Tanio i dobrze, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o grupowych ubezpieczeniach na życie.


Aby zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci lub utraty zdrowia wskutek nieszczęśliwego wypadku, można zdecydować się na polisę na życie. W trudnej sytuacji może okazać się ona niezwykle pomocna w zapewnieniu bytu rodzinie lub pokryciu kosztów leczenia.

Polisa na życie jest często błędnie kojarzona jako produkt dla zamożnych. Nic bardziej mylnego.

Jest to przede wszystkim dobre zabezpieczenie dla tych, którzy mają rodzinę i chcą ją zabezpieczyć finansowo na wypadek, na przykład,

  • kalectwa,
  • ciężkiego wypadku,
  • przewlekłej choroby, śmierci.

Ubezpieczenie na życie, o którym piszę, ma charakter grup otawrtych i zamknietych.

💡 Nie masz czasu przeczytać całego artykułu? Wyślij go do siebie na Facebook Messengerze klikając tutaj i upewnij się, że o nim nie zapomnisz! 

Do ubezpieczenia w grupie otwartej może przystąpić każdy indywidulanie, bez względu na status zawodowy.

Drugim rodzajem grupowych ubezpieczeń na życie, są grupowe ubezpieczenia w miejscach pracy. Do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić tylko osoby formalnie związane z konkretnym zakładem pracy.

Dlaczego ubezpieczenia grupowe są tańsze?

Oferowane ubezpieczenia grupowe są zwykle tańsze niż indywidualne.

To, co kusi wszystkich chcących się ubezpieczyć, to niska składka ubezpieczenia grupowego – 40-70 zł, oraz szeroki zakres ochrony.

Wynika to przede wszystkim z niższego kosztu dotarcia do klienta przez ubezpieczyciela oraz niższych kosztów administracyjnych.

Czy forma zatrudnienia decyduje o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia?

Jak wspomniałem wyżej, na rynku istnieją ubezpieczenia w formie grup otwartych, do których może przystąpić każdy zainteresowany.

A jeśli chodzi, o ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy, to to, jaki rodzaj umowy posiada pracownik (umowa o pracę, umowa zlecenie) czy też czy do ubezpieczenia grupowego przystępuje kilka osób samozatrudnionych nie stanowi dla ubezpieczyciela żadnego problemu.

Także status instytucji nie jest wyszczególniony – może korzystać z niego firma, fundacja czy też instytucja finansowa. To ilość osób jest kluczowa w przypadku możliwości skorzystania z ubezpieczenia grupowego. Jednak wystarczą już trzy chętne, by można było złożyć zamówienie.


Co daje ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie na życie, to finansowe zabezpieczenie najbliższej rodziny


Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają ubezpieczonemu(jego rodzinie) ochronę finansową na wypadek

śmierci ubezpieczonego,

inwalidztwa,

czy trwałej niezdolności do pracy.

Świadczenie jest też wypłacane w razie zgonu członka jego rodziny czy narodzin dziecka.

Czasami polisa obejmuje również pokrycie leczenia szpitalnego,

wystapienie ciężkiej choroby

operacje chirurgiczne

trwały uszczerbek na zdrowiu,

oraz rehabilitację.

Jakie korzyści z ubezpieczenia grupowego ma pracodawca?

Z ubezpieczenia grupowego pracodawca też może mieć profity

Samemu pracodawcy ubezpieczenie grupowe daje profity, ale także obowiązki.

Uruchamiając program ubezpieczenia grupowego firma buduje swój pozytywny wizerunek. Pokazuje, że dba o dobro zatrudnionych.

Często to dobry system socjalny, w tym także ciekawe ubezpieczenie grupowe, motywuje pracowników do lepszej pracy oraz przyciąga nowych.

Składkę płaconą przez pracodawcę można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, a w przypadku zgonu pracownika zwalnia to przedsiębiorstwo z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przedsiębiorca powinien mieć też na uwadze, że niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach pakietu grupowego pomoc konsultanta dedykowanego dla danej firmy.

Z jego pomocą w przypadku np. urodzenia dziecka nie będzie musiał szukać aktualnych informacji jakie dokumenty musi przedłożyć ubezpieczony, w przypadku hospitalizacji pracownika wybierze taki szpital, także prywatny jeśli tak przewiduje polisa, by czas absencji pracownika nie był ani za krótki ani nadmiernie długi.

O co trzeba zadbać przed podpisaniem umowy?


W przypadku ubezpieczeń indywidualnych towarzystwa ubezpieczeniowe często wymagają od ubezpieczonego badań lekarskich lub wypełnienie ankiety.

W przypadku ubezpieczeń grupowych najczęściej te dokumenty nie są wymagane.

Jednak w tym przypadku trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, gdyż niektóre sytuacje np. problemy kardiologiczne mogą być podstawą do odmówienia wypłacenia odszkodowania pomimo regularnie płaconych składek.

Tego rodzaju polisy opierają się na solidarności – wszyscy mają możliwość ubezpieczenia, bez względu na stan zdrowia, wiek czy sytuacje rodzinną. W zamian za to składka miesięczna i sumy ubezpieczenia są z reguły stosunkowo niskie.


O czym należy pamiętać będąc ubezpieczonym?


W przeciwieństwie do często bezterminowych polis w grupach otwartych, ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy są zawierane na krótsze okresy: roku lub dwóch lat. Mimo wszystko wiele może się zmienić: struktura zatrudnienia, ilość wypadków w pracy czy też rotacja pracowników.

W skutek zmian często firmy renegocjują na wniosek pracowników warunki umowy i mają do tego jak największe prawo. Dzięki temu mogą podnieść sumę ubezpieczenia, dołączyć dodatkowe świadczenia itp.

Od umowy można w dowolnym momencie odstąpić, zachowując okres jej wypowiedzenia.

Jeśli pracownik zmienia pracę to automatycznie kończy się też jego ubezpieczenie grupowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przystąpić do kolejnego zaraz po zatrudnieniu się w nowym miejscu.

Osoby przechodzące na emeryturę często mogą kontynuować ubezpieczenie na wcześniejszych albo nieco zmienionych warunkach.

Jakie wsparcie po nieszczęśliwym wypadku daje polisa na życie? Krótka analiza

Polisy na życie mogą mieć charakter ochronny (czyli zapewniać wypłatę świadczeń na wypadek np. kalectwa, śmierci) albo oszczędnościowo-inwestycyjny. Pierwsze z wymienionych pomagają na przykład:

pokryć koszty pogrzebu,
zabezpieczyć bieżące wydatki,
zapewnić pomoc medyczną,
zapewnić pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną,
zapewnić pomoc psychologa,
zapewnić koszty leczenia w szpitalu,
zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Zakres polisy na życie ustalany jest indywidualnie. Dlatego, zanim spotkamy się z doradcą, powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania.

Musimy pamiętać, że nie będziemy w stanie wszystkiego przewidzieć, ani zapobiec wszystkim zdarzeniom.

Wypadek, przewlekła choroba albo utrata pracy wskutek wypadku mogą przytrafić się każdemu.

Zabezpieczenie się polisą na życie to jeden z przejawów odpowiedzialności za rodzinę.

Bezwzględnie zawsze porównaj to, co ma do zaproponowania parę firm ubezpieczeniowych.

Czy na pewno będzie można uzyskać pieniądze na wypadek śmiertelnej choroby, czy trzeba za to dodatkowo zapłacić?

W jakim przypadku lub jakich przypadkach zostaną wypłacone pieniądze (np. wojna, atak terrorystyczny nie są do tego podstawą, podobnie samobójstwo albo używanie alkoholu i narkotyków)?

Czy dla ubezpieczyciela śmiertelna choroba i nieszczęśliwy wypadek znaczą to samo, co dla ciebie?

O czym pamiętać?

Ochrona w ranach polisy na życie zawierana jest na określony czas lub dożywotnio.

Polisa o charakterze ochronnym przyda się,

  • jeżeli w rodzinie jest osoba, która zarabia więcej niż inne (to ona powinna się ubezpieczyć),
  • jeżeli spłacamy duży kredyt (np. mieszkaniowy),
  • a także wtedy, gdy chcemy mieć zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby albo niezdolności do pracy.
  • W przypadku śmierci określone pieniądze otrzymają osoby wskazane w umowie.
  • Składkę wpłacasz co ustalony czas, zwykle miesiąc albo kwartał.
  • Ubezpieczenie nie obejmuje chorób, na które osoba cierpiała przed zawarciem umowy. Na przykład, jeśli choruje się na nadciśnienie, polisa nie zadziała, gdy dozna się wylewu. Analogicznie, gdy ktoś leczył się na nowotwór, choroba ustąpiła, wtedy zawarto umowę, lecz niestety nowotwór powrócił.
  • Trzeba pamiętać o dokładnym przestudiowaniu oferty (zwłaszcza „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, OWU) i zastanowieniu się, czy naprawdę na wszystko warto się zgodzić, co może się przydać.

Masz pytania do tego artykułu? A może przekonałem Cię, że warto posiadać ubezpieczenie na życie? Jeśli tak, to zadzwoń, lub napisz do mnie.

Umówimy się na rozmowę, lub spotkanie i pomogę wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Ps. Na napisanie tego artykułu poświęciłem dużo czasu i chciałbym dotrzeć z nim, do jak największej liczby osób. Mogę liczyc na Twoją pomoc?

Udostępnij ten artykuł na swoim fejsbuku, lub wyślij znajomym w prywatnej wiadomości.

Dziękuję.