • błędnego przekonania, że niesprawny i nieużywany pojazd nie wymaga ubezpieczenia,
  • zaległości w opłacie ubezpieczenia

Jakie są konsekwencje jazdy bez ważnego ubezpieczenia OC?

Pół biedy, gdy jazda nieubezpieczonym pojazdem zakończy się na mandacie karnym.

Problem i to duży pojawi się, w przypadku spowodowania kolizji, lub wypadku.

Odszkodowania w takich sytuacjach nie należą do najmnieszych. Przeciwnie. Co roku ich wartość rośnie.

Krajowy rekordzista musi zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kwotę wynoszącą 1,6 miliona złotych. UFG podaje, że nieubezpieczeni sprawcy kolizji i wypadków średnio muszą zapłacić 15 000 zł.

Czy można uniknąć kary z UFG?

Kiedy omyłkowo zostaniesz wezwany do zapłaty kary, to od tej decyzji możesz się odwołać. Masz 30 dni od odbioru wezwania, aby:

  • udokumentować, że w przywoływanym przez Fundusz Gwarancyjny terminie rzeczywiście posiadałeś ubezpieczenie, lub
  • udowodnić, że w tym przypadku obowiązek posiadania OC ciebie nie dotyczy.

Jeśli rzeczywiście nie miałeś OC, to nie pozostaje Tobie nic innego poza wyciągnięciem z portfela wymaganej kwoty.

I to tyle 🙂

Na koniec mam do Ciebie małą prośbę: pomożesz mi dotrzeć z tym artykułem do większego grona? Będę bardzo wdzięczny jeżeli zechcesz udostępnić ten artykuł na Facebooku. Zrobiłem co mogłem, żeby ten materiał był dla Ciebie na tyle wartościowy, żeby zasłużył na małą wzmiankę na Twoim facebookowym profilu:)