Jak dobrze ubezpieczyć dziecko w szkole?

Jesteśmy na półmetku wakacji i pewnie wielu rodzicom z tyłu głowy pojawia się już myśl o nadchodzącym roku szkolnym. Z początkiem września rodzicom przyjdzie podjąć decyzję odnośnie ubezpieczenia swoich dzieci.

W tym wpisie chciałbym szerzej podejść do tematu ubezpieczenia NNW dzieci w szkołach, po to by rodzice mieli pełną wiedzę na jego temat i mogli wybrać dla swoich pociech jak najlepszą ofertę.

Co obejmuje ubezpieczenie dziecka w szkole?

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży może być zawarte w szkole w formie ubezpieczenia grupowego, lub indywidulanie przez rodziców.

Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, lub śmierć ubezpieczonego.

Uwaga: Nie otrzymasz odszkodowania za sam fakt nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie otrzymasz dopiero, gdy wypadek doprowadził do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest, jako nagłe/gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Dzieci i młodzież szkolna objęte są ochrona ubezpieczeniową podczas nauki, w drodze do szkoły, pracy, oraz w życiu prywatnym. Ochrona może obejmować również wypadki podczas obozów i wycieczek szkolnych. Zwykle polisa NNW chroni dzieci i młodzież na terenie całego kraju przez całą dobę.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych wypadków takie jak:

 • Śmierć ubezpieczonego,
 • Trwałe inwalidztwo,
 • Złamania kości,
 • Powstanie ran i blizn
 • Oparzenia i odmrożenia

Ubezpieczenia szkolne z pewnością są atrakcyjne cenowo. Niestety cena nie idzie w tym przypadku z jakością , a suma ubezpieczenia dziecka rzadko przekracza 10 000 zł.

Odszkodowania po wypadkach ustalane są procentowo, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Łatwo można policzyć, że przy tej sumie ubezpieczenia 1% Trwałego Uszczerbku wyniesie tylko 100 zł.

Do tego zakres ochrony będzie wąski, przez co wiele wypadków w ogóle nie będzie rozpatrywanych.

Czy ubezpieczenie dzieci i młodzieży w szkole jest obowiązkowe?

Wbrew powszechnej opinii szkolne ubezpieczenie dzieci nie jest obowiązkowe, ale większość rodziców „dla świętego spokoju” opłaca składkę w szkole.

Ubezpieczenie NNW dzieci zawierane w szkole jest dobrowolne. Kadra nauczycielska nie może przymusić żadnego rodzica do zawarcia ubezpieczenia w szkole. Jednak ze względu na brak czasu i myślę, że często dla świętego spokoju rodzice decydują się na skorzystanie z oferty szkoły.

Wady szkolnego ubezpieczenia NNW:

 • Niska Suma Ubezpieczenia- Od niej zależy wysokość wypłacanego świadczenia
 • Ograniczony zakres- Niektóre wypadki mogą nie być objęte ubezpieczeniem
 • Wyłączenia odpowiedzialności firmy Ubezpieczeniowej- Może okazać się, że dziecko będzie pozbawione ochrony w czasie zajęć sportowych
 • Ograniczony obszar ochrony- Firma ubezpieczeniowa może obejmować dzieci ochroną ubezpieczeniową tylko na terenie szkoły.

Sprawdź, jak kupić indywidulane NNW dla dzieckka bez wychodzenia z domu.

Kiedy szkolne NNW nie działa:

Odmowę wypłaty świadczenia otrzymamy gdy:

 • Dziecko będzie w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, lub substancji psychotropowych,
 • Do wypadku dojdzie podczas bójki(z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem, albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego lub samookaleczenia,
 • Dziecko będzie usiłować, lub popełni samobójstwo,
 • Uczeń prowadził pojazd silnikowy, lub każdy inny pojazd bez stosownych uprawnień.

To najczęstsze wyłączenia. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem dziecka do ubezpieczenia zapoznać się z pełną treścią wyłączeń.

Wszystkie wyłączenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Każda szkoła powinna takie posiadać.

Władze placówki mają obowiązek udostępnić warunki ubezpieczenia do wglądu. Jeśli wybrana przez pedagogów polisa grupowa nie spełnia wymagań zatroskanego rodzica, może on także wykupić polisę dla ucznia indywidualnie.

Czy ubezpieczenie dziecka w szkole obejmuje wakacje?

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej powinno działać przez cały rok. Od rozpoczęcia nauki we wrześniu, do września kolejnego roku. Oczywistym staje się fakt, że polisa chronić będzie dzieci nie tylko podczas nauki, ale również z dala od szkoły, w trakcie wyjazdów, obozów, kolonii przez cały okres wakacji. Ubezpieczenie powinno trwać non stop 24/7.

Każdy zorganizowany wyjazd posiada osobne ubezpieczenie. NNW szkolne działa cały czas niezależnie od innych polis, a odszkodowanie można uzyskać z każdej polisy, która w trakcie wypadku chroniła nasze dziecko.

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka?

Atrakcyjną cenowo ofertą będzie z pewnością grupowe ubezpieczenie dzieci w szkole. Niestety to ubezpieczenie poza „dobrą” ceną cechować się będzie minimalnym zabezpieczeniem dzieci, z niską sumą ubezpieczenia.

Można skorzystać też z indywidualnego ubezpieczenia, w którym samemu wybierzemy zakres ochrony.

Przykłady takich ubezpieczeń znajdziesz TU.

Możesz wybrać jeden z 5 wariantów i tylko od Ciebie zależy, którą opcję wybierzesz:)

Dodatkowo korzystając z tej oferty  wpisz kod lokalnego pośrednika: 27308 a otrzymasz 10% zniżki na wybrane ubezpieczenie

Co Wy o tym myślicie? Warto korzystać z ubezpieczenia szkolnego? Czy lepiej indywidualnie ubezpieczyć dzieci?  Jakie macie doświadczenia?

Dajcie znać w komentarzach.

Designed by Freepik