pomoc fachowca

11 powodów, dla których warto posiadać usługę Home assistance

Choć home assistance oferuje większość firm ubezpieczeniowych, to znajomość tego produktu przez klientów jest niewielka. Obecnie oferta home assistance jest tak rozbudowana, że warto, aby każdy zainteresowany wiedział na co może liczyć mając je na polisie.

Home assistance, który często dodawany bezpłatnie do polis, lub produktów bankowych( karta kredytowa, konto) nie jest ubezpieczeniem, a usługą.

Zakres usług jest duży i nie ogranicza się tylko do pomocy fachowców:

Warunkiem uzyskania pomocy assistance jest wystąpienie szkody w związku z np. awarią instalacji, przepięcia, czy zdarzenia losowego.
Usługi mogą różnić się w zależności od oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a na potrzeby tego artykułu omówię propozycję PZU.

Sprawdźmy więc, jakie usługi proponuje ubezpieczyciel w ramach odpowiednio skonstruowanego ubezpieczenia PZU DOM:

Pomoc specjalisty m.in. dekarz, szklarz, elektryk

Z takiej pomocy można skorzystać, gdy w skutek zdarzenia losowego miejsce ubezpieczenia zostało uszkodzone, lub zniszczone.

PZU pokrywa koszty 4 interwencji w okresie ubezpieczenia, do kwoty 500 zł na każdą interwencję.

Pobyt w hotelu

Jest to możliwe, gdy miejsce ubezpieczenia po np. huraganie nie nadaje się do zamieszkania. Usługa daje możliwość poszkodowanym spędzenia  do 5 dni hotelowych, przy czym cena jednej doby hotelowej nie powinna być większa niż 300 zł.

Pobyt w mieszkaniu zastępczym

Jeżeli stwierdzi się, że pobyt w uszkodzonym miejscu ubezpieczenia(mieszkanie/dom) jest niemożliwe, a jego odbudowa potrwa dłużej niż 5 dni, to ubezpieczonemu przysługuje pobyt w mieszkaniu zastępczym. PZU pokryje koszty wynajmu mieszkania przez 6 miesięcy do kwoty 2500 zł miesięcznie.

Transport do hotelu/mieszkania zastępczego

W sytuacji gdy zniszczony lokal nie nadaje się do zamieszkania ubezpieczyciel pokryje koszty naszego transportu do hotelu( pkt.2), lub do mieszkania zastępczego(pkt.3)

Posprzątanie miejsca ubezpieczenia po wypadku

i zabezpieczenia go przed dalszymi zniszczeniami. Limit tej usługi to 2 000 zł.

Transportu i wniesienia materiałów budowlanych, lub wykończeniowych

Koszt tego transportu nie może być wyższy niż 1500 zł.

Usuwanie szkodników, gniazd os i szerszeni

Firma pokryje koszt usuwania tych stworzeń maksymalnie do kwoty 500 zł.

Porada specjalisty odnośnie zabezpieczeń antywłamaniowych

Otrzymamy informację na temat zabezpieczeń w naszym domu.

Nabycie produktów spożywczych

Przez brak prądu produkty, które mrozimy mogą ulec uszkodzeniu i będą niezdatne do spożycia. Towarzystwo zwróci koszt nabycia produktów spożywczych do kwoty 500 zł.

Uprzątnięcie miejsca ubezpieczenia po zaistnieniu szkody.

Koszty uprzątnięcia nie mogą przewyższyć jednak 5% sumy ubezpieczenia

Dodatkowymi usługami assistance mogą być usługi w zakresie opieki medycznej.

Wizyta lekarza u ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania, lub transport i wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej

Jeśli Ubezpieczony w trakcie posiadania polisy nagle zachoruje, lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, to może skorzystać z pomocy lekarza, ale też pomocy pielęgniarki, opieki nad niesamodzielnymi dziećmi, zwierzętami domowymi, może otrzymać.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania usług znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Koszt usługi Home Assistance wyniesie między 40-80 zł rocznie( oczywiście trzeba pamiętać o podstawie za ubezpieczenie samej nieruchomości). Uważam, że to niewiele, gdy porównamy kwoty jakie wydamy jednorazowo za naprawę pralki, a o kosztach wynajmu mieszkania w skrajnych przypadkach nie wspomnę.

To nie jedyny wpis dotyczący ubezpieczeń mieszkaniowych.  Zainteresować cię może jeszcze:

Obowiązkowe przeglądy domów jednorodzinnych

Ubezpieczenie dla psów i kotów – zapewniam Cię, że wpis ma wiele wspólnego z ubezpieczeniami mieszkaniowymi